Företagskund, ring oss

Våra experter betjänar ditt företag på våra riksomfattande telefonnummer i såväl bank- som försäkringsärenden.

Banktjänster

0100 05151

Via telefontjänsten får du råd om företagets banktjänster mån.–fre. 8–18.
De lokala bankernas kontaktinformation kan du söka via kontorssökningen. Sök kontor >

Vi kan betjäna dig snabbare om du ringer vid andra tider än måndagar eller månadsskiften.

PK-yritysasiakkaiden rahoitusyhtiötuotteet

Factoringrahoitus

Investointirahoitus

 • Laskutukseen liittyvät asiat ja loppuvelkatiedustelut 010 252 5523
 • Rahoitussopimuksiin liittyvät asiat ja maksuohjelman muutokset 010 252 5588
 • Rahoitettujen ajoneuvojen vakuutuksiin ja rekisteröinteihin liittyvät asiat 010 252 2860
 • Maastavientivaltakirjat 010 252 5843

Leasingrahoitus

 • Laskutukseen liittyvät asiat 010 252 5523
 • Rahoitussopimuksiin liittyvät asiat ja maksuohjelman muutokset 010 252 1020
 • Leasingsopimusten päättäminen: realisointi@op.fi
 • Yritysautopalvelut 010 252 5100
 • Rahoitettujen ajoneuvojen vakuutuksiin, rekisteröinteihin ja maastavientivaltakirjoihin liittyvät asiat 010 252 2860

Myyntirahoitus, tililuotto

 • Myyjäliikkeiden asiakaspalvelu 010 252 2870, kuluttajarahoitus@op.fi

Osamaksurahoitussopimusten muutokset

 • Laskutukseen liittyvät asiat 010 252 5523
 • Maksuohjelman muutokset: maksuohjelmanmuutokset@op.fi
 • Loppuvelkakyselyt 010 252 5523
 • Rahoitettujen ajoneuvojen vakuutuksiin ja rekisteröinteihin liittyvät asiat 010 252 2860
 • Maastavientivaltakirjat 010 252 5843
 

Suuryritysten rahoitusyhtiötuotteet

Factoringrahoitukseen liittyvät asiat

Leasingrahoitus

 • Asiakaspalvelu 010 252 5594, customerservice.leasing@op.fi
 • Rahoitettujen ajoneuvojen vakuutuksiin, rekisteröinteihin ja maastavientivaltakirjoihin liittyvät asiat 010 252 2860 

 

Trade Finance ja pankkitakaukset

 • Asiakaspalvelu vienti- ja tuontiasiakkaiden palvelut (remburssit, perittävät) 010 252 7166, dokumenttimaksut@op.fi
 • Asiakaspalvelu, takauksiin liittyvät asiat 010 252 7340, takaukset@op.fi

 

Cash Management

Trafik- och olycksfallsförsäkringar 030 105 501, mån.–fre. 8–17

Trafikskador 030 105 502, mån. kl. 9–17, tis.–fre. 9–15

Arbetsolycksfall 030 105 503, mån. 9–17, tis.–fre. 9–15

Tjänsten för försäkringssparande 010 253 6100, mån.–fre. 8–18

Nätköpsstöd 010 253 6139, mån.–fre. 8–18

Skadejour vid bilskador
Om resan avbryts pga. en skada eller ett fel på bilen. Falck +358 (0)10 253 0012, 24/7

Allvarliga skador och sjukdomar under en utlandsresa. Europeiskas larmtjänst vid resor +358 (0)10 253 0011, 24/7

Identifiera dig med nättjänstkoder

Enklast sköter du dina bank- och försäkringsärenden om du använder dina nättjänstkoder då du ringer. Då är det lika konfidentiellt och smidigt att ingå avtal och lämna uppdrag som då du sköter ärenden på ett kontor. För uppdrag som sköts per telefon tar vi ut avgifter i enlighet med vår servicetariff.

Privatkund, ring oss >

Kundtjänstens avvikande öppettider >

Servicenummer som börjar på 0100

 • normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar på 0303

 • från inhemska mobilabonnemang 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min. (inkl. moms)
 • från abonnemang i det fasta nätet 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min. (inkl. moms)

Servicenummer som börjar på 010

 • från abonnemang i det fasta nätet och inhemska mobilabonnemang 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms).

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

 • från abonnemang i det fasta nätet i Finland till priset av lokalnätsavgiften och från mobilabonnemang den mobilsamtalsavgift som den egna operatören tar ut

För att kunna garantera en så god och omfattande kundtjänst som möjligt för våra kunder spelar OP in telefonsamtalen. Alla samtal till och från OP spelas in för att trygga kundbetjäningen, då utgångspunkten är att alla samtal ska vara konfidentiella och omfattas av telefonhemligheten.