Yrittäjä kannettavan äärellä

Bankförbindelseprogrammet Guldlinken

Användningen av programmet Guldlinken upphör, och nya programinstallationer erbjuds eller stöds inte längre.

Efter 31.12.2022 tar OP inte längre emot material som skickas från Guldlinken.

OP Företagsekonomi är en ny tjänst för uppföljning av ekonomi och för kassahantering i företag. 

Ta i bruk tjänsten OP Företagsekonomi som ger dig en heltäckande bild av ditt företags ekonomi och kassaflöden.

Med Guldlinken kan du

  • hantera inrikes- och utlandsbetalningar samt lönematerial.
  • hämta referensförteckningar över betalningar som kommit in på ett konto.
  • sända och ta emot reskontramaterial.
  • skriva ut rapporter som behövs för bokföringen och följa upp saldo- och transaktionsuppgifter i realtid.
  • girera pengar mellan dina konton i realtid och göra expressbetalningar till konton i andra andelsbanker eller penninginrättningar.
  • fakturera kunder med e-faktura (Finvoice), e-postfaktura eller pappersfaktura.
  • ta emot och betala e-fakturor (Finvoice).

Via WS-kanalen kan du sända och ta emot ditt företags betalmaterial till och från banken och ditt program.

Med Guldlinken kan du lätt skapa e-fakturor. Läs mer om elektroniskt sända fakturor.