Leverantörsfakturor som e-fakturor

Ett lätt sätt att ta emot och betala e-fakturor.

E-faktureringstjänsten är ett tryggt, praktiskt och kostnadseffektivt sätt för mottagning av e-fakturor. Att ta den webbläsarbaserade tjänsten i bruk är enkelt, utan inskaffning och installation av separata program.  Det kan lätt integreras i företagets ekonomiförvaltningsprogram och banksystem. E-fakturorna arkiveras, och du kan också vidarebefordra e-fakturan till exempel till ditt företags bokföringsbyrå.

Ingå ett avtal om e-faktureringstjänsten med din andelsbank, så får du din nätfaktureringsadress. Då du ingått avtalet, kan du lätt själv upprätthålla ditt företags produktutbud och kundregister.

Att sköta om leverantörsfakturorna som e-fakturor minskar arbetet med leverantörsfaktureringen.
Kirsi Intke‚ Product Specialist, OP

Ingå avtal om OP-nättjänsten och e-fakturatjänsten i din andelsbank.

Fyll i anmälan för fakturerare på Finansbranschens Centralförbunds sidor (endast på finska), och spara en kopia på din dator.

Spara fakturerar-anmälan på OP-nättjänsten under...

Genom att följa nedanstående instruktioner, kan du nu göra din första e-faktura.
  • Du kan skapa det betalmaterial som skickas till banken i ditt företags ekonomiförvaltningsprogram via OP Guldlinken eller annat system ditt företag använder. Användandet av Guldlinken förutsätter avtal om användandet av Företagets bankförbindelsekanal (WS).

  • Läs mer: