OP-Tavoite 4 -sijoitusrahasto

OP-Tavoite 4 -sijoitusrahasto

Vastuullista sijoittamisesta maailmanlaajuisesti.
1

Sijoita vastuullisesti kansainvälisille markkinoille

Rahasto sijoittaa vastuullisesti kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille painottaen osakesijoituksia. Tavoitteellisen säästämisen voit aloittaa vaikka 10 €/kk!

2

Tutkitusti tehokas sijoitusstrategia

Tehokkaan ja tutkitun sijoitusstrategian ansiosta osakepaino voidaan pitää tyypillistä korkeampana ja näin tavoitella parempaa tuottoa suhteessa otettuun riskiin.

3

Ota avuksesi säästämiseen digitaalinen sijoitusneuvoja

Rahastoa ostat OP-mobiilista digitaalisen sijoitusneuvojan, OP Sijoituskumppanin avulla. Palvelu auttaa sinua alusta loppuun tavoitteellisessa säästämisessä.

OP-Tavoite 4 -sijoitusrahasto

OP-Tavoite 4 -sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka tekee suoria sijoituksia kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille painottaen osakesijoituksia. Osake- ja korkosijoitusten painotusta ei ole määritelty tarkkaan, vaan osakepaino määräytyy asetetun riskitason vaihteluväliin.

Sijoittamalla pitkällä aikavälillä kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille hajautat tehokkaasti riskiä. Rahasto-osuuksien arvo voi nousta ja laskea osake- ja korkomarkkinoiden kehityksen mukaan. Rahaston suositeltu sijoitusaika on vähintään 6 vuotta.

Osta rahastoa OP Sijoituskumppanin kautta

Rahastoa ostat helposti OP-mobiilista digitaalisen sijoitusneuvojan, OP Sijoituskumppanin avulla. Maksuttoman palvelun avulla voit aloittaa tavoitteellisen säästämisen kolmeen eri vastuulliseen rahastoon. Ota OP Sijoituskumppani käyttöön, aseta tavoite säästämiselle ja palvelu auttaa sinua alusta loppuun säästämisessä ja tavoitteesi saavuttamisessa.

Rahastoissa painotetaan vastuullisuutta

OP Sijoituskumppanin kaikissa kolmessa rahastossa noudetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että rahastoihin valitaan yrityksiä, jotka huomioivat toimintansa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet verrokkiyhtiöitään paremmin. Rahastoista on rajattu pois haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja, kuten alkoholi, tupakka, uhkapelit, aseet, aikuisviihde ja ydinvoima. Rahastot eivät myöskään sijoita yrityksiin, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman tai korruption kanssa.

 

 

Lisätietoa OP Sijoituskumppanin rahastoista:

OP-Tavoite 2 -sijoitusrahasto
OP-Tavoite 2 -sijoitusrahasto
Vastuullista sijoittamista maailmanlaajuisesti.
OP Sijoituskumppani
OP Sijoituskumppani
OP-mobiilista löytyvä palvelu auttaa sinua säästämisessä ja antaa juuri sinulle sopivia sijoitusneuvoja.
OP-Tavoite 3 -sijoitusrahasto
OP-Tavoite 3 -sijoitusrahasto

Vastuullista sijoittamista maailmanlaajuisesti.

Kaikki rahastot
Tutustu laajaan rahastovalikoimaan ja valitse sinun säästötavoitteisiisi sopiva rahasto.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,89 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Tavoite 4 -rahaston joulukuun tuotto -7,2 %

Rahaston matalariskisen ja vastuullisen sijoitusstrategian mukaisten globaalien osakkeiden arvot laskivat joulukuussa noin 7,3 %, mikä oli globaalien osakkeiden yleisen markkinakehityksen tasolla. Vuoden alusta lähtien tämän lähinnä osakkeita sisältävän rahaston tuotto kulujen jälkeen on noin 10,2 % negatiivinen. Vastaavassa ajassa kehittyneiden globaalien osakkeiden yleisindeksi on laskenut noin 12,8 %.

Matalariskisiä osakkeita painottava ja hyvin hajautettu osakesalkku käsitti noin 140 vastuullisuusseulan läpäissyttä yhtiötä. Osakkeista 73 % on sijoitettuna Pohjois-Amerikkaan, 16 % Eurooppaan ja loput kehittyneisiin Aasia-Tyynimeren maiden osakkeisiin. Teknologiaosakkeet muodostavat suurimman sektoripainon (22 %), rahoitus- (19 %) ja teollisuussektoreiden (15 %) osakkeiden ollessa seuraavaksi suurimmat. Globaalien osakkeiden yleisindeksin kolme suurinta sektoria ovat teknologia (21 %), terveydenhuolto (15 %) ja rahoitusala (14 %).

Positiivinen sentimentti haihtui joulukuussa, kun globaalit osakemarkkinat luisuivat USA:n pörssien vanavedessä. Eurosijoittajan tuottoja heikensi myös dollarin yhä jatkunut heikentyminen. Perinteinen joulupukkiralli jäi tällä kertaa näkemättä, kun korkojen nousun seurauksena sekä osake- että korkomarkkinoilla nähtiin negatiivisen tuoton kuukausi. Suurin syy alakuloon on epäilemättä yhä vanha tuttu, eli keskuspankkien päättäväinen inflaationvastainen taistelu, mutta tämän lisäksi sijoittajat murehtivat myös globaalia talouskasvua, yritysten tuloskunnon kestävyyttä sekä Kiinan koronatilannetta. Koko vuoden markkinoita piinanneet inflaatiopaineet helpottivat hieman joulukuussa, kun tuoreet luvut kertoivat inflaation hidastuneen. Tämä ei kuitenkaan saanut keskuspankkeja höllentämään linjaansa, vaan viesti säilyi yhä määrätietoisen haukkamaisena. Rahapolitiikassa on siis odotettavissa yhä lisää kiristymistä, joten toiveet siitä, että keskuspankit tulisivat hätiin ja pelastaisivat sijoittajat, ovat ennenaikaisia. Näkymät vuodelle 2023 ovat varovaiset. Markkinoiden huolet ovat hitaasti siirtymässä inflaatiosta talouskasvuun ja myös geopoliittiset jännitteet pitävät yllä epävarmuutta. Myös yritysten tuloskasvuennusteisiin liittyy poikkeuksellisen paljon kysymysmerkkejä uuteen vuoteen lähdettäessä. Toisaalta tilannetta voi tarkastella myös kontrasijoittamisen näkövinkkelistä: Taantuman ollessa konsensusnäkemys analyytikoiden ja strategien keskuudessa voi suurin yllätys ollakin se, että taloudessa nähdään ns. soft landing, eli hallittu hidastuminen, jossa inflaatio tulee nopeasti alas ja korot laskevat, mutta kysyntä ei romahda, työttömyys ei räjähdä ja yritysten tulokset pysyvät kasvu-uralla.

Rahastoissa toteutetaan tehokasta sijoitusstrategiaa, jonka ansiosta OP Sijoituskumppanissa saatavilla olevien rahastojen osakepainot voidaan pitää korkeampana kuin tyypillisissä vastaavan riskiluokan rahastoissa. 

Sijoitusstrategia perustuu akateemisissa tutkimuksissa tehokkaaksi osoitettuun sijoitustapaan, jossa sijoittamalla hajautetusti matalan riskin osakkeisiin voidaan päästä parempaan tuottoon suhteessa otettuun riskiin kuin markkinaindekseissä.  

Salkunhoitajat seuraavat rahastojen riskitasoja ja tarvittaessa sopeuttavat riskitason vastaamaan pitkän aikavälin tavoitetasoa. Rahastot tarjoavat mahdollisimman korkean tuotto-odotuksen hallitulla riskillä. 

OP-Tavoite 4 -sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin maailman osake- ja korkomarkkinoille. Rahasto voi myös sijoittaa toisten sijoitusrahastojen osuuksiin. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä.

”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspolitiikka osake- ja korkosijoitusten suhteen määräytyy etukäteen asetetun tavoitteellisen volatiliteetin (riskitason) vaihteluvälin puitteissa. Rahaston sijoitusten historiallista volatiliteettia seurataan jatkuvasti ja muutokset volatiliteetissa voivat merkitä muutoksia rahaston sijoituskohteiden jakaumassa osake- ja korkosijoitusten kesken. Tämän rahaston volatiliteetin tavoitteellinen vaihteluväli on 12–20 %, mistä johtuen sen sijoitusten painotus tulee pääosin olemaan osakesijoituksissa.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Poissulkeminen: Rahastoista on rajattu pois haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja, kuten alkoholi, tupakka, uhkapelit, aseet, aikuisviihde ja ydinvoima. Rahastot eivät myöskään sijoita yrityksiin, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman tai korruption kanssa. Jäljelle jäävien toimialojen joukosta rahastoihin valitaan vain sellaisia yrityksiä, jotka huomioivat kestävyysriskejä paremmin kuin muut saman toimialan yhtiöt.

Yritysten vastuullisuutta arvioidaan erilaisten mittareiden avulla, jotka liittyvät esimerkiksi luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön, jätekuormituksen ja saasteiden vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjumiseen, luonnon biodiversiteetin ylläpitämiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Arvioinnissa hyödynnetään MSCI ESG Researchin ESG-tutkimusta, joka tunnistaa kullekin toimialalle ja yhtiölle olennaiset ESG-mittarit, ja analysoi yhtiön suhteessa toimialaverrokkeihinsa.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Suomalaistenkin mutta erityisesti ulkomaisten yhtiökokousten osalta, hyödynnämme kansainvälistä palveluntarjoajaa, Institutional Shareholder Services yhtiökokoustutkimuksessa.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Rahastot läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan asettaa poissulkulistalle. Käytämme Sustainalytics:a palveluntarjoajana kansainvälisten normirikkomusten tunnistamisessa.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kerran vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.  

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta. Tämä analyysi perustuu MSCI ESG Research:n tuottamaan tutkimukseen ja kertoo rahaston ESG arvosanat, hiili-intensiteetin sekä vihreän liiketoiminnan osuuden.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Juha Asikainen
Vertailuindeksi
MSCI World Net Total Return Index
Perustamispäivä
25.05.2020
ISIN
FI4000410956
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
13 Meur
Osuuden arvo (30.01.)
136,61 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (27.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Tavoite 4 A +3,18 % +1,14 % −3,98 % −2,68 % - -
Vertailuindeksi +88,44 % +82,76 % +75,27 % +76,35 % - -

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Tavoite 4 A - - +10,99 % +33,58 % −10,17 % +2,58 %
Vertailuindeksi - - +15,99 % +31,07 % −12,78 % +86,38 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Tavoite 4 A 17,37 % -0,30 0,00
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Säästövakuutuksen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

 

 

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.