Lehdistötilaisuus

Vaasan Osuuspankki teki hyvän puolen vuoden tuloksen pandemiasta huolimatta

Vaasan Osuuspankin toiminnan hyvä kehitys jatkui vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa ja se oli hiukan pienempi verrattuna edellisvuoden vastaavaan lukuun. Pienentyminen johtuu pääasiassa pankin palkkiotuottojen vähenemisestä sekä pankin myös vuodeksi 2021 tekemistä huomattavista luottotappiovarauksista (1,5 miljoonaa euroa).

– Tulos on noin 0,3 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana. Tätä on pidettävä kuitenkin täysin hyväksyttävänä tuloksena, kun ottaa huomioon koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden, toimitusjohtaja Ulf Nylund sanoo.

Hän korostaa, että myös valtion pankeille asettama vakausmaksu kasvoi ja rasitti tulosta 447 000 eurolla (2020: 354 000 e).

Korkotaso pysyi matalana ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, mikä oli edelleen haaste pankille. Viimeisimpien ennusteiden mukaan korkotaso pysyy matalana vielä loppuvuoden ja luultavasti myös vuoden 2022 alussa.

Pankin korkokate nousi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Se oli 5,98 miljoonaa euroa, joka oli noin 195 000 euroa suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.

– Palkkiotuotot vähenivät 613 000 eurolla, mikä vaikutti tulokseen huomattavasti ja oli suurin syy tuloksen heikkenemiseen, Ulf Nylund sanoo.

Ulf Nylund painottaa, että luotonkysyntä oli vuoden alussa rauhallista, mutta se lisääntyi asteittain erityisesti huhtikuun puolenvälin jälkeen. Suuntaus on nyt nouseva, erityisesti henkilöasiakkaiden keskuudessa, ja se näyttää myös jatkuvan taloustilanteesta huolimatta. Katsauskaudella asiakkaat nostivat lainoja 82,2 miljoonalla eurolla (2020: 90,8 miljoonaa euroa).

– Olosuhteet huomioon ottaen taso on kuitenkin hyvä. Kevät oli kiireistä aikaa pankin henkilökunnalle, joka todella venyi äärimmilleen, Ulf Nylund sanoo

Edelleen hän kertoo koronapandemian todella hankaloittaneen jo ennestään vaikeuksissa olevan turkistarhausalan toimintaa.

– Alalla on takanaan noin 6 kovaa vuotta ja tilanne on edelleen rankka. Hintatasossa voi havaita pientä nousua, mutta monella tarhaajalla on todella tiukkaa ja osa lopettaa tai joutuu lopettamaan toimintansa.

 

Asuntomarkkinat virkosivat

Asuntomarkkinoilla oli melko hiljaista vuoden alussa, mutta kevään aikana toiminta vilkastui voimakkaasti ja jatkaa nyt kasvuaan. Pankin asiakkaat nostivat uusia asuntolainoja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 50,7 miljoonalla eurolla. Edellisvuoden vastaava luku oli 48,5 miljoonaa euroa.

– Tätä voidaan pitää todella hyvänä olosuhteisiin nähden.

Kesäkuun lopussa Vaasan Osuuspankin asuntolainakanta oli yhteensä 510,0 miljoonaa euroa, jolloin kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta oli 9,6 prosenttia. Ulf Nylund toteaa, että monet asiakkaat lyhensivät olemassa olevia lainojaan ahkerasti, kun taas osa haki lyhennysvapaata. Pankin kokonaisantolainaus kasvoi 12 kuukaudessa 2,5 prosenttia ja se oli kesäkuun lopussa yhteensä 969,9 miljoonaa euroa.

– Viimeisimmät ennusteet osoittavat, että korot voivat pysyä matalana edelleen 1–2 vuotta. Epävarmasta tilanteesta johtuen myös luottotappiovaraukset ovat kasvussa tällä hetkellä ja voivat kasvaa edelleen, jos neljäs korona-aalto tulee. Järjestämättömät saatavat kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna, mikä on selvästi seurausta pandemian iskettyä rankasti joihinkin asiakkaisiin. Pohjanmaalla joidenkin alojen ja yksityishenkilöiden ongelmat vaikeutuivat edelleen kevään aikana, Ulf Nylund sanoo.

 

Tallettaminen vakaata

Kahdentoista kuukauden talletukset lisääntyivät 8,2 prosentilla ja olivat 812,4 miljoonaa euroa.

Vaasan Osuuspankin asiakkaiden sijoitusrahastoihin sijoittaman pääoman määrä kasvoi merkittävästi pörssikurssien noustua katsauskaudella. Rahastopääomien markkina-arvo oli vuoden puolivälissä 162,6 miljoonaa euroa, joka oli 24,6 prosenttia suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Osa kasvusta johtuu asiakkaiden tekemistä uusista rahastosijoituksista.

Lisäksi OP Private -yksikön hallinnoima pääoma kasvoi 15,8 prosenttia. OP Private palvelee asiakkaita, joiden pääoma on vähintään 100 000 euroa.

– Tämä on vahva todiste siitä, että henkilökohtainen ja paikallinen palvelu on tärkeää, Ulf Nylund sanoo.

 

Bonusetuja useille asiakkaille

Kesäkuun lopussa pankilla oli 26 824 omistaja-asiakasta. Lukumäärä kasvoi 900:lla edellisen vuoden kesäkuun lopusta.

– Tämä osoittaa selkeästi, että Pohjanmaalla arvostetaan suomalaista omistusta ja paikallista päätöksentekoa. Meille on sen vuoksi tärkeää hoitaa asiakkaitamme hyvin. Tämä vuorostaan kuvastuu vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden hyvistä luvuista, Ulf Nylund sanoo.

Pankin omistaja-asiakkaat saivat bonusetuja ensimmäisen puolen vuoden aikana 1,3 miljoonalla eurolla. Tästä summasta käytettiin 736 000 euroa vakuutusmaksujen maksamiseen.

 

Yrityspankin toiminta kasvoi edelleen

Yritysluottojen kysyntä kasvoi katsauskaudella markkinoiden epävakaasta tilanteesta huolimatta. Lainakanta kasvoi 4,1 prosenttia ja se oli 30.6. yhteensä 404,1 miljoonaa euroa. Talletusten määrä oli 245 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa, kun se oli 218 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavana ajankohtana. Osa talletuksista siirrettiin muihin sijoitusinstrumentteihin.

Maksuliikenteen volyymi kasvoi 16,0 prosenttia vuodenvaihteesta. Muut palkkiotuotot olivat 932 000 euroa, kun ne vuosi sitten olivat 1,4 miljoonaa euroa.

– Aiomme jatkaa kunnianhimoisesti pankin markkinaosuuden kasvattamista, missä onnistuimmekin hyvin vuoden alun aikana. Olemme edelleen tarkkoja luotonannossa ja kiinnitämme erityishuomiota esimerkiksi yritysten luottokelpoisuuteen ja tulevaisuuden näkymiin. Olemme aktiivisesti yhteydessä yritysasiakkaisiimme ja paikallisen päätöksenteon avulla tulosta on syntynyt hienosti. Yrityslainakanta on ylittänyt nyt 400 miljoonan euron rajan ja nyt tavoitteenamme on 450 miljoonan rajan saavuttaminen muutamassa vuodessa, Ulf Nylund sanoo.

 

Henkilökohtaista palvelua digitalisaatiosta huolimatta

Rahoitussektori käy läpi edelleen huomattavaa –  jo joitakin vuosia jatkunutta ja vielä vuosia jatkuvaa – rakennemuutosta digitalisaation keinoin ja nyt erityisesti koronapandemian seurauksena. Vuoden 2020 keväästä lähtien suuri osa pankin asiakkaista on alkanut käyttää yhä enemmän sähköisiä kanavia. Myös pankki- ja luottokorttien käyttö on lisääntynyt.

– Lähivuosien kehitys lisää automatisaatiota edelleen. Useimmat pankkisektorilla toimivat työskentelevät tulevaisuudessa asiakasrajapinnassa ja tämä tuo muassaan toisaalta myös uusia mahdollisuuksia ja panostuksia. Siksi uskomme, että asiakaspalvelua tarvitaan jatkossakin, minkä tahansa palvelukanavan asiakas valitseekin. Osaamista ja erikoistumista tarvitaan aina, Ulf Nylund sanoo.

Parhaillaan pankki rekrytoi lisää henkilökuntaa erityisesti rahoituspuolelle. Tämä, jos mikä, on selkeä todiste siitä, että panostamme tulevaisuudessakin asiakaspalveluun, sanoo Ulf Nylund tyytyväisenä.

– Vaasan Osuuspankilla on nyt viisi konttoria ja ne kaikki palvelevat asiakkaita viitenä päivänä viikossa.

 

 

Vaasan Osuuspankki lukuina 1–6/2021

Liikevoitto: 3,09 milj. e (-8,4 %)
Korkokate: 5,98 milj. e (+3,4 %)
Hallintokustannukset:  5,69 milj. e (-2,4 %)

Luottojen arvonalennukset:

1 449 000 e (-33,3 %)
Järjestämättömät saatavat, brutto: 7,10 milj. e (+22,2 %)
Vakavaraisuusaste: 23,0 %  
Talletukset: 812,4 milj. e (+8,2 %)
Antolainaus: 969,9 milj. e (+2,5 %)
Uudet luotot: 82,2 milj. e (-9,5 %)

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Ulf Nylund, p. 010 256 3728