Laiva satamalaiturissa.

Ankommande utlandsbetalningar

Få betalningar från världens olika delar in på företagets konto

Uppsamlingen av betalningar från utlandet till ditt företags konto sker enkelt och bekvämt via OPs omfattande internationella samarbetsnätverk. För ditt företag räcker det med ett konto i OP, andra avtal behövs inte.

Då ditt företag idkar exporthandel, eller regelbundet tar emot betalningar från utlandet, lönar det sig att ta emot transaktionerna som betalningsanvisningar, som är ett säkert och förmånligt och oftast även det föredragna betalningssättet. Betalningarna kommer snabbt på kontot, då betalaren har tillgång till ditt företags fullständiga bankförbindelseuppgifter.

Inlösningen av utländska checkar upphör i andelsbankerna, och fr.o.m. 1.4.2019 tar vi endast emot checkar som är föremål för utsökning. Undvik ändå att ta emot checkar som betalning, eftersom det tar lång tid att få pengarna och innebär kostnader för dig.

Då du vet att du kommer att få en betalning från utlandet, meddela betalaren:

1. Andelsbankens BIC-kod, som alltid är OKOYFIHH
2. Ditt IBAN-kontonummer, som börjar med FI och som finns i OP-nättjänsten och på ditt kontoutdrag.

Då ditt företags utlandsbetalningar är regelbundna och fortlöpande, är ett alternativ att öppna ett konto i landet i fråga. Företaget eller företagets utländska dotterbolag kan öppna konto i en bank i utlandet via OPs omfattande nätverk.

Då ett konto öppnas för ditt företag eller dess försäljnings- eller dotterbolag i utlandet, kan du enkelt samla upp betalningar på det utländska kontot från lokala kunder och betala lokala leverantörer.

Kontakta din egen andelsbank, tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för ditt företags internationella kassahantering.