Ilmoitus Uudenmaan Osuuspankin jäsenille

Uudenmaan Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään 10.3.2021 klo 18.00. Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi Uudenmaan Osuuspankin hallituksen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta. 

Hallituksen seuraava päätös perustuu väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun lakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Uudenmaan Osuuspankin hallitus on 3.2.2021 kokouksessaan asettanut määräpäivän 3.3.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava

13 § Edustajiston kokoukset

  • poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muualla paikkakunnalla kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
  • lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle. 
  • lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
  • lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

  • tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto 

  • poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutosten keskeinen sisältö:

4 § Vaalikelpoisuus

  • poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

  • tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestystä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2020 koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat jäsen nähtävänä 24.2.2021 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Sibeliuksenkatu 17, 04400 Järvenpää. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/uusimaa.

Järvenpää, 3 päivänä helmikuuta 2021

UUDENMAAN OSUUSPANKKI

Hallitus