Beställning av bokslutsmaterial

Logga in i nättjänsten för företagskunder, så kan du skriva ut bokslutsmaterial avgiftsfritt. Du kan beställa avgiftsbelagt bokslutsmaterial via blanketten nedan. Vi postar bokslutsmaterialet till beställaren till den fasta adress som företaget har i bankens uppgifter. Om du vill att materialet postas till en annan adress än till den officiella adress som banken har vetskap om, kontakta din bank. Det kan vara rusning vid leveransen av bokslutsmaterialet vid årsskiftet, så därför kan postningen av materialet bli fördröjd. Leveranstiden för materialet är 15 bankdagar.

Hos OP Företagsbanken är avgiften för saldobekräftelse 35 €/FO-nummer/produktområde.

För andelsbankens saldobekräftelser debiteras en avgift enligt servicetariffen.

Välj de produktområden för vilka du vill beställa bokslutsmaterial.


Kontrollera FO-numret.
Skriv FO-numret.
Betalning för andelsbankens intyg debiteras det konto du uppgett.
Kontrollera kontonumret.
Ge faktureringsuppgifterna om du är kund i OP Företagsbanken
Kontrollera postnumret.