Ulf Nylund, Vasa Andelsbank, Vaasan Osuuspankki

Vaasan Osuuspankki paransi tulostaan reilusti

Vaasan Osuuspankki teki viime vuonna vahvan tuloksen. Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa, joka oli edellisvuotta 1,4 miljoonaa euroa parempi. Matalaa korkotasoa ja kovaa kilpailutilannetta ajatellen toimitusjohtaja Ulf Nylund pitää tulosta erittäin hyvänä.

Tuloksen kasvu johtuu hänen mielestään muun muassa siitä, että korkokate nousi antolainauksen voimakkaan kasvun seurauksena kokonaisella 900 000 eurolla, vaikkakin korkotaso oli edelleen ennätyksellisen alhaalla.

– Tämän lisäksi onnistuimme pitämään kustannukset kurissa kautta linjan. Myös palkkiotuottojen määrä kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna, yhteensä 13 prosenttia, hän kertoo.

 

Vakaa luotonkysyntä

Suomen talouden kehitys oli vuoden aikana positiivista ja kasvu jatkui edelleen hyvänä. Luotonkysyntä oli vahvaa erityisesti yritysasiakkaiden, mutta myös yksityisasiakkaiden keskuudessa.

 Asuntolainojen kysyntä kasvoi vuoden aikana, sillä henkilöasiakkaiden usko tulevaan jatkui vahvana. Kysyntään vaikutti suotuisasti myös euriborkorkojen pysyminen matalana.

– Saamme luultavasti elää ainakin 1–2 vuotta suhteellisen matalien korkojen vallitessa. Kaikki merkit viittaavat kuitenkin siihen, että korot alkavat nousta hiljalleen lähivuosien aikana. Suosittelen edelleen, että erityisesti asuntolaina-asiakkaamme, mutta myös yritys-, maanviljely- ja metsänviljelyasiakkaamme ottavat lainoilleen jonkinlaisen korkosuojan, sillä matala korkotaso ei jatku ikuisesti, Ulf Nylund sanoo.

Suhteessa antolainaukseen järjestämättömät saatavat pienenivät jonkin verran vuoden aikana, ja olivat edelleen Ulf Nylundin mukaan hyväksyttävällä tasolla. Järjestämättömien saatavien määrä oli vuodenvaihteessa 4,0 miljoonaa euroa ja se oli 0,41 prosenttia luotto- ja takauskannasta. Järjestämättömät saatavat pienenivät siten hiukan vuoteen 2018 verrattuna.

 

Volyymit kasvussa

Pankkitoiminnan volyymi jatkoi kasvuaan ja se oli 2 078 miljoonaa euroa. Kasvua oli 9,3 prosenttia ja se käsittää pankin kaiken talletus-, antolainaus-, rahasto- ja vakuutustoiminnan.

Vuoden 2019 aikana Vaasan Osuuspankin asiakkaat ottivat uusia asuntolainoja 74,0 miljoonalla eurolla, mikä on hiukan vähemmän edellisvuoteen verrattuna (2018: 77,9 milj. e). Asuntolainakanta kasvoi 0,7 prosentilla 464,4 miljoonaan euroon (2018: 461,0 milj. e). Pankki myönsi uusia lainoja yhteensä 224,4 miljoonalla eurolla, mikä on suuruudeltaan noin 45 miljoonaa euroa enemmän edellisvuoteen verrattuna, ja tämä on uusi, yhden toimintavuoden aikana tehty ennätys. Lainakanta kasvoi kokonaisuudessaan 8,5 prosenttia 922,3 miljoonaan euroon, mitä Ulf Nylund pitää oikein hyvänä tuloksena Suomessa ja Euroopassa vallitsevia olosuhteita ja epävarmuutta ajatellen.

Vuoden 2019 aikana Vaasan Osuuspankissa avattiin 255 uutta ASP-tiliä. Vuoden 2019 lopussa pankilla oli noin 1 152 aktiivista ASP-säästäjää.

– Määrä on hyvällä tasolla ja se kasvaa koko ajan, Ulf Nylund sanoo.

Vaasan Osuuspankki osti vuonna 2019 osan OP-Koti Pohjanmaa -kiinteistövälitysyhtiöstä. Yhtiöllä on toimintaa Vaasassa ja siitä pohjoiseen. Vaasan Osuuspankki on nyt yksi sen yhdestätoista omistajasta.

Myös pankin OP Private -varainhoitopalvelulla oli tuloksekas vuosi sen saatua 72 uutta asiakasta. Sen hallinnoima pääoma kasvoi noin 38 prosentilla, joka oli suurin kaikkien osuuspankkien keskuudessa. OP Private -varainhoito palvelee asiakkaita, joiden sijoituspääoma on noin 100 000 euroa tai tätä enemmän.

Vaasan Osuuspankin yritysasiakassektorin toiminta kehittyi ennätyslukemiin vuoden 2019 aikana. Kasvutahti oli ripeää ja lainakanta nousi runsaat 22 prosenttia ja on nyt hiukan yli 374 miljoonaa euroa.

– Pankin edelleen jatkunut aktiivinen toiminta yritysasiakassektorilla on tuottanut tulosta ja pidämme vauhtia yllä tänäkin vuonna, Ulf Nylund arvioi.

 

Merkittäviä asiakasomistajaetuja

Asiakasmäärä kasvoi hienosti myös vuoden 2019 aikana: pankki sai yhteensä 2 376 uutta asiakasta. Pankki sai myös 1 729 uutta omistajajäsentä, mikä on samaa suuruusluokkaa ennätysvuoden 2018 kanssa. Omistajajäseniä on nyt Vaasan Osuuspankin noin 51 000 asiakkaasta 25 632. Myös omistajajäsenten bonusedut kasvoivat vuoden 2019 aikana ja niiden yhteismäärä joulukuun lopussa oli 2 590 000 euroa, joka oli noin 100 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asiakasomistajat voivat käyttää bonuksiaan muun muassa pankkipalveluiden maksamiseen, lakipalveluihin ja Pohjolan vakuutusmaksuihin.

Vuoden vaihteeseen mennessä asiakasomistajat olivat sijoittaneet 37,7 miljoonaa euroa (2018: 37,7 milj. euroa) Vaasan Osuuspankin tuotto-osuuksiin.

– Pankki maksaa edelleen hyvää 3,25 prosentin korkoa asiakasomistajien pankkisijoituksille. Tämä oli yhteensä 1 202 801 euroa vuonna 2019. Syystä voimme sanoa, että tuemme asiakasomistajien arkea sekä sijoitusten ja rahan pysymistä Pohjanmaalla.

– Toimintavuotemme aikana annoimme tukemme usealle yhdistykselle, urheilu- ja kulttuuritaholle sekä kurssitoimintaan, jolla parannetaan nuorten taloustaitoja yhteensä noin 100 000 eurolla. Tämä on huomattava summa alueen kehittämiseen ja mahdollisuuteen harjoittaa korkealaatuisia aktiviteetteja, Ulf Nylund sanoo.  

 

Hyviä tulevaisuudennäkymiä

Euroopan ja Suomen talouskasvu oli hyvin positiivista vuoden 2019 aikana. Myönteinen kehitys on vaimentunut hiukan kuluvan vuoden alussa, mutta tilanne on edelleen positiivinen pankin toiminta-alueella ja muualla Pohjanmaalla. Viimeisimpien ennusteiden mukaan kasvu ei kuitenkaan jatku yhtä suotuisana vuonna 2020, vaan BKT:n kasvu jää alle 1 prosentin. Tämän hetken suurin ongelma on osaavan, aktiivisen ja kehityskykyisen henkilöstön puute.

Ulf Nylundin mukaan vuoden 2020 alusta näyttää tulevan normaali, mutta hiukan heikompi kasvun suhteen. Pankin maanviljely-, metsänviljely- sekä turkistarhaaja-asiakkaiden hankala tilanne aiheuttaa huolta. Erityisesti turkistarhausalan toiminta on syvässä kuopassa, eikä ajankohtaa tilanteen helpottumiselle ole nähtävissä. Koronavirus vaikeuttaa alan tilannetta entisestään. Toiminnan kannattavuus on ollut huonoa viime vuosina.

– Muutosta parempaan ei ole nähtävissä tänäkään vuonna. Osa näillä aloilla toimivista luultavasti lopettaa tai joutuu lopettamaan toimintansa, ellei kannattavuutta saada parannettua, Ulf Nylund sanoo.

 Hän korostaa, että digitalisaatio jatkaa vaikuttamistaan pankin toimintaan tänäkin vuonna.

 – Mutta on edelleen tärkeää pystyä antamaan henkilökohtaista pankkipalvelua. Vuoden 2020 tärkeimpiä toiminnan osa-alueita on se, että pankki on aktiivinen asiakkaidensa suuntaan antaakseen heille parhaat mahdolliset pankkipalvelut. Pankille on tärkeää huolehtia hyvin nykyisistä asiakkaistaan. Alatorin toimistotilojen remontointi etenee aikataulun mukaisesti ja tilat otetaan käyttöön syyskuun alussa.

Pankki- ja vakuutustoiminnan rakennemuutokset jatkuvat vuoden 2020 aikana.

–Tämä antaa Vaasan Osuuspankille, joka on vahva paikallinen toimija, monia uusia mahdollisuuksia. Siksi suhtaudumme luottavaisin mielin vuoteen 2020, Ulf Nylund sanoo.

 

 

                             Vaasan Osuuspankki lukuina 1–12/2019

                             Liikevoitto: 7,3 milj. e (+23,1 %)

                             Korkokate: 11,5 milj. e (+8,4 %)

                             Talletukset: 715,9 milj. e (+9,3 %)

                             Antolainaus: 922,3 milj. e (+8,5 %)

                             Uudet luotot: 224,4 milj. e (+24,6 %)

                             Uudet asuntolainat: 74,0 milj. e (-5,0 %)

                             Järjestämättömät saatavat: 4,0 milj. e (-9,1 %)

                             Pankkitoiminta: 2 078,0 milj. e (+9,3 %)

                             Palkkiotuotot: 6,7 milj. e (+13,0 %)

                             Hallintokustannukset (sis. henkilöstökustannukset): 10,6 milj. e (+0,18 %)

                             Odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalennukset: 702 000 euro

                             Vakavaraisuusaste: 25,7 %

 

Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Ulf Nylund