Sponsorointi ja tukeminen

Pohjolan Osuuspankin yhdistysten ja seurojen sponsorointihakuohjeet.

Pohjolan Osuuspankki on mukana monella tavalla tukemassa toimialueemme, sen yhteisöjen ja ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta. Tästä esimerkkeinä ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan, liikunnan ja kulttuurin sponsorointi sekä nuorten taloustaitojen lisäämiseen liittyvät toimet.

Sponsorointipäätökset vuodelle 2023 on tehty ja kaikkiin tukea hakeneisiin on oltu sähköpostitse yhteydessä. Tuemme tänä vuonna lähes neljääkymmentä lasten ja nuorten harrastusseuraa tai kulttuuritoimijaa toimialueellamme Lapissa! Summana tämä tarkoittaa yhteensä yli 35 000 euroa! Meille tämä on mitä isoimmassa määrin vastuullisuutta ja paikallisuutta.

Sponsorointihaku vuodelle 2024 aukeaa syksyllä

Haluamme tukea oman alueemme yhdistyksiä ja niiden toimintaedellytyksiä vastavuoroisen yhteistyön kautta myös jatkossa. Keskitämme yhdistysten ja seurojen sponsorointihaun vuoden vaihteeseen ja sähköiselle lomakkeelle, jolla haluamme varmistaa hakemusten tasapuolisen käsittelyn ja alueellisuuden huomioinnin. Voitte hakea yhdistyksellenne sponsorointia täyttämällä sähköisen sponsorointihakemuksen vuodelle 2024 syksyllä 2023 aukeavalla sähköisellä lomakkeella. Hakuajan päätyttyä olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin sähköpostitse. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja.

Huomaattehan, että emme sponsoroi yksityishenkilöitä tai yksilöurheilijoita. Toivomme hakemuksia nimenomaan seuratasolla. Haluamme lähtökohtaisesti tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Emme tue uskonnollista tai poliittista toimintaa. Lisäksi emme pääsääntöisesti ole mukana valtakunnallisissa tapahtumissa, vaan pyrimme tukemaan nimenomaan oman toimialueemme hankkeita. Valtakunnallisiin hankkeisiin osallistumme osana OP Ryhmää.

Teemme kaikki sopimukset määräajaksi kirjallisesti, jossa sovimme molempien osapuolten rooleista ja vastuista. Osuustoiminnallisena pankkina sponsorointi on aina vastikkeellista. Sponsorointikumppanuuksia rakennettaessa lähtökohtana on, että yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti ja kestävien arvojen pohjalta.

Kerromme mielellämme lisää sponsoroinnin periaatteistamme. Otathan tarvittaessa yhteyttä pohjolan@op.fi

POHJOLAN OSUUSPANKKI