Nainen tietokoneella

Bankförbindelsefullmakt

Sköt fullmakterna för ditt företags elektroniska betalningar smidigt

Enklare betalningar för ditt företag

Blanketten för bankförbindelsefullmakt är en fullmakt som ett företag eller samfund kan använda för att befullmäktiga en materialhanterare att sköta företagets elektroniska betalningar via Web Services-kanalen för företagets räkning. Materialhanterare kan vara till exempel en bokföringsbyrå eller programleverantör.

Vi rekommenderar företagen att använda OP:s senaste fullmaktsmall för att lämna in bankförbindelsefullmakterna. Då behövs betalningsavtal som öppnats i enlighet med fullmakten inte undertecknas separat, och ändringarna träder i kraft utifrån bankförbindelsefullmakten.

Uppdatera ditt företags uppgifter

För att fullmakten ska kunna sättas i kraft måste företagets kunduppgifter ha uppdaterats inom de senaste 12 månaderna.

Kontrollera och uppdatera ditt företags kunduppgifter > 

Om ditt företag är skattskyldigt i utlandet, ska företaget dessutom fylla i en anmälan om beskattningsland.

Läs mer om anmälan om beskattningsland >

Så här skickar du bankförbindelsefullmakten

  • Fyll i uppgifterna om företaget som ger fullmakten och företaget som mottar fullmakten samt önskade betalningstjänster på blanketten för bankförbindelsefullmakt. Fyll noggrant i alla nödvändiga punkter om de tjänster du vill ha. Du hittar anvisningar för att fylla i fullmakten på den andra sidan av bankförbindelsefullmakten.
  • Underteckna bankförbindelsefullmakten. Underteckningen ska stämma överens med företagets firmateckningsrätt. Kom också ihåg undertecknarens namnförtydligande. Underskriften ska ha skrivits för hand eller via en underskriftstjänst som använder stark autentisering.
  • Skicka bankförbindelsefullmakten per e-post till adressen pankkiyhteysvaltuutukset@op.fi. För sändning av krypterad e-post kan du använda OP:s Securemail-tjänst på adressen securemail.op.fi
  • Vi strävar efter att behandla befullmäktigandet så snabbt som möjligt eller vid begärd tidpunkt, men tidigast inom fyra bankdagar efter det att fullmakten nått oss, om alla nödvändiga uppgifter är uppdaterade.
  • Du får en kvittering när befullmäktigandet har behandlats.

 

Befullmäktigande av tjänsteleverantör i OP API-lösningar för betalningar

Ett företag eller samfund kan också ge tjänsteleverantör fullmakt att sköta elektroniska betalningar via OP API-lösningar för betalningar på sidan OP API Admin. Tjänsteleverantör kan vara till exempel en bokföringsbyrå eller programleverantör. Befullmäktigande av tjänsteleverantör görs i samband med bildande av nytt API-avtal på sidan OP API Admin och fullmakt kan ges till tjänsteleverantör som finns registrerad på sidan OP API Admin.

Du kan enkelt höja effektiviteten i ditt företags affärsverksamhet och skapa en realtidsförbindelse till din bank med OP:s API-lösningar för betalningar. Att skicka betalningar och göra kontoförfrågningar kan automatiseras helt med hjälp av gränssnitt. Det här påskyndar ditt företags processer för att göra betalningar och följa upp fordringar. OP API-lösningarna för betalningar kan även enkelt integreras till exempel utanför ekonomiförvaltningen.