Tuuletushormin putkia katolla

Kassahanteringstjänsten

Mångsidiga möjligheter att sköta betalningar på nätet

Kassahanteringstjänsten på nätet erbjuder ditt företag mångsidiga tjänster för att sköta och följa upp banktjänster. Du kan använda tjänsten med alla webbläsarprogram var och när som helst enkelt och förmånligt. Som användare av tjänsten kan du göra transaktioner i realtid på nätet, eller förprogrammera transaktioner så de sker automatiskt på önskad dag och klockslag. Det är tryggt att använda tjänsten, endast de personer som har rätt att använda tjänsten kommer åt informationen.

Tjänsten fungerar på svenska, finska och engelska.

Till tjänstens särdrag hör att det också går att granska aktie- och fondplaceringar. Tjänsten är ett utmärkt verktyg för att hämta rapporter i koncernkontotjänsten
Jukka-Pekka Kokkonen‚ produktchef, OP

I kassahanteringstjänsten kan du följa upp saldon och transaktioner på ditt företags konton, granska och skriva ut kontoutdrag, betala SEPA- och utlandsbetalningar samt expressbetalningar när du vill samt administrera koncernkontot. Du hittar snabbt ditt företags kontotransaktioner med sökmotorn och du kan skriva ut ditt företags kontoutdrag för den period du väljer. Du kan även hantera koncernkonton och kontoutdrag och betalningsanvisningar för utländska konton.

Det är tryggt att använda tjänsten och datakommunikationen med banken är krypterad. Konto- och transaktionsinformation visas endast till personer som besitter användningsnycklar för användandet av tjänster. Tjänsten ger möjlighet att ge samarbetspartner (t.ex. företagskedjor, bokföringsbyråer) användarnycklar med olika användarrättigheter.

OP Koncernkontot koncentrerar medlen på koncernens betalningsrörelse- och företagskonton till ett enda bankkonto.