Järvenpään konttorin henkilökuntaa

OP Uusimaa - tulos vuodelta 2019

Uusi OP Uusimaa aloitti räväkästi – asiakaskokemus reippaassa nousussa ja uudenlainen yhdessä tekeminen näkyy myös hyvänä kasvuna

Asiakaskokemusta mittaava NPS hienossa kasvussa

Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan Osuuspankkien edustajistot hyväksyivät yksimielisesti pankkien välisen sulautumisen kokouksissaan 28.2.2019. Päätösten jälkeen sulautumiseen liittyviä käytännön järjestelyjä on hoidettu tiiviisti viime vuoden aikana ja OP Uusimaa aloitti toimintansa 1.10.2019. Henkilöstö on ollut voimakkaasti mukana uuden pankin toimintatapojen suunnittelussa ja yhteisen organisaatiokulttuurin luomiseen on panostettu merkittävästi.

Asiakaskokemusta mittaava NPS (Net Promoter Score) oli viime vuonna hyvällä tasolla ja keskimäärin 62. Uuden pankin aloittamisen jälkeen NPS kohosi vuoden viimeisellä kvartaalilla lukemaan 67 ja nyt alkuvuonna asiakaskokemusmittari on jo 79. On huikeaa huomata miten viime vuonna suunniteltu uuden pankin tapa toimia alkaa näkymään asiakaskohtaamisissa, iloitsee pankin toimitusjohtaja Juhani Rinta-Kartano.

Viime vuoden aikana henkilökunta suunnitteli asiakaslähtöistä toimintatapaamme ja on tehnyt jatkuvasti töitä sen eteen, että asiakkaamme saisivat toimialan parasta asiakaspalvelua kaikissa finanssiasioissaan. Pyydämme asiakkailtamme jatkuvasti palautetta ja on mahtavaa, että asiakkaamme haluavat suositella palveluamme todella usein, riemuitsee pankin varatoimitusjohtaja Markus Sillanaukee.
 

Markkinaa nopeampaa kasvua asiakasliiketoiminnoissa

OP Uusimaa nousi yhdistymisen johdosta neljänneksi suurimmaksi osuuspankiksi ja viimeisen kvartaalin kasvu oli erittäin hyvää. Koko vuonna asiakasliiketoiminta kasvoi 7,2 %. Kasvu oli yli kaksinkertainen markkinakasvuun nähden. Rahoitustoiminta kasvoi 4,9 % ja asiakasvarat 9,5 %.

- Asuntoluottokanta kasvoi markkinoiden tahdissa 2,1 % ja asuntovälitys jatkui hyvällä tasolla. Ilonaihe oli yritysrahoituksen 10,2 %:n kannan kasvu - erityisesti asunto-osakeyhtiörahoitus oli edellistä vuotta voimakkaampaa. Varallisuudenhoitopalvelut kiinnostivat asiakkaita ja rahasto- ja vakuutussäästöt kasvoivat 13,1 %, kertoo Sillanaukee.

- Uusien asunto- ja yritysluottojen kysyntä on ollut useita vuosia sitä luokkaa, että paikoitellen pankin toimialueella ylitettiin 40 %:n markkinaosuus paikallisesta luottokannasta, iloitsee Rinta-Kartano ja jatkaa – Asiakkaiden halu suojautua korkojen nousulta jossain vaiheessa nousevia korkoja vastaan jatkui voimakkaana. Tämä osoittaa asiakkailtamme tilannetajua, sillä suojauksen hinta on vielä kohtuullinen ja samalla asiakkaat saavat mielenrauhaa nousevien korkojen alkaessa toteutua.
 

Tulos hyvällä tasolla - pankin vakavaraisuus erinomainen

Pankin vuoden 2019 liikevoitto oli 17,3 miljoonaa euroa (vähenemistä 23 %). Tuloksen heikentyminen johtuu ensisijassa yksittäisestä arvonalennuskirjauksesta ja Keskusyhteisön perimien kulujen kasvusta.

Pankin vakavaraisuus oli 35 % (44 %), joka on edelleen erinomaisella tasolla. Vakavaraisuuden pienenemiseen vaikutti merkittävästi uudet sääntelijän vaatimat vakavaraisuuslaskentamuutokset Suomessa.

OP-bonuksia maksettiin omistaja-asiakkaille ennätysmäärä: 11 miljoonaa euroa

Pankin asiakasmäärä kehittyi suotuisasti ja uusia asiakkaita tuli melkein 7.500. Kaikkiaan asiakkaita oli vuodenvaihteessa 156.665 kpl, joista 85.670 kpl on pankin omistaja-asiakkaita, jotka saivat viime vuonna ennätyksellisesti 11 miljoonaa euroa OP-bonuksia, arvioi Rinta-Kartano.

Sähköinen pankkiasiointi kasvattaa voimakkaasti suosiotaan ja asiakkaat hyödyntävät verkko- ja mobiilipalveluja yhä enemmän. Mobiilipalvelujen käyttö on jo selkeästi suositumpaa kuin op.fi-verkkopalvelun käyttö. Mobiiliasiakkaita on pankilla 48.076 ja kasvu on kovaa.

Yhteiskuntavastuuta paikallisesti

OP Uusimaan perustehtävänä on liiketoimintaroolinsa lisäksi edistää toimialueensa taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Pankki on vuonna 2019 tukenut ja ollut mukana monien seurojen ja yhdistysten toiminnassa sekä toteuttanut monia yhteisöllisyyshankkeita.

- Meille OP Uusimaassa on tärkeää olla mukana tukemassa paikallista kulttuuria ja liikuntaa, opettaa digi- ja taloustaitoja sekä tukea nuorten työllistymistä. Erityisen ylpeä olen siitä, että olemme voineet työllistää yli 200 nuorta viime vuonna ja myös tänä vuonna jatkamme Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaa, kertoo Rinta-Kartano.