Kolme osuuspankkia suunnittelee yhdistymistä

OP Humppila-Metsämaan, OP Jokioisten ja OP Ypäjän hallitukset ovat neuvotelleet talven aikana pankkien yhdistämisestä. Lähtökohtana on, että nykyiset konttorit jatkaisivat toimintaansa ja niissä palvelisivat tutut pankkitoimihenkilöt.

Suunnitelman mukaan uuden pankin nimeksi tulisi Jokiläänin Osuuspankki. Yhdistymishankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja varmistaa asiakkaille laadukkaat, kilpailukykyiset sekä sujuvat palvelut eri asiointikanavissa myös jatkossa. Suunnittelussa mukana olevien kolmen pankin hallitukset ovat sitä mieltä, että pankkien yhdistäminen on nyt ajankohtaista ja se on asiakkaiden edun mukaista.

– Osuuspankin perustehtävä on edistää omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Jokiläänin yhdistymisneuvotteluissa on lähdetty siitä, että nykyiset konttorit jatkaisivat toimintaansa ja niissä palvelisi tutut pankkitoimihenkilöt. OP Jokilääni olisi paikallinen toimija, jonka palvelut olisivat saatavilla neljän konttorin lisäksi myös monipuolisten digitaalisten kanavien kautta, kertoo OP Jokioisten hallituksen puheenjohtaja Sirpa Suonpää.

– Osuuspankin hallituksen tehtävänä on varmistaa pankin toiminnan sääntelynmukaisuus ja asiakkaiden palveluiden jatkuminen. Yhtenä pankkina meillä olisi paremmat edellytykset suunnata resurssejamme asiakkaisiin ja varmistaa vahvempaa asiantuntijuutta sekä vähentää henkilöstöriskiä, kertoo OP Ypäjän hallituksen puheenjohtaja Jouko Käkönen.

– Pankkeihin kohdistuvan sääntelyn voimakas lisääntyminen on yksi keskeisistä syistä neuvotteluiden aloittamiseen. Sääntely asettaa jokaiselle pankille jatkuvasti kasvavia vaatimuksia, joihin pitää pystyä vastaamaan. Valvojan vaateet edellyttävät lähivuosina asiakaspalvelusta ja liiketoimintavastuista riippumattomien roolien lisäämistä organisaatiossa merkittävässä määrin, mikä meidän kokoiselle pankille olisi käytännössä mahdotonta. Hyvä asiakaskokemus voidaan turvata ja sitä voidaan parantaa entisestään, kun hoitaisimme sääntelyn nykyisen kolmen sijaan yhden kerran, ja siten vapauttaisimme enemmän aikaa ja resursseja asiakkaiden sujuvaan palveluun. Viisi vuotta sitten OP Humppila ja OP Metsämaa päättivät yhdistyä näistä samoista syistä. Olemme iloisia, että suunnittelemme yhdistymistä nyt OP Jokioisten ja OP Ypäjän kanssa, kertoo OP Humppila-Metsämaan hallituksen puheenjohtaja Johanna Pättiniemi.

Yhdistymisellä ei olisi vaikutusta pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuisivat nykyisellään. Yhdistyminen ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan heidän tilinumeronsa, maksukorttinsa ja verkkopalvelunsa toimisivat kuten tähänkin asti.

Hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissuunnitelman tänään, ja esitys yhdistymisestä on suunniteltu vietäväksi kunkin pankin ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen 19.6.2024. Uusi pankki voisi aloittaa 1.1.2025.

Keskustelu- ja infotilaisuus omistaja-asiakkaille

– Järjestämme kunkin pankin varsinaisen osuuskunnan kokouksen yhteydessä kaikille omistaja-asiakkaille avoimen keskustelu- ja infotilaisuuden: Ypäjällä 2.4., Humppilassa 4.4. ja Jokioisilla 18.4. Omistaja-asiakkailla on tällöin mahdollisuus perehtyä tarkemmin pankkien yhdistymissuunnitelmaan ja keskustella siitä yhdessä. Lämpimästi tervetuloa, toivottavat OP Humppila-Metsämaan toimitusjohtaja Jari Salokangas, OP Jokioisten toimitusjohtaja Ville Aarnio ja OP Ypäjän toimitusjohtaja Kirsi-Marja Hiidensalo.