Yrityspalvelutunnukset

Företagstjänstkoder

Ett behändigt sätt att logga in i de nättjänster som ditt företag använder

Med företagstjänstkoderna kan en användare i ditt företag smidigt sköta bank- och försäkringsärenden på nätet.  Med samma koder kan du logga in i OP-nättjänsten för företag, nättjänsten Företagstjänster och Nättjänsten för försäkringar, om du har åtkomsträttigheter till tjänsten.

Företagets huvudanvändare för nättjänsten fastställer användarna av tjänsten. Varje användare ska ansöka om personliga koder för företagstjänsten på nätet eller i närmaste andelsbank. Observera att behörigheterna för de koder som ansöks på nätet är begränsade. Exempelvis nätbetalningar kan skötas endast med koder som ansökts i banken.

Observera att du inte längre kan logga in i OP nättjänsten för företag med dina egna koder för andelsbankens nättjänst efter att ansökt om koder för företagstjänsten.

Så här ansöker du om företagstjänstkoder​

Du får företagstjänstkoderna genom att ansöka om dem på nätet eller i närmaste andelsbank. För att kunna beställa koderna på nätet måste du ha personliga nätbankskoder (OP, Nordea, Aktia, Danske Bank, S-Banken, Handelsbanken, POP-banken, Sparbanken), med vilka vi kontrollerar din identitet. 
 

Kom ihåg att noga läsa avtalsvillkoren för företagstjänstkoderna innan du gör beställningen.

Då du ansöker om koder på nätet ska du komma ihåg att slutföra beställningen:

1) Logga in med din banks nätkoder
2) Välj avtalsbank
3) Ange postadress för nyckeltalslistan
4) Godkänn avtalsvillkoren och bekräfta med dina bankkoder
5) Skriv ut och anteckna användarkoden och lösenordet
6) Skriv ut eller spara avtalsdokumentet och villkoren
7) Logga ut

Beställ företagstjänstkoder på nätet (på finska)

För att logga in med företagstjänstkoder behöver du en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista, som du får antingen i banken eller per post. Observera att du med de nya koderna kan logga in i nättjänsten först 1 minuter efter det att beställningen är gjord.

Företagstjänstkoderna ska alltid förvaras omsorgsfullt och de får inte komma till utomståendes kännedom. Man får inte heller lämna ut koderna till en annan person i företaget.

Vilka ärenden kan man sköta med företagstjänstkoder?

Med företagstjänstkoder kan en användare i ditt företag sköta ärenden i

  • OP-nättjänsten för företag
  • Nättjänsten Företagstjänster
  • Nättjänsten för försäkringar
  • OP-företagsmobilen (om ditt företag har ingått ett OP-nättjänstavtal för företag)
  • Finansieringstjänsten för säljaraffärer (finansieringsnättjänst)

Företagstjänstkoderna kan också användas bland annat för betalningar via nätbetalningsknapp och för identifiering i telefontjänsten.

Så här spärrar du företagstjänstkoderna

Om du misstänker att dina företagstjänstkoder har försvunnit eller hamnat i fel händer, ska det omedelbart anmälas till vår telefontjänst eller närmaste andelsbank så att vi kan spärra koderna.

Utanför bankens öppettider ska anmälan göras till spärrtjänsten för koder.