Lähikuva kaapeleista

Försäljningsfakturor

Ett lätt och förmånligt sätt att sköta företagets fakturering

E-faktureringstjänsten är ett tryggt, praktiskt och kostnadseffektivt sätt att sända e-fakturor till dina företagskunder samt till de privatkunder som har ingått ett avtal om mottagning av e-fakturor.  Kassaflödet förbättras då försäljningsfordringarna fås in snabbare.

Det är enkelt att ta i bruk  den webbläsarbaserade tjänsten, för du behöver inte skaffa och installera separata program.  Det kan lätt integreras i företagets ekonomiförvaltningsprogram och banksystem. Sända e-fakturor arkiveras, och du kan också vidarebefordra e-fakturan till exempel till ditt företags bokföringsbyrå.

Ingå ett avtal om e-faktureringstjänsten med din andelsbank, så får du din nätfaktureringsadress.

E-faktureringstjänsten är ett tryggt, praktiskt och kostnadseffektivt sätt att sända e-fakturor till dina privatkunder och företagskunder.
Kirsi Intke‚ produktchef, OP
  • Då du gjort ett avtal om användning av e-fakturatjänsten, kan du via tjänsten enkelt upprätthålla ditt kundregister och produktutbud.
  • E-fakturan är ett kostnadseffektivt faktureringssätt: Ditt företag sparar kostnader för utskrifter, kuvertering, postning och porto.
  • E-fakturan är också lätt för kunden som tar emot den: fakturan kommer direkt till nätbanken eller ekonomiförvaltningsprogrammet. Fakturauppgifterna finns färdigt, och t.ex. konto- och referensnummer behöver inte matas in manuellt. Periodiska fakturor kan godkännas automatiskt.
  • Med hjälp av ett mottagningsförslag för e-faktura (RP-meddelande) kan fakturerare och konsumenter avtala om e-faktura redan då ett avtal ingås. E-fakturaförslaget ger stora fakturerare betydande kostnadsinbesparingar, då den första fakturan till en ny kund inte längre behöver sändas på papper. Företagen kan börja sända e-fakturaförslag via OP.
  • Ditt företag kan också använda utskriftstjänsten för e-fakturor, med hjälp av vilken du kan skicka fakturor även till de kunder som inte tar emot nätfakturor. Utskriftstjänsten sänder fakturorna till mottagaren per post.

Ingå avtal om OP-nättjänsten och e-fakturatjänsten i din andelsbank.

Fyll i anmälan för fakturerare på Finansbranschens Centralförbunds sidor (endast på finska), och spara en kopia på din dator.

Spara fakturerar-anmälan på OP-nättjänsten under...

Genom att följa nedanstående instruktioner, kan du nu göra din första e-faktura.
  • Du kan skapa det betalmaterial som skickas till banken i ditt företags ekonomiförvaltningsprogram via OP Guldlinken eller annat system ditt företag använder. Användandet av Guldlinken förutsätter avtal om användandet av Företagets bankförbindelsekanal (WS).

  • Läs mer: