Kuvassa seitsemän pankin johtoa ja hallintoa.

Seitsemän osuuspankin yhdistymishanke etenee Pohjois-Suomessa – Yhdistymissuunnitelmaan liittyvät asiakirjat on allekirjoitettu

Hailuodon, Pohjolan, Posion, Sallan, Tyrnävän, Utajärven ja Ylitornion Osuuspankit allekirjoittivat perjantaina 14.6.2024 yhdistymissuunnitelmaan liittyvät asiakirjat. Pankkien tavoitteena on varmistaa jatkossakin hyvä asiakaspalvelu ja sääntelynmukainen toiminta koko toimialueella.

Seitsemän Pohjois-Suomessa toimivan osuuspankin hallitukset julkistivat käynnistämänsä yhdistymishankkeen maaliskuussa 2024. Yhdistymisen valmistelun taustalla ovat asiakaskäyttäytymisen ja finanssialan toimintaympäristön muutos, kasvavat asiakastarpeet sekä sääntelyn vaateiden kiristyminen. Yhdistyminen olisi ensisijaisesti asiakkaiden etu. 

–Sääntely ja toimiva viranomaisvalvonta auttavat finanssialaa kehittymään ja ohjaavat meitä samalla hakemaan leveämpiä hartioita. Pankkien, niiden asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että pankkien toiminta on turvattua. Tämä vaatii alueemme osuuspankkirakenteen uudelleenarviointia. Osuuspankeilta vaaditaan yhä enemmän resursseja toimia sääntelyn edellytysten mukaisesti. Jatkossa pienellä pankilla on tässä käytännössä ylitsepääsemättömiä haasteita, yhdistymishankkeeseen osallistuvien osuuspankkien nimeämän ohjausryhmän puheenjohtaja, Tyrnävän Osuuspankin hallituksen jäsen Tuomas Lohi sanoo.  

– Valmisteilla oleva pankkien yhdistyminen toimisi suoraan pohjoissuomalaisten asiakkaiden eduksi. Yhdistymisen jälkeen meillä olisi mahdollisuus tarjota koko toimialueen henkilö- ja yritysasiakkaille paikalliset, asiakaslähtöiset, kilpailukykyiset ja laajat asiantuntijapalvelut sekä valmentaa asiakkaita tekemään parempia taloudellisia valintoja, Lohi toteaa. – Se avaisi myös henkilöstölle monipuolisia tehtäviä sekä paremmat mahdollisuudet asiantuntijuuden kasvattamiseen ja urakehitykseen.  

Pohjolan OP:n edustajisto ja muiden yhdistymishankkeessa mukana olevien osuuspankkien osuuskuntakokoukset tekevät päätökset mahdollisesta uuden pankin syntymisestä 1.10.2024. Uusi pankki aloittaisi toimintansa 1.8.2025. 

Toteutuessaan pankkien yhdistyminen ei aiheuttaisi muutoksia nykyisiin asiakassuhteisiin tai palveluverkostoon eikä edellyttäisi asiakkailta minkäänlaisia toimenpiteitä. Pankkien työntekijät jatkaisivat yhdistymisen jälkeen vanhoina työntekijöinä.   

 

Kuvassa ylärivi (vas.): Pohjolan Osuuspankin pankinjohtaja Timo Kaksonen, Ylitornion Osuuspankin hallituksen pj Mika Alapuranen, Hailuodon Osuuspankin hallituksen pj Arto Vähämetsä, Tyrnävän Osuuspankin toimitusjohtaja Antto Joutsiniemi, Sallan Osuuspankin hallituksen pj Markus Viitala, Posio Osuuspankin hallituksen pj Pertti Ahola, Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio, Posion Osuuspankin toimitusjohtaja Vesa Jurmu ja Tyrnävän Osuuspankin hallituksen jäsen Tuomas Lohi.
Kuvassa alarivi (vas.): Posion Osuuspankin hallintoneuvoston pj Sanna Soudunsaari, Sallan Osuuspankin vt. toimitusjohtaja Tuula Virkkula, Hailuodon Osuuspankin hallituksen jäsen Krista Mattila, Utajärven Osuuspankin hallintoneuvoston pj Sanna Ebeling, Ylitornion Osuuspankin toimitusjohtaja Laura Harju-Autti, Pohjolan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Taija Jurmu, Tyrnävän Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Ilpo Heikkinen, Utajärven Osuuspankin toimitusjohtaja Terttu Hagelin ja hallituksen puheenjohtaja Erkki Perttunen.