Pariskunta ostoksilla kirpputorilla.

OP-mobilbetalterminal

Med OP-mobilbetalterminalen tar företaget emot kortbetalningar när och var som helst.

Tjänsten passar speciellt för företag där arbetet sker på olika platser och där man vill ta emot kortbetalningar också utanför den egna affären. Eftersom inga fasta månadsavgifter debiteras för tjänsten, är den användbar för i synnerhet företag som idkar säsongsbetonad affärsverksamhet.

  • Tjänsten sparar tid för ditt företag och du kan koncentrera dig på din affärsverksamhet.
  • Med tjänsten får du de betalningar som skett på företagets konto inom två dagar helt utan begränsningar. Du behöver inte vänta 14 dagar på att betalningarna ska komma in och inte heller bekymra dig över indrivningen av obetalda räkningar.
  • Tjänsten minskar behovet av att transportera kontanter och kostnaderna för penninghanteringen.
  • Du kan sända de uppgifter som behövs direkt till kunden från tjänsten: Du behöver inte längre sända separata fakturor och verifikat!
  • Antingen köper företaget en mobilbetalterminal eller så hyr det en. Om du köper en terminal, debiterar vi endast för användningen av den, dvs. du får inga fasta månatliga kostnader.
Betalterminalen stöder flera språk och vår telefontjänst betjänar dig vid problem på svenska, finska och engelska.

OP-mobilbetalterminalen får du från närmaste andelsbank. Ett krav hos vår tjänst är att du har FO-nummer, dvs. att du är företagare. Dessutom måste du ha ett bankkonto i andelsbanken och ett avtal om tjänsten för OP-kortinlösen, för att vi ska kunna redovisa pengarna från kortbetalningar på ditt konto. Du kan enkelt öppna konto och ingå avtalet om tjänsten för OP-kortinlösen i andelsbanken samtidigt som du beställer en OP-mobilbetalterminal.

För att kunna använda OP-mobilbetalterminalen behövs en smarttelefon eller datorplatta och en mobilbetalterminalapplikation som laddats ned i den.

Mobilbetalterminalapplikationen gör det möjligt att ta emot kortbetalningar antingen med en enklare och snabbare köpfunktion eller med en mångsidigare produktkatalog. Du kan också granska och administrera de betalningar som skett via applikationen samt ändra inställningarna för ditt konto.

Du kan glömma dyra kvittoskrivare och beställningar av kvittorullar. Med mobilbetalterminalapplikationen kan du välja att sända ett kvitto till kunden antingen per e-post eller textmeddelande.

Om din affärsverksamhet är sådan att dina kunder kan ansöka om hushållsavdrag, besparar vår tjänst avsevärt med tid och besvär.

Du kan i applikationen upprätta ett kvitto åt kunden. Av det framgår alla uppgifter som kunden behöver för att ansöka om hushållsavdrag. Du behöver inte ge kunden en räkning efteråt och inte heller något annat verifikat över vilka tjänster kunden köpt.

Applikationen får samma språk som telefonen. Alternativen är svenska, finska och engelska.

Vår tjänst stöder smarttelefoner och datorplattor med följande operativsystem:

  • Android 2.3 och nyare
  • Apple iOS 6.0 och nyare

Läs listan med apparater som stöds

Om din apparat inte finns på listan, men den har en Android- eller iOS-version som stöds, kontrollera att tjänsten lämpar sig för apparaten innan du  ingår avtalet.

Du kan ladda ner en avgiftsfri OP-mobilterminalapplikation från Apples AppStore- eller Googles GooglePlay-appbutiker.

Vår mobilbetalterminal är testad ute i världen. Terminalen uppfyller EMV- pch PCI DSS-säkerhetskraven, dvs. det är tryggt och säkert att ta emot betalningar. Dessutom beviljar OP köpmännen en betalningsgaranti som innebär att vi garanterar att du alltid får in på kontot de betalningstransaktioner som du tagit emot.

Med OP-mobilbetalterminalen kan du ta emot kortbetalningar med alla Visa- och MasterCard-kort, inklusive V-Pay- och Maestro-kort. Mobilbetalterminalen har en läsare för såväl kort med chip som kort med magnetremsa. Betalningar med chipkort ska alltid bekräftas med PIN-kod. Den som betalar med ett kort med magnetremsa ska skriva sin namnteckning i applikationens skärm. Betalningen auktoriseras i alla fall, så du kan vara säker på att din kund är betalningsförmögen.

I mobilbetalterminalen syns Visas, MasterCards och OPs logon, vilket får din kund att lita på att det är tryggt att använda terminalen.

OP-mobilbetalterminalen fungerar på svenska, finska, engelska, franska, tyska, holländska och polska. Du kan välja språk i terminalens meny. Terminalen väljer själv språk enligt språkkoden för det betalkort som matats in i den.

Mobilbetalterminalen ansluts till en mobilapparat med Bluetooth. Det är enkelt att upprätta kontakten och det tar inte länge.

Då du tar i bruk tjänsten får du koder och kan sedan logga in i OP-mobilbetalterminalens nättjänst för att granska och administrera dina uppgifter.

I nättjänsten ser du nästan i realtid alla betalningstransaktioner som du gjort via tjänsten. Också kontantbetalningarna syns på rapporterna. Du kan få utskriftsversioner av rapporterna i excel- och CSV-format, varvid du kan spara dem på datorn för senare granskning eller myndighetsrapportering.

Via tjänsten kan du vid behov annullera betalningstransaktioner, helt eller delvis returnera betalningar samt sända kvitton till kunderna.

Via nättjänsten kan du lätt och snabbt sammanställa en produktkatalog över produkter och tjänster som du sålt. Katalogen syns i applikationen i din mobilapparat. Eftersom de produkter du sålt kan ha olika skattesatser, kan du ange momssatsen separat för varje produkt och tjänsten anger sedan den momssats som använts på kvitton och rapporter.

Dessutom kan du administrera dina användaruppgifter. Via nättjänsten kan du upprätta nya användarkoder för personalen, varvid de kan ta emot kortbetalningar för din räkning. De användare som du utsett har begränsade rättigheter, varvid kontrollen över verksamheten stannar kvar enbart hos dig.

I frågor som gäller användningen av OP-mobilbetalterminalen får du hjälp  från OP-betalterminalstödet på numret 0600 550 250 (vard. 9–17) och per e-post op-maksupäätetuki@nomis.fi Vi betjänar på svenska, finska eller engelska enligt behov.

Din andelsbank hjälper till med anskaffningen av den nya terminalen.

Eftersom OP-kortinlösen finns i bakgrunden för den här tjänsten kan vi garantera att korttransaktionerna snabbt och tryggt redovisas på ditt konto.

  • Vi betalar in beloppen på företagets konto inom två vardagar från det att betalningstransaktionerna har kommit till vårt redovisningssystem.
  • Vår tjänst har inga beloppsmässiga begränsningar, så vi betalar in de belopp som du fått i försäljningen dag för dag på en enda gång.
  • Dessutom betalar vi in beloppen till företaget helt och hållet och debiterar provisionerna först i början av följande månad. Det här underlättar avsevärt din bokföring då du kan avstämma varje betalningstransaktion och inbetalningen som hör ihop med den.

Vi vill hjälpa ditt företag att ha framgång och växa. Då ditt företag behöver fler betalterminaler, är det enkelt att lägga till terminaler i tjänsten. Kontakta din andelsbank.

Om du behöver en traditionell betalterminal eller vill öppna en nätbutik, är det möjligt att göra det enkelt och snabbt genom att OP-kortinlösen finns i bakgrunden till den här tjänsten.

För användningen av tjänsten debiterar vi en procentuell andel av värdet på varje betalningstransaktion. Vi debiterar inte några fasta månadsavgifter för användningen av tjänsten. Om du tar emot stora mängder kortbetalningar, be andelsbanken om en offert.

Du kan köpa en OP-mobilbetalterminal med en engångsbetalning. Om företaget köper terminalen, betalar det endast för användningen. Användningen av tjänsten medför inte andra löpande kostnader.

Alternativt kan du hyra terminalen mot en månadsavgift. Avtalet gäller i 24 månader och fortsätter sedan att gälla tills vidare. Om du väljer att hyra terminalen, har du tillgång till en avgiftsfri bytesterminaltjänst, dvs. om din terminal går sönder, får du en ny avgiftsfritt.