Hur kan jag logga in i den op.fi tjänsten på engelska?

Du kan logga in i den op.fi tjänsten på engelska via inloggningsfönstret till höger på sidan.

 

Om du har satt privatkund som standardprofil, måste du ta bort den före du kan logga in på engelska. Gör så här:

  • Logga in i tjänsten på finska eller på svenska .
  • Välj Byt Kundprofil
  • Ta bort standardprofilen med X-knappen
  • Logga ut till höger på sidan
  • ​Byt språket till engelska (EN) och logga in igen