Yrittäjä kannettavan äärellä

Bankförbindelseprogrammet Guldlinken

Vältäckande ekonomiförvaltning med ett enda verktyg

Guldlinken är ett bankförbindelseprogram för företagares och småföretags betalningar och uppföljning av kontouppgifter.

Om Guldlinken används som företagets enda betal- och faktureringsprogram, upprättas fakturorna direkt med Guldlinken, och faktureringen kan skötas utöver e-faktura även via e-post eller pappersfaktura. Med Guldlinken kan du sända betal- och faktureringsmaterial som andra program bildar för företaget. Användaradministrationen möjliggör att ditt företag hanterar såväl användare som behörighetsnivåer. Guldlinken är ett förmånligt och kostnadseffektivt program för skötseln av ditt företags dagliga betalningsrörelse.

Guldlinkens användning förutsätter ett avtal om andelsbankens bankförbindelsekanal (Web Services) och andra bankrörelsetjänster. Företagets bankförbindelsekanal (Web Services) är en trygg, pålitlig och standardiserad kanal som fungerar med olika bankförbindelse- och reskontraprogram. Via kanalen kan du sända och ta emot ditt företags betalmaterial till och från banken och ditt program.

Du kan börja använda Guldlinken så fort ditt företag gjort ett avtal om användandet av Företagets bankförbindelsekanal i din närmaste andelsbank.

Programmet fungerar på svenska, finska och engelska.

Med Guldlinken kan du

  • hantera inrikes- och utlandsbetalningar samt lönematerial.
  • hämta referensförteckningar över betalningar som kommit in på ett konto.
  • sända och ta emot reskontramaterial.
  • skriva ut rapporter som behövs för bokföringen och följa upp saldo- och transaktionsuppgifter i realtid.
  • girera pengar mellan dina konton i realtid och göra expressbetalningar till konton i andra andelsbanker eller penninginrättningar.
  • fakturera kunder med e-faktura (Finvoice), e-postfaktura eller pappersfaktura.
  • ta emot och betala e-fakturor (Finvoice).

Kopiera installationsprogrammet för den senaste versionen (7.14) av Guldlinken via länken invid.

Ta också kontakt med din andelsbank, eftersom ditt företag behöver ett gällande avtal om Företagets bankförbindelse för att ta i bruk Guldlinken. Avtala samtidigt med andelsbanken om vilka tjänster som ditt företag ska använda.

Via WS-kanalen kan du sända och ta emot ditt företags betalmaterial till och från banken och ditt program.

Med Guldlinken kan du lätt skapa e-fakturor. Läs mer om elektroniskt sända fakturor.