Nainen tietokoneella

Nättjänstavtal för företag

Välj en lämplig tjänstehelhet enligt ditt företags behov och storlek.

Sköt ditt företags eller samfunds bankärenden tryggt och bekvämt

I nättjänsten sköter du ditt företags eller samfunds bankärenden tryggt, snabbt och bekvämt. Du kan logga in i tjänsten med Andelsbankens nättjänstkoder för privatkunder eller dina personliga företagstjänstkoder. OP:s nättjänster för företag fungerar på svenska, finska och engelska.

Du kan välja mellan två tjänstehelheter, där tjänsterna har byggts upp enligt ditt företags behov och storlek. I bägge helheterna kan du bland annat:

 • sköta ärenden som gäller betalningar och konton
 • skriva ut verifikatkontoutdrag, saldo- och ränteintyg över konton och krediter samt pantförteckningar över säkerheter
 • hantera bankgarantier
 • granska finansierings- och reskontraläget för ditt företags factoringlimit i realtid
 • sammanställa bokslutsmaterial
 • administrera företagets användare och deras åtkomsträttigheter
 • granska försäkringar och göra ändringsbegäranden för dem
 • göra skadeanmälningar

Det finns också tjänster riktade till olika målgrupper.

Välj rätt slags avtal

Mikro- ja småföretag

Ett OP-nättjänstavtal för företag lämpar sig särskilt väl för mikro- och småföretag. Du kan sköta alla ditt företags bankärenden behändigt med mobilappen OP-företagsmobilen. Dessutom kan du bland annat:

 • sända och ta emot e-fakturor
 • sända och ta emot material
 • granska värdet på placeringstillgångar och lägga order
 • kontrollera saldon och betalningsplaner för krediter

Du kan ingå ett OP-nättjänstavtal för företag i närmaste OP kontor. 

Medelstora och stora företag

Avtalet om nättjänsten Företagstjänster riktar sig till medelstora och stora företag, men också mindre företag kan ha nytta av de omfattande nättjänstfunktionerna i det. Du kan bland annat:

 • hantera koncernkontohelheten och göra internationella betalningar
 • ansöka om finansiering i anslutning till leverantörssamarbete
 • administrera krediter och limiter
 • administrera dokument för valuta- och derivathandeln samt valutaderivat
 • utföra remburs- och inkassouppdrag
 • ansluta elektroniska tjänster, till exempel tjänster för utrikeshandel, finansiering, och kassahantering.

 Du kan ingå ett avtal om nättjänsten Företagstjänster i närmaste OP kontor. Om du är en kund av OP Företagsbanken Abp, du kan Ingå ett avtal om nättjänsten Företagstjänster här.

En huvudanvändare för tjänsten måste utnämnas. Huvudanvändaren administrerar användare och deras rättigheter. Du kan fastställa olika behörigheter för olika användare, eller ge en enda person alla behörigheter enligt ditt företags storlek och behov.

En person som getts användarrättigheter kan i nättjänsten endast utföra sådana åtgärder som den har behörighet till. Användarrättigheterna kan ges på både på nätet och på OPs kontor.

Användarna kan logga in i tjänsten med sina egna OP-nättjänstkoder, eller med personliga företagstjänstkoder.