OP Vaasa Vasa Ulf Nylund Lasse Mäkynen tulosjulkistus

Vaasan Osuuspankki teki hyvän tuloksen pandemiasta huolimatta

Koronapandemia nakersi Vaasan Osuuspankin viime vuoden tulosta. Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa, joka oli 2,6 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi. Toimitusjohtaja Ulf Nylund pitää tulosta kuitenkin hyvänä, kun olosuhteet otetaan huomioon.

Hänen mukaansa tuloksen pieneneminen johtuu muun muassa siitä, että luotonkysyntä väheni ja että suurelle joukolle henkilö- ja yritysasiakkaita myönnettiin lyhennysvapaata kustannuksitta. Pankki teki huomattavan määrän luottotappiovarauksia sellaisten asiakkaidensa vuoksi, joiden talous heikkeni voimakkaasti vuoden aikana. Tämän lisäksi pankin kustannukset kasvoivat muun muassa Vaasan Alatorin konttorin laajan remontoinnin vuoksi.

– Palkkiotuotot kasvoivat kuitenkin merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, kokonaista 12,9 prosenttia, Ulf Nylund sanoo.

                           

Luotonkysyntä väheni

Suomen talous heikkeni vuoden aikana ja kasvu pysähtyi nopeasti kevään aikana. Luotonkysyntä väheni erityisesti keväällä, mutta nousi jälleen kesäkuukausien aikana ja heikentyi loppuvuodesta jälleen.

Asuntolainojen kysyntä kasvoi hiukan, mutta koronapandemia vaikutti siihen selvästi. Tästä huolimatta henkilöasiakkaiden usko tulevaisuuteen jatkui positiivisena, vaikka se horjuikin hetkittäin.

– Saamme luultavasti elää matalan korkotason kanssa vielä ainakin 1–2 vuotta. Suosittelen edelleen, erityisesti asuntolaina-asiakkaitamme, mutta myös yritys-, maa- ja metsätalousasiakkaitamme ottamaan jonkinlaisen korkosuojan yli 10 vuoden lainoille. Matalien korkojen aika ei jatku ikuisesti, Ulf Nylund muistuttaa.

Järjestämättömät saatavat nousivat vuoden aikana suhteessa antolainauksen määrään, mutta olivat edelleen hyväksyttävällä tasolla Ulf Nylundin mukaan. Järjestämättömät saatavat olivat vuoden lopussa 4,5 miljoonaa euroa ja se oli 0,47 prosenttia luotto- ja takauskannasta. Järjestämättömiä saatavia oli siten 500 000 euroa edellisvuotta enemmän.

 

Volyymit vaihtelivat

Pankkitoiminta, joka käsittää pankin kaiken talletus-, antolainaus-, rahasto- ja vakuutustoiminnan, jatkoi kasvuaan ja se oli 2 164 miljoonaa euroa. Kasvua oli 4,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2020 aikana Vaasan Osuuspankin asiakkaat nostivat uusia asuntolainoja 71,4 miljoonalla eurolla, mikä on hiukan vähemmän edellisvuoteen verrattuna (2019: 74,0 milj. e). Asuntolainakanta kasvoi 1,6 prosentilla 465,4 miljoonaan euroon. Pankki myönsi uusia lainoja yhteensä 176,5 miljoonalla eurolla, mikä on noin 48 miljoonaa euroa vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lainakanta kasvoi kokonaisuudessaan 4,4 prosenttia 962,9 miljoonaan euroon, mitä Ulf Nylund pitää oikein hyvänä tuloksena monet ajan haasteet huomioon ottaen.

Vuoden 2020 aikana Vaasan Osuuspankissa avattiin 245 uutta ASP-tiliä. Vuoden lopussa pankilla oli 1 181 aktiivista ASP-säästäjää.

OP-Koti Pohjanmaa -kiinteistövälitysyhtiöllä, josta pankilla on osaomistus, oli hyvä toimintavuosi. Vaasassa tehtiin 10 prosenttia enemmän asuntokauppoja edelliseen vuoteen verrattuna ja OP-Koti edesauttoi volyymien kasvuun.

Myös pankin OP Private -varainhoitopalvelulla oli hyvä vuosi koronahaasteista huolimatta. Sen hallinnoima pääoma kasvoi runsaalla 21,8 prosentilla, joka oli suurimpia kaikkien osuuspankkien keskuudessa. OP Private -varainhoito palvelee asiakkaita, joiden sijoituspääoma on noin 100 000 euroa tai tätä enemmän.

Asiakkaiden keskuudessa vallitsevan taloudellisen epävarmuuden vuoksi jatkuvasta säästämisestä tuli oikea hittituote.

– Monet ymmärsivät, että yllättävien asioiden varalle on hyvä olla hiukan ylimääräistä. Olemme iloisia siitä, että ihmiset ovat alkaneet säästää kuukausittain, erityisesti rahastoihin.  Rahastosäästäminen kasvoi kokonaisella 1 808 uudella sopimuksella. Vuonna 2019 uusien sopimuksen määrä oli 1 231.

Vaasan Osuuspankin yritysasiakassektorin toiminta kehittyi hyvin vuoden 2020 aikana. Kasvutahti oli hyvä ja lainakanta nousi runsaat 6,6 prosenttia ja on nyt hiukan miltei 399 miljoonaa euroa.

–  Pankin edelleen jatkunut aktiivinen toiminta yritysasiakassektorilla on tuottanut tulosta ja pidämme hyvää vauhtia yllä myös vuonna 2021, Ulf Nylund arvioi.

Vuoden 2021 alussa pankki organisoi uudelleen yritysasiakassektoriaan. Lasse Mäkynen valittiin Yrityspankin johtajaksi 1.3.2021 alkaen. Hän kuuluu myös pankin rahoitusjohtoon ja johtoryhmään.

 

Merkittäviä asiakasomistajaetuja

Asiakasmäärä kasvoi hienosti myös vuoden 2020 aikana: Pankki sai yhteensä 1 476 uutta asiakasta. Pankki sai myös 1 233 uutta omistajajäsentä. Omistajajäseniä on nyt Vaasan Osuuspankin noin 50 600 asiakkaasta 26 357. Myös omistajajäsenten bonusedut kasvoivat vuoden 2020 aikana ja niiden yhteismäärä joulukuun lopussa oli 2 658 000 euroa, joka oli noin 70 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asiakasomistajat voivat käyttää bonuksiaan muun muassa pankkipalveluiden maksamiseen, lakipalveluihin ja Pohjolan vakuutusmaksuihin. Uutena etuna asiakasomistajille pankki ei peri maksua arvo-osuustilin avaamisesta. Myös osakesäilytys on ilmaista.

Vuoden vaihteeseen mennessä asiakasomistajat olivat sijoittaneet 37,0 miljoonaa euroa (2019: 37,7 milj. euroa) Vaasan Osuuspankin tuotto-osuuksiin.

– Pankki maksaa edelleen hyvää 3,25 prosentin korkoa asiakasomistajien tuotto-osuuksille. Tämä oli yhteensä 1 181 127 euroa vuonna 2020. Syystä voimme sanoa, että tuemme asiakasomistajien arkea sekä sijoitusten ja rahan pysymistä Pohjanmaalla.

Toimintavuotensa aikana Vaasan Osuuspankki antoi tukea usealle yhdistykselle, urheilu- ja kulttuuritaholle sekä kurssitoimintaan, jolla parannetaan nuorten taloustaitoja yhteensä noin 80 000 eurolla.

– Tämä on huomattava summa alueen kehittämiseen ja mahdollisuuteen harjoittaa korkealaatuisia aktiviteetteja, Ulf Nylund sanoo. 

Pankki on myös tukenut aktiivisesti yrittäjiä keskittämällä hankintojaan paikallisiin palveluihin ja tuotteisiin. Tämän lisäksi se on arponut paikallisia tuotteita asiakasomistajiensa kesken.

 

Haastava tulevaisuus

Euroopan ja Suomen talouskasvu oli negatiivista ja haasteellista vuoden 2020 aikana. Positiivinen talouskehitys heikentyi voimakkaasti koronapandemian vuoksi maaliskuusta 2020 alkaen. Viimeisimmät ennusteet osoittavat kuitenkin, että kasvu muuttuu positiiviseksi Suomessa vuoden 2021 aikana.

– Mutta kaikki riippuu pandemian kestosta, Ulf Nylund sanoo.

Ulf Nylundin mukaan vuoden 2021 alusta näyttää tulevan haasteellinen pienellä tai nollakasvulla. Turkistarhausala aiheuttaa suurta huolta. Elinkeino on syvässä kuopassa, eikä kukaan pysty sanomaan, milloin suunta mahdollisesti kääntyy parempaan. Lisäksi korona aiheuttaa lisäongelmia turkistarhaukselle, sillä huutokauppoja, joissa ollaan fyysisesti paikalla, ei voida järjestää. Kannattavuus on ollut heikkoa useiden vuosien ajan.

– Tämä vuosi ei näytä lainkaan paremmalta. Osa alalla toimivista lopettaa todennäköisesti tai joutuu lopettamaan toimintansa, ellei kannattavuutta saada paranemaan nopeasti, Ulf Nylund sanoo.

Hän korostaa, että digitalisaatio on ottanut kunnon loikan asiakkaiden keskuudessa koronatilanteen vuoksi. Monet ovat ottaneet käyttöön verkkopalvelun op.fi, Op-mobiilin ja alkaneet käyttää maksukorttia aiempaa enemmän ostoksia maksaessaan.

– Vaikeasta tilanteesta huolimatta henkilökunta on aina, kun on ollut mahdollista, palvellut asiakkaita henkilökohtaisesti. Pankille on tärkeää huolehtia hyvin nykyisistä asiakkaistaan. Henkilöstö on tehnyt loistavaa työtä vuoden aikana ajatellen sitä, että Vaasassa teimme suurta remonttia samaan aikaan koronapandemia koetellessa koko yhteiskuntaa.

Alatorin konttoritilojen 3 miljoonaa maksanut remontointi valmistui syyskuussa.

Pankki- ja vakuutustoiminnan rakennemuutokset jatkuvat myös vuoden 2021 aikana. OP-ryhmässä on käynnissä runsaasti keskustelua fuusioista, minkä vuoksi Osuuspankkien määrä vähenee voimakkaasti tulevina vuosina.

– Tämä antaa Vaasan Osuuspankin kaltaiselle vahvalle paikalliselle toimijalle monia uusia mahdollisuuksia. Siksi suhtaudumme luottavaisin mielin vuoteen 2021 jokseenkin haasteellisesta tilanteesta huolimatta, Ulf Nylund sanoo.

 

Vaasan Osuuspankki lukuina 1–12/2020
Liikevoitto: 4,7 milj. e (-35,7 %)
Korkokate: 11,8 milj. e (+2,6 %)
Talletukset: 758,6 milj. e (+6,0 %)
Antolainaus: 962,9 milj. e (+4,4 %)
Uudet luotot: 176,5 milj. e (-21,4 %)
Uudet asuntolainat: 71,4 milj. e (-3,5 %)
Järjestämättömät saatavat: 4,5 milj. e (+14,7 %)
Pankkitoiminta: 2 164,0 milj. e (+4,1 %)
Palkkiotuotot: 7,4 milj. e (+12,9 %)
Hallintokustannukset (sis. henkilöstökustannukset): 11,1 milj. e (+5,6 %)
Odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalennukset: 3 079 000 e  

Vakavaraisuusaste:

23,10 %  

 

Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Ulf Nylund, p. 050 364 4603.