Ulf Nylund tulosjulkistus 2018 resultatpresentation

Vaasan Osuuspankin vuoden 2018 tulos oli hyvä

Vaasan Osuuspankin tulos pysyi hyvänä vuonna 2018, jolloin pankki juhli 80. toimintavuottaan, normaalivuoteen verrattuna korkeammista kustannuksista huolimatta. Korkokate nousi antolainauksen kasvun ja talletuskustannusten vähenemisen seurauksena. Palkkiotuotot kasvoivat hiukan edellisvuoteen verrattuna. Korkotaso pysyi ennätyksellisen alhaalla.

Vaasan Osuuspankin vuoden 2018 liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa sen oltua 5,8 miljoonaa euroa vuonna 2017. Ottaen huomioon juhlavuoden toimet ja kovan kilpailun pitää toimitusjohtaja Ulf Nylund tulosta hyväksyttävänä.

 

Vakaa luotonkysyntä

Suomen talouden kehitys oli vuoden aikana positiivista ja kasvu parempaa kuin vuosikausiin. Luotonkysyntä oli vahvaa niin yksityis- kuin yritysasiakkaidenkin keskuudessa.

Asuntolainojen kysyntä kasvoi vuoden aikana, sillä henkilöasiakkaiden usko tulevaan oli vahva. Kysyntään vaikutti suotuisasti myös euriborkorkojen pysyminen matalana.

– Saamme luultavasti elää tänä vuonna vielä suhteellisen matalien korkojen vallitessa. Kaikki merkit viittaavat kuitenkin siihen, että korot alkavat nousta hiljalleen vuoden 2019 aikana. Suosittelen edelleen, että erityisesti asiakkaamme, joilla on asuntolainaa, mutta myös yritys-, maanviljely- ja metsänviljelyasiakkaamme ottavat jonkinlaisen korkosuojan, sillä matala korkotaso ei jatku ikuisesti, Ulf Nylund sanoo.

Suhteessa antolainaukseen järjestämättömät saatavat pienenivät jonkin verran vuoden aikana, ja olivat edelleen Ulf Nylundin mukaan hyväksyttävällä tasolla. Järjestämättömien saatavien määrä oli vuodenvaihteessa 4,4 miljoonaa euroa ja se oli 0,49 prosenttia luotto- ja takauskannasta. Järjestämättömät saatavat olivat siten suurinpiirtein samalla tasolla kuin vuonna 2017.

 

Volyymit kasvussa

Pankkitoiminnan volyymi jatkoi kasvuaan ja se oli 1 901 miljoonaa euroa. Kasvua oli 3,4 prosenttia ja se käsittää pankin kaiken talletus-, antolainaus-, rahasto- ja vakuutustoiminnan.

Vuoden aikana Vaasan Osuuspankin asiakkaat ottivat uusia asuntolainoja 77,9 miljoonalla eurolla, mikä on hiukan enemmän edellisvuoteen verrattuna (2017: 76,4 milj. e). Asuntolainakanta kasvoi 3,0 prosentilla 461,0 miljoonaan euroon (2017: 447,8 milj. e). Pankki myönsi uusia lainoja yhteensä 180,1 miljoonalla eurolla, mikä on suuruudeltaan noin 20 miljoonaa euroa enemmän edellisvuoteen verrattuna. Lainakanta kasvoi kokonaisuudessaan 4,7 prosenttia 850,1 miljoonaan euroon, mitä Ulf Nylund pitää hyvänä tuloksena Suomessa ja Euroopassa vallitsevia olosuhteita ja epävarmuutta ajatellen.

Vuoden 2018 aikana Vaasan Osuuspankissa avattiin 258 uutta ASP-tiliä. Vuoden 2018 lopussa pankilla oli noin 1 065 aktiivista ASP-säästäjää.

– Määrä on hyvällä tasolla ja se kasvaa koko ajan, Ulf Nylund sanoo.

Myös Vaasan Osuuspankin yritysasiakassektorin toiminta kehittyi positiivisesti vuoden 2018 aikana. Kasvu jatkui ja lainakanta nousi 9,1 prosenttia ja on nyt 305,7 miljoonaa euroa.

– Pankin yritysasiakassektorin rakenneuudistukset ovat johtaneet hyviin tuloksiin ja lisäämme vauhtia kuluvana vuonna, Ulf Nylund arvioi.

 

Merkittäviä asiakasomistajaetuja

Asiakasmäärä kasvoi hienosti myös vuoden 2018 aikana: pankki sai kokonaista 2 115 uutta asiakasta. Pankki sai myös 1 289 uutta omistajajäsentä, mikä on samalla tasolla ennätysvuoden 2017 kanssa. Omistajajäseniä on nyt Vaasan Osuuspankin noin 51 000 asiakkaasta 24 447. Omistajajäsenten bonusetujen määrä kasvoi vuoden 2018 aikana ja niiden yhteismäärä joulukuun lopussa oli 2 494 000 euroa, joka oli noin 50 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asiakasomistajat voivat käyttää bonuksiaan muun muassa pankkipalveluiden maksamiseen ja  Pohjolan vakuutusmaksuihin.

Vuoden vaihteeseen mennessä asiakasomistajat olivat sijoittaneet 37,7 miljoonaa euroa (2017: 35,8 milj. euroa) Vaasan Osuuspankin tuotto-osuuksiin.

– Pankki maksaa edelleen hyvää 3,25 prosentin korkoa asiakasomistajien pankkisijoituksille. Tämä oli yhteensä 1 172 109 euroa vuonna 2018. Syystä voimme sanoa, että tuemme asiakasomistajien arkea sekä sijoitusten ja rahan pysymistä Pohjanmaalla.

– Juhlavuotemme aikana annoimme tukemme myös usealle yhdistykselle, urheilu- ja kulttuuritaholle, Yrkeshögskolan Novialle ja Vaasan ammattikorkeakoululle yhteensä noin 175 000 eurolla. Tämä on huomattava summa alueen kehittämiseen ja mahdollisuuteen harjoittaa korkealaatuisia aktiviteetteja, Ulf Nylund sanoo.

 

Hyvät tulevaisuudennäkymät

Euroopan ja Suomen talouskasvu oli hyvin positiivista vuoden 2018 aikana. Myönteinen kehitys on vaimentunut kuluvan vuoden alussa, mutta tilanne on edelleen positiivinen toiminta-alueellamme ja Pohjanmaalla. Viimeisimmät ennusteet osoittavat suotuisaa kasvua vuodeksi 2019, toki hillitympää BKT:n kasvua kuin vuodeksi 2018, mutta noin 1,5–1,7 prosentin kasvua. Tämän hetken suurin ongelma on osaavan, aktiivisen ja kehityskykyisen henkilöstön puute.

Ulf Nylundin mukaan vuoden 2019 alusta näyttää tulevan normaali, mutta kasvun suhteen hiukan heikompi ajankohta. Pankin maan- ja metsänviljelyasiakkaiden heikko tilanne aiheuttaa huolta. Näiden toiminnan kannattavuus on ollut huonoa viime vuosina.

– Muutosta parempaan ei ole nähtävissä tänä vuonna. Osa näillä aloilla toimivista luultavasti  lopettaa tai joutuu lopettamaan toimintansa, ellei kannattavuutta saada parannettua.

– Digitalisaatio jatkaa leimansa lyömistä vuoteen 2019, mutta on yhtä tärkeää pystyä antamaan henkilökohtaista pankkipalvelua. Vuoden 2019 tärkeimpinä toiminnan osa-alueina pankin on aktivoiduttava asiakkaidensa suuntaan ja annettava heille parhaat mahdolliset pankkipalvelut. Pankki- ja vakuutustoiminnan rakennemuutokset jatkuvat vuoden 2019 aikana. Tämä antaa Vaasan Osuuspankille, joka on vahva paikallinen toimija, monia uusia mahdollisuuksia. Siksi suhtaudumme luottavaisin mielin vuoteen 2019, Ulf Nylund sanoo.

 

Vaasan Osuuspankki lukuina 1–12/2018

Liikevoitto: 5,97 milj. e (+2,0 %)
Korkokate: 10,6 milj. e (+5,4 %)
Talletukset: 656,0 milj. e (+0,8 %)
Antolainaus: 850,1 milj. e (+4,7 %)
Uudet luotot: 180,1 milj. e (+11,9 %)
Uudet asuntolainat: 77,9 milj. e (+2,0 %)
Järjestämättömät saatavat: 4,4 milj. e (+3,7 %)
Pankkitoiminta: 1 901,0 milj. e (+3,4 %)
Palkkiotuotot: 5,9 milj. e (+4,8 %)
Hallintokustannukset (sis. henkilöstökustannukset): 10,5  milj. e (+2,9 %)
Odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalennukset: 436 000 e  
Vakavaraisuusaste: 32,2 %  

 

 

 

 

Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Ulf Nylund