Ilmoitus Uudenmaan Osuuspankin jäsenille

Uudenmaan Osuuspankissa alkaa Tuotto-osuusanti 18.1.2021. Tuotto-osuuden merkintäaika jatkuu 31.3.2022 saakka, mutta Uudenmaan Osuuspankin hallituksella on oikeus keskeyttää anti milloin tahansa. Merkintäpaikkoina toimivat Uudenmaan Osuuspankin konttorit. Tarkemmat ehdot saat konttoreistamme tai osoitteesta op.fi/uusimaa.