Mies ja puhelin

Koder för nättjänsterna för företag

Alla bank- och försäkringstjänster för ditt företag med samma koder.

Nättjänstkoderna är nyckeln till ditt företags ärenden

I tjänsten op.fi kan du sköta ditt företags bank- och försäkringsärenden med personliga företagstjänstkoder eller med dina nättjänstkoder för privatkunder.

 • Med nättjänstkoderna för privatkunder kan du sköta både dina privata och företagets bank- och försäkringsärenden. Genom att byta profil kan du alltså med samma inloggning sköta både dina egna och ditt företags ärenden enligt dina åtkomsträttigheter.
 • Med dina personliga företagstjänstkoder kan du sköta företagets bank- och försäkringsärenden enligt dina åtkomsträttigheter.
 • Om du har två slags koder, ser du endast dina privata tjänster med dina nättjänstkoder för privatkunder. Företagstjänsterna öppnas med de privata företagstjänstkoderna.

Så här ansöker du om företagstjänstkoder

Du får företagstjänstkoderna genom att ansöka om dem på nätet eller i närmaste andelsbank.

Kom ihåg att noggrant läsa avtalsvillkoren för företagstjänstkoderna innan du gör beställningen.

identitet. 
Kom ihåg att noggrant läsa avtalsvillkoren för företagstjänstkoderna innan du gör beställningen.

Kom ihåg att slutföra beställningen då du ansöker om koder på nätet:

 1. Identifiera dig med din banks nätkoder.
 2. Välj avtalsbank.
 3. Ge postadressen för nyckeltalslistan.
 4. Godkänn avtalsvillkoren – bekräfta med dina bankkoder.
 5. Ta vara på användarkoden och lösenordet.
 6. Skriv ut eller spara avtalsdokumentet och villkoren.
 7. Logga ut.

För att logga in med företagstjänstkoder behöver du en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista, som du får antingen i banken eller på nätet.

Lägger du till tilläggsbekräftelsenumret

För att logga in med företagstjänstkoder behöver du en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista, som du får antingen i banken eller på nätet. Lägg till ditt telefonnummer som nummer för tilläggsbekräftelse första gången du loggar in. Det gör du via Inställningar > Bekräftelse och apparater > Administration av numret för tilläggsbekräftelse. Vi sänder tilläggsbekräftelserna som textmeddelande till det mobiltelefonnummer som du har gett.

Förvara företagstjänstkoderna omsorgsfullt och låt dem inte komma till någon utomståendes kännedom. Koderna är personliga och de får inte överlåtas till någon annan person i företaget.

Du kan hämta Andelsbankens nättjänstkoder för privatkunder från närmaste OP kontor.

Koder för nättjänsterna för företag 

Då ditt företag har ett nättjänstavtal kan du sköta ärenden med företagstjänstkoderna:

 • i tjänsten op.fi
 • i OP-företagsmobilen (då företaget har ett OP-nättjänstavtal för företag)
 • i Finansieringstjänsten för säljaraffärer (finansieringsnättjänsten

Du kan också använda företagstjänstkoderna bl.a. för betalningar via nätbetalningsknapp och för identifiering i telefontjänsten.

Spärrning av nättjänstkoder

Spärra genast dina nättjänstkoder, om du misstänker att de har kommit i fel händer.

 • Om du vill spärra företagets nättjänstkoder, ringer du telefontjänsten för företagskunder 0100 05151 (mån.–fre. kl. 8–18). Vid andra tidpunkter ska du ringa spärrtjänsten för nätkoder +358 20 333 (24/7).
 • Om du vill spärra dina nättjänstkoder för privatkunder, ringer du OP Spärrtjänsten +358 20 333 (24/7).