Nainen tietokoneella

Bankförbindelsefullmakt

Sköt fullmakterna för ditt företags elektroniska betalningar smidigt

Enklare betalningar för ditt företag

Blanketten för bankförbindelsefullmakt är en fullmakt som ett företag eller samfund kan använda för att befullmäktiga en materialhanterare att sköta företagets elektroniska betalningar för företagets räkning. Materialhanteraren kan vara till exempel en bokföringsbyrå eller programleverantör.

Vi rekommenderar företagen att använda OP:s senaste fullmaktsmall för att lämna in bankförbindelsefullmakterna. Då behövs betalningsavtal som öppnats i enlighet med fullmakten inte undertecknas separat, och ändringarna träder i kraft utifrån bankförbindelsefullmakten.

Uppdatera ditt företags uppgifter

För att fullmakten ska kunna sättas i kraft måste företagets kunduppgifter ha uppdaterats inom de senaste 12 månaderna.

Kontrollera och uppdatera ditt företags kunduppgifter > 

Om ditt företag är skattskyldigt i utlandet, ska företaget dessutom fylla i en anmälan om beskattningsland.

Läs mer om anmälan om beskattningsland >

Så här skickar du bankförbindelsefullmakten

  • Fyll i uppgifterna om företaget som ger fullmakten och företaget som mottar fullmakten samt önskade betalningstjänster på blanketten för bankförbindelsefullmakt. Fyll noggrant i alla nödvändiga punkter om de tjänster du vill ha. Du hittar anvisningar för att fylla i fullmakten på den andra sidan av bankförbindelsefullmakten.
  • Underteckna bankförbindelsefullmakten. Underteckningen ska stämma överens med företagets firmateckningsrätt. Kom också ihåg undertecknarens namnförtydligande. Underskriften ska ha skrivits för hand eller via en underskriftstjänst som använder stark autentisering.
  • Skicka bankförbindelsefullmakten per e-post till adressen pankkiyhteysvaltuutukset@op.fi . För sändning av krypterad e-post kan du använda OP:s Securemail-tjänst på adressen securemail.op.fi. 
  • Vi strävar efter att behandla befullmäktigandet så snabbt som möjligt eller vid begärd tidpunkt, men tidigast inom fyra bankdagar efter det att fullmakten nått oss, om alla nödvändiga uppgifter är uppdaterade.
  • Du får en kvittering när befullmäktigandet har behandlats.