Markets

Bankirfirman
Tfn 010 252 7400

Aktieanalys
Tfn 010 252 7390

Custody
Tfn 010 252 4132

Penningmarknaden
Tfn 010 252 3096

Valutamarknaden
Tfn 010 252 3104

Derivat
Tfn 010 252 2901

Obligationslån
Tfn 010 252 7970

Skuldemissioner
Tfn 010 252 3122