Sähköinen valuuttakauppa

Elektroniska tjänster för valutahandel enligt ditt företags behov

Handla med valuta på nätet med OP:s smarta verktyg för valutahandel
1

OP FX Manager för företag som handlar med valuta kontinuerligt och som har många transaktioner

OP FX Manager ger dig tillgång till effektiva och mångsidiga tjänster för att genomföra stora antal valutatransaktioner och hantera valutariskerna.

2

OP eFX erbjuder grundläggande funktioner för företag för regelbundna, enstaka valutaaffärer

I Tjänsten OP eFX utför du enstaka valutaaffärer för utgående utlandsbetalningar enkelt och snabbt. Samtidigt sätter du valutaskyddet i skick.

3

Valutaaffärer av engångsnatur enkelt i andelsbanken

Du sköter enkelt valutaväxlingar av engångsnatur snabbt i din andelsbank.

De rätta verktygen för ditt företags valutahandelsbehov

Våra elektroniska valutahandelstjänster underlättar och påskyndar ditt företags utrikeshandel. Du kan överföra företagets valutaaffärer till ett handelsprogram i realtid. Med det kan du handla och skydda valuta enkelt på nätet med alla viktiga valutor oberoende av tid och plats.

De lättanvända och flexibla systemen kan skräddarsys enligt ditt företags behov.

OP FX Manager för kontinuerlig handel med valuta

OP FX Manager är en modern tjänst för handel med valuta, för företag som kontinuerligt handlar med valuta. Då antalet transaktioner är stort, kan du överföra ditt material till tjänsten på en gång. Med OP FX Manager kan du också optimera dina valutaaffärer och skydda mot förändringar i valutakurserna enligt ditt företags säkringspolicy.

På basis av ditt material upprättar OP FX Manager ett förslag om ett rättdimensionerat valutaskydd som också beaktar företagets säkringspolicy. Valutaskyddet kan också basera sig på prognosen över kassaflödet. Tjänsten nettar och sammanslår ditt material för dig.

Uppföljnings- och rapporteringsverktygen i OP FX Manager ger en klar bild på ditt företags handelshistoria och valutarisker. Dessutom får du vältäckande marknadsinformation i realtid om läget på valutamarknaden.

OP eFX för regelbundna, enstaka valutaaffärer

I tjänsten OP eFX kan du utföra enskilda valutaaffärer som ditt företag behöver för avgående utlandsbetalningar, handla mellan valutakonton samt skydda ditt företags tillgångar mot valutariskerna.

Varje valutaaffär som du utför arkiveras i tjänsten och du kan bläddra i handelshistorian när som helst. I tjänsten finns marknadsinformation i realtid om läget på valutamarknaden.

Valutaväxling av engångsnatur

Om ditt företag inte har regelbundna utlandsbetalningar, är det enklast och snabbast att göra valutaväxlingar i din andelsbank. Våra experter hjälper dig med alla ärenden som har att göra med utlandsbetalningar.

Börja använda den elektroniska tjänsten för valutahandel avgiftsfritt

Du får OP FX Manager eller tjänsten OP eFX avgiftsfritt. Båda tjänsterna är webbläsarbaserade, och det krävs inget separat program för att installera dem. Be om koderna från din andelsbank.

I samband med aktiveringen kan du befullmäktiga de personer i ditt företag som har tillgång till tjänsten och kan utföra valutaaffärer i den. I OP FX Manager kan du dessutom fastställa olika roller och rättigheter för användarna.

OP Konsernitili näyttää euromääräiset ja muiden valuuttojen tilit samassa näkymässä.
OP Koncernkonto
Med OP Koncernkontot får ditt företag en helhetslösning för likviditetshanteringen och en tydlig vy för behändig granskning av konton i euro och i andra valutor.
Tjänsten tillhandahålls av OP Företagsbanken Abp.