Lähikuva läppäriä avaavista käsistä.

OPs nättjänster för företag har förnyats

Vi har samlat tjänsterna för små och större företag på en och samma adress bakom en enda inloggning

I tjänsten op.fi kan du sköta alla ärenden som gäller betalningsrörelse, finansiering och placeringar samt försäkringar.

Om du har OPs koder, kan du redan logga in i den nya tjänsten via inloggningsfönstret till höger på sidan. Om du är både privat- och företagskund hos OP eller om du har rätt att sköta flera företags ärenden, väljer du efter inloggningen profil eller vilket företags ärenden du vill sköta.

Som inloggad företagsanvändare kan du utöver att sköta företagets grundläggande bankärenden också

  • skriva ut verifikatkontoutdrag, saldo- och räntebesked över konton och krediter samt pantförteckningar över säkerheter
  • kontrollera och göra ändringar i företagets grunddata och kontaktpersoner
  • sända och ta emot e-fakturor
  • sända och ta emot material
  • kontrollera värdet på placeringstillgångar och lägga order
  • kontrollera saldon och betalningsplaner för lån
  • kontrollera finansierings- och reskontraläget för företagets factoringlimit i realtid
  • hantera bankgarantierna
  • kolla upp försäkringar och göra ändringsbegäran för dem
  • göra en skadeanmälan

Gör så här när du vill ta i bruk en nättjänst för ditt företag:

1) Ingå ett nättjänstavtal för den tjänst du väljer.
2) Lägg till åtkomsträtter på nätet åt de användare du väljer.

Du kan använda alla våra nättjänster antingen med dina egna andelsbankens nättjänstkoder eller med personliga företagstjänstkoder som beställs separat. Om du inte vill att dina egna bankärenden ska synas i samma vy som företagets ärenden, rekommenderar vi att du loggar in i tjänsten med företagstjänstkoder.

Företaget måste ansöka om egna företagstjänstkoder för varje användare. Koderna är personliga och de får inte överlåtas till någon annan person i företaget.