Strukturoidut tuotteet

TUPAS-identifieringstjänsten

Ett tryggt sätt att identifiera ditt företags kunder på nätet

Tupas-identifieringstjänsten är det vanligaste sättet för företag att identifiera kunderna tryggt på nätet. Via Tupas-identifieringstjänsten kan du också identifiera alla som använder operatörernas mobil id oberoende av vilken bank de hör till. Tupas-identifieringstjänsten uppfyller lagens krav på stark autentisering.

OP Tjänsten för förmedling av identifiering ersätter Tupas-tjänsten

Den nya lagen om stark autentisering trädde i kraft 1.5.2017. Lagens övergångsperiod tar slut i September 2019 varefter den nuvarande identifieringstjänsten Tupas inte längre uppfyller lagens krav på stark autentisering. OP Tjänsten för förmedling av identifiering ersätter Tupas-tjänsten.

Mobil id är ett elektroniskt identitetsbevis som finns i mobiltelefonens SIM-kort. Med hjälp av det kontrolleras identiteten när man loggar in i elektroniska tjänster eller undertecknar dokument elektroniskt. Mobil id är en identifieringstjänst för företag och samfund och har utvecklats av de stora teleoperatörerna DNA, Elisa och Sonera.

Du kan skaffa dig mobil id till din mobiltelefon hos din egen operatörs betjäningsställe. Du kan också beställa mobil id på nätet.

Mobil id kan användas t.ex. i nätbutiker, vid penningspel och i många offentliga tjänster såsom skatte-, pensions-, social-, och hälsovårdstjänster.

I mobil id-tjänsten används två behörighetskoder; den ena för identifiering och den andra för signering. I Tupas-identifieringstjänsten används en behörighetskod som är avsedd för identifiering.

Bekanta dig med Tupas-tjänstens anvisningar på Finansbranschens centralförbund. Genom att skriva Tupas på sidans sökfunktion, hittar du de allra senaste instruktionerna. FCs sidor är på finska.

Läs aktuell information om testningen hos OP. Vi rekommenderar att testningar utförs.