Vastuuvakuutus

Placering av samlad förmögenhet

Om det samlas överskott i ditt företags kassa, är det bäst att placera det. Vilket alternativ passar ditt företag bäst?

Då du placerar, växer företagets kapital och du kan förbereda dig på investeringar länge på förhand. Vi erbjuder ditt företag många olika alternativ för placeringar. Ur vårt sortiment finns räntabla lösningar för placerare av alla slag. Du kan till exempel bestämma själv hur mycket egen tid du vill förbruka på att sköta och planera dina placeringar. Vid behov kan du låta våra experter följa upp placeringarna och själv koncentrera dig på att i lugn och ro driva affärsverksamheten.

Paketlösningar

Också i vardagens brådska gör förtagaren klokt i att fundera på olika kapitalförvaltningsalternativ. Våra paketerade lösningar passar ditt företag, om du letar efter ett enkelt och räntabelt sätt att placera den förmögenhet som samlats. Genom att använda de lösningar som OP erbjuder kan du koncentrera dig på att främja företagets affärsrörelse och lämna uppföljningen av placeringsmarknaden i händerna på experter.

Företagets placeringslösning är en kapitalförvaltningstjänst i försäkringsform där vi styr dina placeringar till en färdig placeringskorg eller fond. Avkastningen på besparingarna beskattas först när avkastning tas ut och du kan byta placeringsobjekt utan kostnader eller skattepåföljder.

Utöver placeringar i försäkringsform ingår också tre blandfonder i vårt sortiment: OP-Försiktig, OP-Moderat och OP-Modig. Våra portföljförvaltare ser till att du med en enda transaktion får en effektivt diversifierad portfölj som är lätt att följa upp.

Lösningar för aktiva placerare

Om du har tid och intresse för att placera, erbjuder OP dig det bredaste urvalet på marknaden av alternativ för aktiva placeringar. Med våra Markets-produkter kan du genomföra dina placeringsmål och anpassa detaljerna enligt dina behov.

Läs mer:

Vår förvarstjänst erbjuder ditt företag mångsidiga möjligheter till att förvara och cleara värdepapperstillgångar. Du kan välja den tjänst som bäst passar din placeringsaktivitet och ditt behov ur tre olika alternativ.

Vi erbjuder ditt företag en möjlighet att ta del av vår aktieanalys' resultat på nätet. Analysen fokuserar på bransch- och företagsanalys.

I tjänsten ingår bland annat en daglig morgonöversikt, möjligheten att sortera och jämföra olika möjligheter samt olika listor. Du får också en gång i månaden strategikommentarer som tar ställning till marknaden samt två gånger per år en placeringsstrategi för hela marknaden.

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.