OP Ylä-Savon tulos ja vakavaraisuus paranivat


OP Ylä-Savon tulos ja vakavaraisuus kehittyivät suotuisasti vuonna 2022. Pankin liikevoitto oli 4,37 (2,48) miljoonaa euroa. Hyvää kehitystä selittävät etenkin ennakoitujen arvonalentumisten väheneminen ja korkokatteen paraneminen. Pankin tase oli vuoden päättyessä 604,2 (595,9) miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde vahvistui 43,6 (42,1) prosenttiin.

Omistaja-asiakkaille myönnettyjen OP-bonuksien määrä oli kertomusvuonna yhteensä 1,16
(1,19) miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa edustajistolle, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia tilikaudelta 2022.

Toimitusjohtaja Mikko Paananen:

  • Viime vuosi jää aikakirjoihin poikkeuksellisena. Yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden euribor, nousi voimakkaasti. Yli kuusi vuotta kestäneen negatiivisen kauden jälkeen korko puhkaisi nollarajan huhtikuussa ja ylitti kolmen prosentin tason vuoden lopussa. Korkojen nousun keskeisenä ajurina oli Venäjän käynnistämästä Ukrainan hyökkäyssodasta johtunut inflaation kiihtyminen. Euroopan keskuspankki joutui korottamaan ohjauskorkoa inflaation taltuttamiseksi.
  • Talousnäkymien epävarmuus heijastui pankin toimintaan asuntorahoituksen hiljenemisenä ja yritysten investointirahoituksen vähenemisenä. Asuntokaupan volyymit laskivat valtakunnallisesti. Korkojen nousu lisäsi toisaalta asiakkaidemme kiinnostusta erilaisia sijoitusratkaisuja kohtaan.
  • Toteutimme viime vuonna merkittävän kiinteistöjärjestelyn. Lapinlahdella, Sonkajärvellä ja Vieremällä sijaitsevat pankkikiinteistöt myytiin ja pankki jatkaa toimintaansa tutuissa tiloissa vuokralaisena. Muutos on osoittautunut toimivaksi. Kiuruvedellä vastaava järjestely toteutettiin vuonna 2020.
  • Alkaneen vuoden näkymiin sisältyy edelleen epävarmuutta. Vallitseva korkotaso ja inflaatio vähentävät kuluttajien ja yritysten investointihalukkuutta. Talouden epävarmuus voi pitkittyessään heijastua asiakkaiden luotonhoitokykyyn ja kääntää ennakoitujen arvonalentumiskirjausten määrän kasvuun. Kohonneen korkotason ennakoidaan vaikuttavan positiivisesti pankin korkokatteeseen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikko Paananen, 0400 817 036, mikko.paananen(a)op.fi