OP Ylä-Savo: Suomalaiset arvostavat luontoa, mutta suhtautuvat varauksella pihansa luonnon villiinnyttämiseen – luonto tarvitsee tuekseen yrityksiä, yhteisöjä ja ihmisiä

Noin puolet maailman BKT:sta on riippuvainen monimuotoisesta ja hyvinvoivasta luonnosta. Ihmisten ja yritysten toiminnalla tiedetään olevan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen, mutta hyvin pienilläkin toimilla voidaan lisätä monimuotoisuutta esimerkiksi pihoilla ja parvekkeilla.

OP:n kyselytutkimuksen mukaan noin 30 prosenttia suomalaisista suhtautuu luonnon villiinnyttämiseen omalla pihalla tai parvekkeella ainakin jokseenkin negatiivisesti. Samalla melkein 80 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että lajien elinolosuhteiden turvaaminen omalla pihalla on tärkeää.

Villiinnyttämisellä tarkoitetaan yksinkertaisesti esimerkiksi oman pihan tai parvekkeen kasvien monipuolisuuden tai runsauden kasvattamista ja luonnon palauttamista alueelle sen omilla ehdoilla.

Meistä jokainen voi tukea luonnon monimuotoisuutta yksinkertaisilla keinoilla, esimerkiksi istuttamalla pölyttäjäystävällisiä kukkia, ajamalla nurmikkoa harvemmin tai jättämällä sen ajamatta jopa kokonaan osasta nurmialuetta. Hyönteishotellit ovat myös oiva tapa oppia esimerkiksi lapsen kanssa pölyttäjien ja luonnon monimuotoisuuden tarpeellisuudesta.

Toukokuussa 22.5. juhlitun kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden päivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta aiheesta sekä kertoa kestävän luonnon hyödyntämisestä ja hyötyjen sopusuhtaisesta jakamisesta.

Osana viime vuonna julkaistun OP Ryhmän luontotiekartan toteutusta OP ja WWF aloittivat alkuvuodesta laajan yhteistyön. Toukokuun alussa julkaistiin uusi Ala villiksi -kampanja, jonka tarkoituksena on villiinnyttää Suomea neliömetri kerrallaan sekä lisätä tietoisuutta luontokadosta ja keinoista, joilla jokainen voi edistää luonnon monimuotoisuutta omassa lähiympäristössään. Kampanjasta ja siihen osallistumisesta voit lukea lisää WWF Suomen sivuilta osoitteesta wwf.fi.