Bli företagskund

Du kan öppna ett företagskonto och ta i bruk banktjänster för ditt företag enkelt på nätet.

Vi vill att ditt företag ska nå framgång. Därför erbjuder vi ditt företag mångsidiga tjänster och sakkunniga råd.

Vi finns här som stöd för företag av alla storlekar:

 • Mångsidiga digitala tjänster får ditt företags vardag att löpa enklare och smidigare.
 • Våra experter står till tjänst i företagets alla skeden.
 • Du får alla bank- och försäkringstjänster som ditt företag behöver under samma tak.


Två sätt att bli företagskund hos OP

 


För att säkerställa att du kan uträtta dina ärenden smidigt, förbered mötet genom att ta fram följande uppgifter

 • Grunduppgifter om företaget: FO-nummer, beskrivning av affärsverksamheten
  • Om företaget inleder sin verksamhet, avtalet om bolagsbildande och beslutsprotokollet över konstituerande stämman
  • Om företaget är i verksamhet, företagets senaste resultaträkning och balansräkning
  • Uppgift om företagets beskattningsländer
 • Uppgifter om ägarna: namn, födelsetid eller FO-nummer, medborgarskap, hemviststat eller registreringsstat, ägarandel
 • Uppgifter om de verkliga förmånstagarna: namn, födelsetid, medborgarskap, hemviststat, politiskt utsatt ställning
 • Identitetsbevis: Om mötet är på kontoret, kom ihåg att ta med dig pass eller identitetskort.