OPCG muokattu

OP Corporate Gold - företagskort

Kreditkort för ditt företag

Med företagskortet OP Corporate Gold sköter du enkelt och effektivt stora och små utlägg som dina internetköp, parkering ch resekostnader.

En gång i månaden får du en faktura som visr de köp som gjorts. Sedan väljer du hur du vill betala - hela fakturan på en gång eller om du vill dela upp betalningen på flera månader - du betalar bara ränta på den del av betalningen du skjuter upp på. En flexibel lösning anpassad efter företagets behov.

Kortet är anslutet till Mastercard-nätverket och fungerar därmed över hela världen.

Fördelar för företaget

Företaget får bland annat följande förmåner:

 • Med kortets smidiga kreditfunktion får du en flexibel betalning av fakturor. Dessutom effektiviseras företagets kassahantering.
 • Med alla köp samlade på en månadsfaktura minskar antalet fakturor och mindre tid läggs på administrativt arbete.
 • Som ett komplement till företagskortet får företaget även fri tillgång till OP Corporate Gold korthantering - ett webbaserat verktyg för att administrera företagskort. Verktyget ger er kontroll och en samlad överblick över era tjänster hos oss.

 

Fördelar för dina anställda

Kortinnehavarna får bland annat följande förmåner:

 • Ett företagskort gör det enkelt att skilja på privata köp och utlägg i tjänsten.
 • Kortet är anslutet till Mastercard och kan användas över hela världen.
 • Med funktionen Cardholder in Charge samt Mastercard Identity Check kan de handla tryggt på nätet.  
 • Genom att logga in på OP Corporate Gold transaktionsöversikt kan dina anställda bland annat se sina ofakturerade korttransaktioner och sin PIN-kod.
 • Möjlighet att lägga in kortet i flera olika digitala plånböcker.

 

Företagskortet OP Corporate Gold och krediten beviljas av SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial (FO-nummer 1597729-5).

I kortet OP Corporate Gold ingår nättjänsten OP Corporate Gold transaktionsöversikt där du som kortinnehavare kan granska dina korttransaktioner. Logga in i tjänsten via länken nedan med ett engångslösenord. Du får en tydlig översikt över dina inköp och kan följa upp dina kostnader när och var du vill.

I tjänsten kan du exempelvis

 • se på dina ofakturerade inköp och söka korttransaktioner
 • se ditt saldo i realtid fast fakturan redan har skickats
 • se din bortglömda PIN-kod enkelt
 • skicka meddelanden till kundtjänsten för OP Corporate Gold
 • ändra dina uppgifter
 •  

Som en del av ditt företagskort har företaget också tillgång till verktyget OP Corporate Gold korthantering, som ger en helhetsbild över fakturorna, betalningarna och korttransaktionerna.

Via verktyget kan företaget:

 • bekvämt följa upp och hantera kortfakturor, -betalningar och -transaktioner
 • enkelt följa upp och hantera förfallna fakturor på ett och samma ställe
 • få exakt information om kortinnehavarna och kortets status
 • beställa ett eller flera extra kort på en gång eller ett nytt kort i stället för ett som skadats
 • spärra kortet genast eller vid en viss tid

Så får du tillgång till korthantering:

Från den 1 juni 2022 får alla nya kunder som beställer ett OP Corporate Gold-företagskort automatisk tillgång till verktyget korthantering via sin kortansökan.

Alla som är, eller blir, kund innan den 1 juni 2022 hittar ansökan om korthantering här. Verktyget beställs av firmatecknaren som samtidigt utser en administratör.

Obs! Kom ihåg att bifoga de begärda passkopiorna till ansökan för att påskynda handläggningen.

 

OP Corporate Gold-fakturorna sänds som samlingsfaktura till ditt företag, antingen på papper eller som nätfaktura. Faktureringen sker alltid den första bankdagen i månaden.

Samlingsfakturan har

 • Alla kortinnehavares inköp på samma faktura
 • Sammandragssida över företagets alla kort
 • Varje kortinnehavares transaktioner specificerade på egna sidor
 • Minimibetalningen per faktura är 20 procent, dock minst 500 euro

I OP Corporate Gold-kortet ingår säkerhetsfunktionen “Cardholder in Charge”. Nu kan du som kortinnehavare bättre än förr skydda dig mot eventuella kortbedrägerier genom att själv fastställa när det går att göra inköp på nätet med kortet. I och med tjänsten förutsätter vissa nätbutiker och nätsidor att du öppnar kortet för inköp. Om du inte har öppnat kortet på förhand, stoppas nätinköpen och du informeras automatiskt med ett textmeddelande. Då kan du om du vill öppna kortet och betala genom att svara på textmeddelandet.

Du bestämmer själv om ditt kort är öppet eller stängt för inköp på nätet. Det går t.ex. att stänga kortet och senare öppna det för en timme då du vill göra inköp på nätet. Det går också att öppna kortet för en timme med ett textmeddelande då mobiltelefonnumret finns i tjänsten OP Corporate Golds transaktionsöversikt.

Du kan också ändra inställningarna för nätbetalningar genom att logga in i tjänsten OP Corporate Gold transaktionsöversikt och välja Korttjänster > Öppna och stäng (Korttipalvelut > Avaa ja sulje). Det finns 4 alternativ:

 1. Tryggare handel på nätet. (Rekommenderas) Ditt kort är alltid öppet för nätinköp på webbplatser som använder tjänsten Mastercard Identity Check och för månadsprenumerationer (Spotify, Netflix, osv.). Andra inköp kan stoppas.
 2. Alla köp på nätet under en timme. Ditt kort är öppet för alla nätköp under en timme.
 3. Alla köp på nätet tills vidare. Ditt kort är öppet för alla nätköp tills du själv ändrar inställningen.
 4. Endast köp i butik. Ditt kort är endast öppet för köp i fysiska butiker och är stängt för alla typer av köp på nätet. Som kortinnehavare får du anvisningar per textmeddelande och genom att följa dem ändras inställningen automatiskt så att nätinköpen är tillåtna i en timme. Efter en timme återställs inställningarna automatiskt, dvs. i det här fallet till alternativet Endast köp i butik.
 • Ytterligare information om tjänsten ger OP Corporate Golds kundtjänst