Pohjolan OP Euroopan kulttuuripääkaupungin Oulu2026:n pääyhteistyökumppaniksi

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Oulu2026:n tavoitteena on kulttuuri-ilmastonmuutos. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvattaa Oulun alueen elinvoimaa, tunnettuutta sekä tehdä todellista muutosta ja kehitystä koko alueella.

Pohjolan Osuuspankki paikallisena toimijana haluaa olla vahvasti mukana kehittämässä Oulua ja koko pohjoista kohti elinvoimaa, menestystä ja asukkaiden hyvinvointia.

Pohjolan OP on ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026:n julkistettava pääyhteistyökumppani.

— Euroopan kulttuuripääkaupunki on meidän yhteinen mahdollisuutemme rakentaa parempaa Pohjois-Suomea. Kulttuuri ja luovuus ovat tärkeitä alueen elinvoiman ja vetovoiman rakennusaineita, ilman niitä meidän on vaikea pärjätä kilpailussa osaajista, asukkaista ja investoinneista. Positiivisen kulttuuri-ilmastonmuutoksen tekijöiksi tarvitaan meitä kaikkia. Olemme erittäin iloisia, että Pohjolan OP on päättänyt ryhtyä pääyhteistyökumppaniksemme. Toivottavasti saamme Pohjolan Osuuspankin 150 000 omistaja-asiakasta mukaan kulttuurin täyteiseen vuoteen 2026 sekä kulttuuri-ilmastonmuutoksen tekijöinä että yleisönä, toteaa Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen.

Tänä vuonna 110 vuotta täyttävän Pohjolan Osuuspankin toiminta pohjautuu osuustoiminnallisiin arvoihin. Pankki on laajasti mukana toiminta-alueensa asukkaiden ja yritysten elämässä rakentamassa parempaa arkea ja taloudellista menestymistä. Vastuullisuus näkyy isoina ja pieninä arjen tekoina, jotka kuuluvat jokaisen osuuspankkilaisen päivään, päätöksiin ja toimintaan.

— Pohjolan OP haluaa olla mukana tässä Pohjois-Suomen vaikuttavimmassa aluemuutosprosessissa. Rakennamme pääyhteistyökumppanuuden konkretian vuoden 2024 aikana, mutta tavoittelemamme sisältö liittyy mm. vastuullisuuteen ja yritysten elinvoiman kasvattamiseen. Koko pohjoisen Suomen läsnäolo tavalla tai toisella kiinnostaa meitä myös, kertoo Pohjolan OP:n toimitusjohtaja Keijo Posio

Pääyhteistyökumppani ottaa muutosjohtajuutta Oulu2026:n rinnalla ja toimii aktiivisena mahdollistajana kulttuuri-ilmastonmuutoksen toteutumisessa laajalla Oulu2026-alueella, johon kuuluu Oulun lisäksi 39 kuntaa. Yhteistyön konkreettinen sisältö tarkentuu, mutta kokonaisuus tulee sisältämään useita osa-alueita. Kumppani osallistuu kulttuurivuoden ohjelman rakentamiseen, toimii aktiivisena viestijänä sekä yhteyksien luojana siten, että alueen asukkaat kokevat omistajuutta ja ylpeyttä Euroopan kulttuuripääkaupungin toteutuksesta. Oulu2026-yrityskumppanit sitoutuvat kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tuovat monipuolista lisäarvoa kestävän pohjoisen kehittämiseen.

— Sitoudumme omalta osaltamme edistämään koko Oulu2026:n onnistumista mukanaololla ja omalla toiminnallamme, sanoo Keijo Posio.

Pohjolan Osuuspankki on Pohjois-Suomessa Oulun talousalueella ja Lapissa 22 kunnan alueella toimiva täyden palvelun finanssitalo, joka tarjoaa ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Se kuuluu suomalaiseen OP Ryhmään ja on yksi suurimmista osuuspankeista. Sen yli 350 asiantuntijaa palvelee pankki- ja vakuutusasiakkaita verkossa, puhelimessa ja kasvotusten. Jäsentensä omistaman, voimakkaasti kehittyvän ja eteenpäin katsovan pankin tehtävänä on edistää asiakkaidensa taloudellista menestystä. Se kantaa myös vastuunsa omasta toimintaympäristöstään Pohjois-Suomessa ja kehittää sen elinvoimaisuutta. Pankin menestys luo vakautta ja vaurautta, josta hyötyvät sekä asiakkaat että koko yhteisö. Pohjolan OP:n vastuullisuustyö näkyy erityisesti mm. alueen yleishyödyllisten yhdistysten ja seurojen sekä nuorten kesätyön, harjoittelun ja taloustaitojen tukemisessa, paikallisten yritysten rahoituksessa sekä seniorien asioinnin tukemisessa.

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta. Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr.