OP Uusimaan tammi-syyskuun 2023 tulos hyvällä tasolla korkokatteen kehityksen myötä

OP Uusimaan tammi-syyskuun tulos oli 179,3 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen vaikutti erityisesti korkokatteen kehittyminen. Hyvän tuloskehityksen myötä jatkamme lisäetujen tarjoamista omistaja-asiakkaillemme. OP maksaa vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuna, emmekä peri omistaja-asiakkailtamme ensi vuonna lainkaan päivittäispalveluihin liittyviä kuukausimaksuja.

OP Uusimaan tammi-syyskuun 2023 avainluvut*: 

  • OP Uusimaan tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 179,3 miljoonaa euroa (64,5 miljoonaa euroa).
  • Rahoitustoiminta (luotot omasta taseesta ja välitetyt luotot) pysyi ennallaan 16,7 miljardissa eurossa.
  • Asiakasvarat (talletukset, vakuutussäästöt, rahastot, tuotto-osuudet ja indeksilainat) pienenivät 1,8 prosenttia 17,9 miljardiin euroon.
  • Omistaja-asiakkaiden määrä oli syyskuun lopussa 358 986, mikä on 11 459 enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia omistaja-asiakkaita pankkiin tuli tammi-syyskuussa 8 664.
  • Omistaja-asiakkaille kertyi OP-bonuksia 43,9 miljoonaa euroa, mikä on 31,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan.  
  • Asiakaskokemusta mittaava NPS oli 75. 
  • Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde oli syyskuun lopussa 18,1 prosenttia (17,1 % 12/2022).
  • Järjestämättömät saamiset olivat 2,1 prosenttia vastuista (1,54 % 12/2022). 

*Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vertailuvuoden luvut ovat pro forma-lukuja. 
 

OP Uusimaan markkinaosuus asuntoluotoissa vahvistui edelleen – tulevien veromuutosten odotetaan piristävän asuntomarkkinaa

OP Uusimaan markkinaosuus asuntoluottojen myöntäjänä vahvistui edelleen. OP Uusimaan osuus uusista myönnetyistä asuntoluotoista nousi 13,5 prosenttiin, ja koko Suomen asuntoluottokannasta OP Uusimaan markkinaosuus on 10,1 prosenttia. Uusia asuntoluottoja myönnettiin kuitenkin 34,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

- Asuntomarkkinoiden yleistunnelma ollut koko vuoden ja syksyn vaisu epävarman taloustilanteen, korkojen nousun sekä epävakaan maailmantilanteen takia. Lisäksi asuntomarkkinoita on haastanut asuntokauppojen ketjuuntuminen, OP Uusimaan toimitusjohtaja Olli Lehtilä kertoo. 

Hallituksen viime viikolla esittämän ensiasunnon veroedun poistaminen on saanut nopeasti ensiasunnon ostajat liikkeelle. OP Uusimaahan tulleiden hakemusten määrä on merkittävästi kasvanut. Myös OP Koti Uusimaan asuntonäytöissä kävijämäärät ovat kasvaneet olennaisesti. 

- Uskomme, että tulevat veromuutokset tulevat piristämään asuntomarkkinaa loppuvuoden aikana. Asuntomarkkina on nyt erityisen suotuisa ensiasunnon ostajalle, kun pieniä asuntoja on paljon tarjolla ja niiden hinnat ovat laskeneet eniten. Sijoitusasuntojen ostajat eivät myöskään ole tällä hetkellä aktiivisesti liikkeellä, Olli Lehtilä arvioi. 
 

Varsinaisten yritysluottojen kysyntä hiipunut – taloyhtiöiden peruskorjausluottoja haetaan yhtä paljon kuin vuotta aiemmin 

Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin yhteensä 14,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Taloyhtiöiden peruskorjausluottoja myönnettiin yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin, mutta varsinaisten yritysluottojen kysyntä on hiipunut merkittävästi: RS-luottoja myönnettiin 36,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna ja varsinaisia yritysluottoja 14,1 prosenttia vähemmän. 

OP Uusimaan rahoituskanta (pankin taseessa olevan luottokannan + välitetyt luotot) pysyi ennallaan verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, ja oli syyskuun lopussa 16,7 miljardia euroa.
 

OP Uusimaan asiakkaiden lainankantokyky säilynyt hyvänä

OP Uusimaan asiakkaat hyötyvät merkittävästi korkosuojauksesta. Asiakkaiden saama nettohyöty korkosuojauksesta tammi-syyskuussa oli 24,2 miljoonaa euroa. Korkosuojattujen luottojen osuus OP Uusimaan asuntoluottokannasta on 32,4 prosenttia.

OP Uusimaan asiakkaiden lainankantokyky on säilynyt hyvänä. Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset, 2,1 prosenttia vastuista. Henkilöasiakkaiden asuntolainojen maksuohjelman muutospyynnöt ovat pysyneet alhaisella tasolla. 

- Kiinteistö- ja rakennustoimialaan kohdistuvien, odotettavissa olevien luottotappioiden arvioidaan kasvavan loppuvuoden aikana, Olli Lehtilä toteaa. 

OP Uusimaan kiinteistö- ja rakennustoimialan vastuut olivat yhteensä 5,4 prosenttia kaikista vastuista katsauskauden lopussa. Vallitsevassa markkinatilanteessa näihin sektoreihin kohdistuu kohonnut riski näkymien heikennyttyä. Tämän seurauksena kyseisiin toimialoihin kohdistuvien, odotettavissa olevien luottotappioiden arvioidaan kasvavan loppuvuoden aikana. Järjestämättömiä saamisia näistä vastuista oli katsauskauden lopussa yhteensä 4,8 prosenttia. 

OP Ryhmän tasolla keskitetysti jo aiemmin tehtyjä, odotettavissa olevia luottatappiokirjauksia kohdistetaan osuuspankeille loppuvuoden aikana. Tämän odotetaan vaikuttavan myös OP Uusimaan loppuvuoden tulokseen sekä vakavaraisuuteen.


Yritysasiakkaiden varallisuudenhoidon nettomyynti 112 miljoonaa euroa

OP Uusimaan henkilöasiakkaiden talletuskanta oli syyskuun lopussa 8,2 miljardia euroa.
OP Uusimaan asiakkaat ovat kasvattaneet omistuksiaan sijoitustuotteissa alkuvuonna nettomääräisesti 285,1 miljoonaa euroa.

Yritysasiakkaiden talletuskanta on supistunut 12,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.  

- Erityisesti yritysasiakkaat ovat kuluneen vuoden aikana olleet kiinnostuneita sijoittamisesta, ja yritysasiakkaiden varallisuudenhoidon kumulatiivinen nettomyynti onkin kasvanut 112 miljoonaan euroon, Olli Lehtilä kertoo. 
 

Hyvän tuloskehityksen ansiosta palkitaan osuuspankin omistaja-asiakkaita 

Hyvän tuloksen ansiosta osuuspankin omistaja-asiakkaita palkitaan tänä vuonna 30 prosenttia suuremmilla OP-bonuksilla. Tammi-syyskuun aikana OP-bonuksia kertyi OP Uusimaan asiakkaille 43,9 miljoonaa euroa. 

Aikaisemmin olemme kertoneet, että omistaja-asiakkaat saavat kuukausimaksuttomat päivittäiset pankkipalvelut ajalle 1.10.2023-31.3.2024.

OP palkitsee omistaja-asiakkaita erilaisilla lisäeduilla myös ensi vuonna. 

- Maksamme vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuna, emmekä peri omistaja-asiakkailtamme ensi vuonna päivittäispalveluihin liittyviä kuukausimaksuja. Näiden etujen yhteenlaskettu arvo OP Uusimaan asiakkaille on noin 34 miljoonaa euroa, Olli Lehtilä kertoo. 

Lisäksi marraskuusta alkaen maksamme OP Uusimaan yli 355 000 omistaja-asiakkaan käyttötilille 0,25 prosentin korkoa.