Humppilan-Metsämaan Osuuspankin, Jokioisten Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Humppilan-Metsämaan Osuuspankki, Jokioisten Osuuspankki ja Ypäjän Osuuspankki suunnittelevat sulautumista. Suunnitelman mukaan Humppilan-Metsämaan Osuuspankki ja Ypäjän Osuuspankki sulautuvat Jokioisten Osuuspankkiin. Sulautumisella vahvistettaisiin kilpailukykyiset sekä monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Sulautumisen täytäntöönpanon myötä vastaanottavan Jokioisten Osuuspankin toiminimi muuttuu Jokiläänin Osuuspankiksi ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi sulautumissuunnitelma liitteineen, ehdotus Jokiläänin Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat.

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Sulautumissuunnitelma

Ehdotus Jokiläänin Osuuspankin säännöiksi

Selvitys sulautuvien osuuspankkien varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen

Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Humppilan-Metsämaan Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Humppilan-Metsämaan Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Jokioisten Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Jokioisten Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Ypäjän Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Ypäjän Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

Humppilan-Metsämaan Osuuspankki

Jokioisten Osuuspankki

Ypäjän Osuuspankki

Selostukset tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Humppilan-Metsämaan Osuuspankki

Jokioisten Osuuspankki

Ypäjän Osuuspankki

Tilintarkastajan lausunnot sulautumissuunnitelmasta

Humppilan-Metsämaan Osuuspankki

Jokioisten Osuuspankki

Ypäjän Osuuspankki