” ”

Pohjolan Osuuspankki lahjoittaa 30 000 euroa lasten ja nuorten mielenterveystyöhön Lappiin

Koronapandemian vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään hyvinvoinnissa. Pandemian myötä lasten- ja nuorten mielenterveyshäiriöt lisääntyvät ja mielenterveyspalveluluiden tarve kasvaa. Erityisesti ahdistuneisuushäiriöt, pelot, syömishäiriöt ja itsetuhoisuus ovat merkitsevästi lisääntyneet. Pohjolan Osuuspankki haluaa tukea lappilaisia konkreettisesti.

Pankki pyysi kevään aikana omistaja-asiakkaitaan äänestämään Hyvän tähden -talkoissa, mihin hyväntekeväisyyskohteeseen he haluavat pankin lahjoittavan summan. Ehdotuksia tuli huikeat 2125 kappaletta ja yli puolet niistä ehdotti varoja suunnattavan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Myös vähävaraisten lapsiperheiden ja senioreiden tukeminen koettiin tärkeäksi.

-Kannamme vastuuta omalta osaltamme niin omistaja-asiakkaistamme kuin laajemmin paikallisyhteisöstä Lapissa. Pohjolan Osuuspankin liiketaloudellinen onnistuminen mahdollistaa paikallisen yhteiskuntavastuullisen toiminnan, sanoo pankin toimitusjohtaja Mikko Kokkonen

30 000 euroa ohjataan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (LSHP) kautta. LSHP palvelee koko Lapin aluetta. LSHP:lle on tärkeää turvata lapsille, nuorille ja heidän perheilleen oikea-aikainen ja tarpeenmukainen hoito peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa.

-Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lasten ja nuorisopsykiatrian tulosyksikköjohtaja ja lastenpsykiatrian ylilääkäri Sari Iltanen kertoo, että lähetemäärät, ensikäynnit ja kokonaiskäyntimäärät ovat nousseet lasten- ja nuorisopsykiatrialla. Myös osastojen täyttöaste on kasvanut.

Reppu joka selkään: Pohjolan Osuuspankki kerää myös reppuja vähävaraisten perheiden lapsille

HOPE ry ja Pohjolan Osuuspankki keräävät yhteistyössä heinäkuussa (12.-30.7.) koulureppuja, jotka lahjoitetaan vähävaraisten perheiden koululaisille. Kuka tahansa voi osallistua keräykseen tuomalla koulurepun tai penaaliin lähimpään osuuspankin konttoriin.

Jo ennen viime vuonna alkanutta koronakriisiä yli 112 000 lasta eli tilastojen mukaan Suomessa vähävaraisissa perheissä, ja tilanne on muuttunut haastavammaksi pandemian myötä. Siksi on entistä tärkeämpää tukea lasten ja nuorten tasavertaista koulutietä ja pienilläkin teoilla voidaan saada aikaan merkityksellisiä kokemuksia.

-Meille Pohjolan Osuuspankissa konkreettisten tekojen merkitys korostuu vaikeina aikoina. Haluamme kiinnittää yhdessä HOPE ry Rovaniemen kanssa huomiota vähävaraisten lapsiperheiden avuntarpeeseen ja kannustaa myös asiakkaitamme tekoihin, pankin toimitusjohtaja täsmentää. 

Lisätietoja reppukeräyksestä ja vastuullisuustyöstä saat osoitteessa www.op.fi/pohjolan. Pankilla on nyt yli 47 500 omistaja-asiakasta. Hyvän tähden -talkoot ja Reppu joka selkään - kampanjat ovat osa Pohjolan Osuuspankin paikallista yhteiskuntavastuullista työtä.

Lisätiedot:

Mikko Kokkonen
Toimitusjohtaja
040 761 3112 / mikko.kokkonen@op.fi