Mies istuu puku päällä lentokoneessa

OP Corporate Gold

Kort med kredit för ditt företag

Med företagskortet OP Corporate Gold sköter du enhetligt och effektivt resekostnader, representationskostnader och olika små inköp i ditt arbete. Kortet lämpar sig för ditt företag särskilt då du behöver betaltid eller kredit för att betala inköp.

Företaget kan enligt behov ha flera OP Corporate Gold-kort med gemensam kreditgräns. Med avgiftsfria nättjänster hålls både kortinnehavarna och företagets kortansvariga uppdaterade.

Fördelar för ditt företag

 • Kortets smidiga kreditfunktion ger längre betaltid och effektiviserar företagets kassahantering.
 • Då antalet fakturor och det manuella arbetet minskar, uppstår det konkreta inbesparingar.
 • Kontantkassor behövs inte längre och antalet enskilda leverantörsfakturor minskar.
 • Med tjänsten OP Corporate Gold transaktionsöversikt hanterar du och följer upp kortuppgifter nästan i realtid. Dessutom går det bekvämt att hantera fakturor, beställa fler kort, se din PIN-kod eller spärra ditt kort snabbt och enkelt. 

Fördelar för kortinnehavarna

 • Företagets kostnader belastar inte kortinnehavarens personliga kreditgränser.
 • Kortet är ett tryggt betalningsinstrument som accepteras runt om i världen på cirka 36 miljoner inköpsställen försedda med Mastercard-symbolen.
 • Med den kontaktlösa funktionen betalar du snabbt små inköp på högst 50 euro.
 • För trygga kortbetalningar på nätet används funktionen Cardholder in Charge samt Mastercard Identity Check.  
 • Du kan själv välja PIN-kod för kortet och se din bortglömda PIN-kod enkelt.
 • I nättjänsten OP Corporate Gold transaktionsöversikt ser du dina ofakturerade korttransaktioner.

Företagskortet OP Corporate Gold och krediten beviljas av SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial (FO-nummer 1597729-5).

I kortet OP Corporate Gold ingår nättjänsten OP Corporate Gold transaktionsöversikt där du som kortinnehavare kan granska dina korttransaktioner. Logga in i tjänsten via länken nedan med ett engångslösenord. Du får en tydlig översikt över dina inköp och kan följa upp dina kostnader när och var du vill.

I tjänsten kan du exempelvis

 • se på dina ofakturerade inköp och söka korttransaktioner
 • se ditt saldo i realtid fast fakturan redan har skickats
 • se din bortglömda PIN-kod enkelt
 • skicka meddelanden till kundtjänsten för OP Corporate Gold
 • ändra dina uppgifter

Som en tilläggstjänst erbjuder vi också ditt företag nättjänsten OP Corporate Gold korthantering. Med hjälp av korthanteringen får ditt företag en helhetsbild över fakturorna, betalningarna och korttransaktionerna. Det går att beställa nya kort och göra många ändringar enkelt när som helst. Tjänsten lämpar sig speciellt för företag som har fler än ett kort.

Via tjänsten kan du som företagets kortansvariga t.ex.

 • bekvämt följa upp och hantera kortfakturor, -betalningar och -transaktioner
 • få exakt information om kortinnehavarna och kortets status
 • beställa ett eller flera extra kort på en gång eller ett nytt kort i stället för ett som skadats
 • beställa den nuvarande PIN-koden per brev hem till kortinnehavaren samt beställa de uppgifter som behövs för att själv fastställa PIN-koden
 • spärra kortet genast eller vid en viss tid
 • också kundrelationen går vid behov att spärras

OP Corporate Gold-fakturorna sänds som samlingsfaktura till ditt företag, antingen på papper eller som nätfaktura. Faktureringen sker alltid den första bankdagen i månaden.

Samlingsfakturan har

 • Alla kortinnehavares inköp på samma faktura
 • Sammandragssida över företagets alla kort
 • Varje kortinnehavares transaktioner specificerade på egna sidor
 • Minimibetalningen per faktura är 20 procent, dock minst 500 euro

I OP Corporate Gold-kortet ingår säkerhetsfunktionen “Cardholder in Charge”. Nu kan du som kortinnehavare bättre än förr skydda dig mot eventuella kortbedrägerier genom att själv fastställa när det går att göra inköp på nätet med kortet. I och med tjänsten förutsätter vissa nätbutiker och nätsidor att du öppnar kortet för inköp. Om du inte har öppnat kortet på förhand, stoppas nätinköpen och du informeras automatiskt med ett textmeddelande. Då kan du om du vill öppna kortet och betala genom att svara på textmeddelandet.

Du bestämmer själv om ditt kort är öppet eller stängt för inköp på nätet. Det går t.ex. att stänga kortet och senare öppna det för en timme då du vill göra inköp på nätet. Det går också att öppna kortet för en timme med ett textmeddelande då mobiltelefonnumret finns i tjänsten OP Corporate Golds transaktionsöversikt.

Du kan också ändra inställningarna för nätbetalningar genom att logga in i tjänsten OP Corporate Gold transaktionsöversikt och välja Korttjänster > Öppna och stäng (Korttipalvelut > Avaa ja sulje). Det finns 4 alternativ:

 1. Tryggare handel på nätet. (Rekommenderas) Ditt kort är alltid öppet för nätinköp på webbplatser som använder tjänsten Mastercard Identity Check och för månadsprenumerationer (Spotify, Netflix, osv.). Andra inköp kan stoppas.
 2. Alla köp på nätet under en timme. Ditt kort är öppet för alla nätköp under en timme.
 3. Alla köp på nätet tills vidare. Ditt kort är öppet för alla nätköp tills du själv ändrar inställningen.
 4. Endast köp i butik. Ditt kort är endast öppet för köp i fysiska butiker och är stängt för alla typer av köp på nätet. Som kortinnehavare får du anvisningar per textmeddelande och genom att följa dem ändras inställningen automatiskt så att nätinköpen är tillåtna i en timme. Efter en timme återställs inställningarna automatiskt, dvs. i det här fallet till alternativet Endast köp i butik.
 • Ytterligare information om tjänsten ger OP Corporate Golds kundtjänst