Seniorien digipalvelut

Noin 80 prosenttia yli 60-vuotiaista käyttää verkkopankkia - digitaitojen vahvistamiseen kaivataan tukea

OP Ryhmän teettämän kyselytutkimuksen mukaan noin puolella uusimaalaisista on läheisiä, joilla on vaikeuksia digitaalisten pankkipalveluiden (verkkopankki tai mobiili) käyttämisessä iän tai sairauden takia. Lähes 70 prosenttia arvioi, että läheinen kokee epävarmuutta tai turvattomuutta pankkipalveluiden käytössä.

Kyselyyn vastanneista noin 80 prosenttia arvioi digitaalisten pankkipalveluiden käytön vaikeuksien ja epävarmuuden johtuvan erityisesti osaamisen puutteesta.  

  • Vaikka suurin osa suomalaisista käyttääkin tottuneesti digitaalisia palveluita, on tärkeää, että huolehdimme niistä asiakkaista, jotka kokevat asioinnin syystä tai toisesta haastavana. Siksi meidän tulee panostaa erityisesti iäkkäiden ja muiden erikoisryhmien osaamisen vahvistamiseen, OP Uusimaan peruspalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Thomas Salomaa painottaa.  

Suomalaisten pankkiasiointi on siirtynyt voimakkaasti verkkoon. OP Uusimaan tilastojen mukaan vain noin 7 prosenttia asiakkaista asioi kuukausittain pankkikonttorilla. Konttorilla päivittäisistä pankkiasioitaan hoitavista noin 40 prosenttia on yli 65-vuotiaita.  

Salomaa kertoo, että vaikka moni seniori asioi konttorilla, valtaosa on kuitenkin aktiivisia verkkopalveluiden käyttäjiä. OP Uusimaan yli 60-vuotiaista asiakkaista verkkopalvelun käyttäjiä on 79 prosenttia ja yli 75-vuotiaistakin 67 prosenttia.  
 

Digitaalisten pankkipalveluiden turvallisuus arveluttaa – uutiset väärinkäytöksistä lisäävät epävarmuutta 
 

Digitaitojen puutteen lisäksi toimintakyvyn heikkeneminen on yleisin syy digipalveluiden käytön vaikeuksiin. Moni myös kokee pankkipalveluiden hoitamisen pankkikonttorissa helpommalta. Osalla pelkästään sopivien laitteiden puute saattaa estää digitaalisten palveluiden käytön.   

Noin 36 prosenttia OP:n kyselyyn vastaajista arvioi, että epävarmuutta tuo jatkuva uutisointi pankkipalveluiden väärinkäytöksistä 

  • Tämä on täysin ymmärrettävää. Digitaalinen pankkiasiointi edellyttää huolellisuutta, tarkkuutta ja valppautta, Salomaa sanoo.  

OP Uusimaan Salomaa muistuttaakin, että pankki ei koskaan lähetä asiakkaille viestejä, joissa on linkki verkkopankin kirjautumissivulle. Pankki ei myöskään koskaan kysy tunnusten tai korttien tietoja viesteillä tai puheluilla.  

Lokakuun aikana OP Uusimaan konttoreissa tarjotaan tehostetusti tukea digitaalisten palveluiden käyttöön, ja osassa konttoreita järjestetään senioreille suunnattuja digitaitotilaisuuksia.   

  • On hyvä muistaa, että päivittäiseen asiointiin, kuten esimerkiksi digipalveluihin tai korttiasioihin liittyvää neuvontaa, on saatavilla jokaisena arkipäivänä konttoreidemme aukioloaikoina ilman ajanvarausta. Lisäksi OP:lla on Ikäihmisille suunnattu oma seniorilinja, Salomaa kertoo.