Nainen tietokoneella

Bankförbindelsefullmakt

Sköt fullmakterna för ditt företags elektroniska betalningar smidigt

Ge en fullmakt på nätet

 • Du kan ge en fullmakt på nätet om

  • Firmatecknarnas uppgifter finns i Patent- och registerstyrelsens register.
  • Uppgifterna om kundkännedom har kontrollerats och uppdaterats under de senaste 12 månaderna.
  • Materialhanteraren är Fennoa, Visma Solutions (Netvisor), Accountor Finago (Procountor) eller Talenom.

 • Öppna en bankförbindelse för utvalda tjänster

  En bankförbindelse mellan företagets konton och materialhanteraren öppnas för de tjänster som företaget väljer. Om det företag som ger fullmakten inte ännu använder tjänsterna, öppnar vi tjänsterna åt företaget. Med samma fullmakt kan du meddela att dispositionsrätter för tidigare materialhanterare ska tas bort.

 • Underteckna fullmakten i den elektroniska underskriftstjänsten

  Uppgifterna om företagets eller organisationens firmatecknare hämtas från Patent- och registerstyrelsens register. Vi meddelar de firmatecknare du valt per e-post att de har ett dokument som väntar på bekräftelse i OP:s elektroniska underskriftstjänst.

 

Representerar du själv företaget eller organisationen?

 

Ge fullmakt

 

Fyller du i fullmakten för ett annat företag eller en annan organisation?

 

Fyll i fullmakten

Kan du inte ge fullmakten på nätet?

Ladda ner blanketten för bankförbindelsefullmakt och fyll i fullmaktsgivarens och materialhanterares uppgifter samt valda betalningstjänster. Fyll noggrant i alla nödvändiga punkter om de tjänster du vill ha.

Underteckna bankförbindelsefullmakten. Underteckningen ska stämma överens med företagets firmateckningsrätt. Kom också ihåg undertecknarens namnförtydligande. Underskriften ska skrivas för hand eller via en underskriftstjänst som använder stark autentisering.

Skicka bankförbindelsefullmakten per e-post till pankkiyhteysvaltuutukset@op.fi. För sändning av krypterad e-post kan du använda OP:s Securemail-tjänst på adressen securemail.op.fi.

Ladda ner blanketten för bankförbindelsefullmakt (docx)

 

Är företagets uppgifter uppdaterade?

Att fullmakten ska kunna sättas i kraft förutsätter att företagets uppgifter om kundkännedom (KYC) har uppdaterats inom de senaste 12 månaderna. Om ditt företag är skattskyldigt i utlandet, ska företaget dessutom fylla i en anmälan om beskattningsland.

Kontrollera och uppdatera ditt företags kunduppgifter ›

Läs mer om anmälan om beskattningsland ›

 

Enklare betalningar för ditt företag

Blanketten för bankförbindelsefullmakt är en fullmakt som ett företag eller en organisation kan använda för att befullmäktiga en materialhanterare att sköta företagets elektroniska betalningar för företagets räkning via Web Services-kanalen. Materialhanterare kan vara till exempel en bokföringsbyrå eller programleverantör.

Vi strävar efter att behandla befullmäktigandet så snabbt som möjligt eller vid begärd tidpunkt, men tidigast inom en vecka från att fullmakten nått oss, om alla nödvändiga uppgifter är uppdaterade. Du får en kvittering när befullmäktigandet har behandlats.

 

Befullmäktigande av tjänsteleverantör i OP API-lösningar för betalningar

Ett företag eller samfund kan också ge tjänsteleverantör fullmakt att sköta elektroniska betalningar via OP API-lösningar för betalningar på sidan OP API Admin. Tjänsteleverantör kan vara till exempel en bokföringsbyrå eller programleverantör. Befullmäktigande av tjänsteleverantör görs i samband med bildande av nytt API-avtal på sidan OP API Admin och fullmakt kan ges till tjänsteleverantör som finns registrerad på sidan OP API Admin.

Du kan enkelt höja effektiviteten i ditt företags affärsverksamhet och skapa en realtidsförbindelse till din bank med OP:s API-lösningar för betalningar. Att skicka betalningar och göra kontoförfrågningar kan automatiseras helt med hjälp av gränssnitt. Det här påskyndar ditt företags processer för att göra betalningar och följa upp fordringar. OP API-lösningarna för betalningar kan även enkelt integreras till exempel utanför ekonomiförvaltningen.