OP Ylä-Uusimaan tuloskatsaus 1-6/2023

Vuoden 2023 alusta toiminnan aloittaneen OP Ylä-Uusimaan alkuvuosi oli tuloksellisesti vahva. Tuloskehitykseen vaikutti erityisesti markkinakorkojen nousun myötä korkokatteen parantuminen. OP Ylä-Uusimaan muodostivat vuodenvaihteessa yhdistyneet Askolan, Kärkölän, Mäntsälän, Orimattilan ja Pukkilan osuuspankit.

Alkuvuoden aikana talouden kuva on ollut alavireinen. Euroopan keskuspankki on reagoinut yleisen hintatason nousuun nostamalla ohjauskorkoa useaan otteeseen, jonka johdosta markkinakorkojen nousu edelleen jatkui.

- Korkokate kasvoi alkuvuoden aikana merkittävästi ja liikevoittoa kertyi 8,7 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden vastaavana aikana yhdistyneiden pankkien yhteenlaskettu liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa. Toisaalta luottokysyntä on ollut aiempaa vaisumpaa. Korkojen noususta, inflaatiosta ja yleisestä talouskehityksestä huolimatta luottotappiot ovat edelleen pysyneet maltillisella tasolla, kertoo toimitusjohtaja Mikko Purmonen.

Vahvan tuloskehityksen ansiosta palkitsemme edelleen omistaja-asiakkaitamme erilaisilla lisäeduilla.

- Vuonna 2023 maksamme kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna ja tämän lisäksi syksystä alkaen lisäpalkitsemisena tarjoamme omistaja-asiakkaillemme päivittäispalvelupaketin 6 kk:n ajan ilman kuukausimaksua, toimitusjohtaja Mikko Purmonen kertoo.

Markkinakorkojen nousu ja yleinen taloustilanne ovat vaikuttaneet asuntokauppamääriin ja uusia asuntolainoja nostettiinkin alkuvuoden aikana selvästi vähemmän kuin edellisvuoden vuoden vastaavana aikana.

- Hieman yli kolmannes asiakkaistamme on varautunut korkojen nousuun suojaamalla asuntolainansa korkokatolla. Monet asiakkaamme saavat tällä hetkellä merkittävää hyötyä korkokattosopimuksella suojatuista asuntolainoista, toteaa henkilöasiakkuuksista vastaava pankinjohtaja Mikael Hanhilahti.

Pankin asiakasvarat pysyivät alkuvuoden aikana ennallaan. Talletuskanta laski hieman, mutta rahasto- ja vakuutussijoituksissa sekä indeksilainoissa on ollut kasvua, ja korkojen nousu onkin lisännyt sijoitusvaihtoehtoja. Erityisesti pääomaturvatut sijoitustuotteet ovat kasvattaneet suosiotaan.

OP Ylä-Uusimaa on vahvasti tukemassa toimintaympäristönsä hyvinvoinnin edistämistä myös yhteisöllisten tekojen muodossa. Alkuvuoden aikana on avustushaun kautta lahjoitettu 50.000 euroa toimialueen seuroille ja yhdistyksille erilaisten hankkeiden ja investointien toteuttamiseksi. Lisäksi pankki on mahdollistanut Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kautta 50:lle nuorelle kesätyöpaikan.

Keväällä toteutetun kilpailutilannetutkimuksen mukaan OP Ylä-Uusimaa on toimialueensa selkeä markkinajohtaja. Henkilöasiakkaista 42 % (tutkimukseen vastasi yhteensä 1102 henkilöä) ja yritysasiakkaista 49 % (410 vastaajaa) ilmoitti OP Ylä-Uusimaan pääasialliseksi pankikseen. Tutkimuksen toteutuksesta ja analyysistä vastasi Feelback Oy.

- Asiakkaamme arvostavat asiantuntemusta, tavoitettavuutta ja hyviä digitaalisia palveluita, mutta myös konttoreilla on oma roolinsa pankkipalveluissa. Asiantuntijapalveluita tarjotaan monikanavaisesti ja esimerkiksi lainaneuvottelut hoidetaan pääosin etäneuvotteluina sähköisiä kanavia hyödyntäen. Kaikkien asiantuntijoidemme suorat yhteystiedot löytyvät kätevästi pankin verkkosivustolta, toteaa toimitusjohtaja Mikko Purmonen.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Mikko Purmonen, p. 010 256 2210