Pohjolan OP:n henkilökunta pyöräili 60 000 euroa pohjoissuomalaisten nuorten mielenterveystyölle

Nuorten mielenterveystyö sai merkittävän lahjoituksen, kun Pohjolan OP lahjoitti 60 000 euroa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Pohjois-Suomessa toimivien paikallisten jäsenyhdistysten käyttöön.

Nuorten mielenterveysongelmat ovat merkittävästi lisääntyneet, ja avun saanti on vaikeutunut. Pohjolan OP halusi henkilökunnan Tour de Pohjolan OP -pyöräilytempauksen avulla nostaa aihetta esille ja kerätä samalla rahaa pohjoissuomalaisten nuorten mielenterveystyölle. Tempaus alkoi Kittilästä 12.9. ja päättyi Pyhännälle 29.9.2023. 

Paikallisen toiminnan ja yhteisön hyvinvoinnin tukeminen on osa osuuspankin perustehtävää. Idea pohjoissuomalaisten nuorten mielenterveystyöhön suunnatusta lahjoituksesta lähti Pohjolan OP:n edustajistolta. 

– Henkilökunta puolestaan ideoi pyöräilytempauksen ja osallistui siihen innolla. Meille kaikille oli tärkeää tehdä asiaa näkyväksi ja samalla konkreettista hyvää pohjoisen nuorille. Mitä enemmän henkilökunta liikkui, sitä suuremmaksi lahjotuspotti kasvoi. Tavoitteena oli saada kokoon 60 000 euron lahjoitus, ja saavutimme sen hienosti, Pohjolan OP:n toimitusjohtaja Keijo Posio iloitsee.

Lisäpanos nuorten kanssa tehtävään paikalliseen työhön tärkeää

Pohjolan OP kohdistaa lahjoituksensa alueellisesti MIELI ry:n Pohjois-Suomessa toimivien paikallisten jäsenyhdistysten ja kriisikeskusten toimintaan. Paikallisyhdistykset aktivoivat oman alueensa asukkaita vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja rakentavat vapaaehtoistyöllä ihmisten välistä turvaa ja luottamusta. 

MIELI Oulun seudun mielenterveys ry ja Oulun kriisikeskus ilahtuivat kovasti pankin yhteydenotosta. Niiden henkilökunta näkee ja kuulee arkityössään jatkuvasti nuorten tuen tarpeista, ja ajatus lisäpanoksesta nuorten kanssa tehtävään työhön tuntuu ajankohtaiselta ja erittäin tärkeältä. 

–  Lahjoitussumman ansiosta pystymme vahvistamaan nuorten kanssa tehtävää mielenterveyttä tukevaa työtä joko Sekaisin chat -toiminnan paikallisella resurssoinnilla tai mielenterveyttä edistävän, nopeasti tarjottavan keskustelutuen kautta osana Kriisikeskuksen toimintaa, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Nina Kontula. – Mielenterveysosaamisen vahvistaminen sekä nuoren kokemuksen kuuleminen ja sen ääreen pysähtyminen tarjoavat reittejä parempaan huomiseen. Meillä aikuisilla on tärkeä rooli nuorten tukijoina. 
Myös Lapissa koetaan lahjoituksen tulevan tarpeeseen.

– Viime vuosien maailmaa koetelleet myllerrykset ovat lisänneet tuen tarvetta ja sen tarpeen tunnistamista aivan valtavasti. Kuitenkin kynnys hakea apua voi olla todella korkea. Tuella voimme auttaa lappilaisia nuoria ja nuoria lapsiperheiden vanhempia ja kohdentamaan toimintaamme eri puolille Lappia, sanoo Lapin ensi- ja turvakoti ry:n va. toiminnanjohtaja Arja Kilpeläinen.

 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Yhdistys puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, joka on auttanut suomalaisia elämän kriiseissä jo yli 120 vuotta. Järjestö toimii valtakunnallisesti 54 paikallisen jäsenjärjestön voimin. Toiminnassa on mukana yli 180 ammattilaista ja yli 3 000 vapaaehtoista.

Pohjolan OP:n toimialueella lahjoituksen saavat seuraavat jäsenyhdistykset ja kriisikeskukset: 
• Mieli Oulun Seudun Mielenterveyskeskus ry / Oulun Kriisikeskus
• Lapin ensi- ja turvakoti ry
• Mieli Rovaniemen seudun mielenterveys ry / Rovaniemen Neuvokas ry ja Kriisikeskus
• Mieli Meri-Lapin mielenterveys ry ja Kriisikeskus Turvapoiju

Pohjolan OP on pohjoisen oma pankki, jonka omistavat sen lähes 150 000 omistaja-asiakasta. Pankin tehtävänä on edistää heidän ja koko toimialueensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Samalla se luo ja vahvistaa vastuullisesti alueen elinvoimaa.  Pankki on osa suomalaista OP Ryhmää ja ammentaa menestyksensä paikallisuudesta, tuttuudesta ja luottamuksesta. Sen asiakkaat saavat kattavasti ratkaisut pankki- ja vakuutustarpeisiinsa, lakipalvelut, varainhoidon sekä yrityspalvelut. Pankin 350 asiantuntijaa tarjoaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen asiakkaan valitsemassa kanavassa: verkossa, OP-mobiilissa, puhelimessa tai kasvotusten 21 konttorissa Utsjoelta Pyhännälle.