Tips till företag för användning av digital tjänster

På den här sidan hittar du frågor och svar om företags användning av tjänsten op.fi.

Huvudmenyn finns uppe på sidan. Där ser du sådant som är viktigt för dig och kan gå vidare till olika sidor.

Nästan samma innehåll visas i menyn också då du inte är inloggad i tjänsten op.fi. Då får du information om produkter och tjänster via menyn.

Frågor och svar

Du loggar alltid in och ut via knappen högst upp till höger. Om du använder telefon eller datorplatta ser du bara en bild på ett lås i stället för texten Logga in eller Logga ut.

I tjänsten op.fi kan du sköta ärenden för flera företag och personliga bank- och försäkringsärenden med samma koder som du också använder för skötsel av dina personliga ärenden. 

Du väljer kundprofil då du loggar in.
Du kan också byta kundprofil medan du sköter ett ärende genom att uppe till höger i menyn under den meny som öppnas under ditt namn välja Val av kundprofil.

Företagets administratör av digitala tjänster kan lägga till och ta bort användare samt ändra deras åtkomsträttigheter genom att logga in i tjänsten op.fi.


Redigera användarnas åtkomsträttigheter

När du loggar in i tjänsten op.fi och väljer Hantering av koder under den meny som öppnas under ditt namn uppe på sidan får du fram länkar bland annat till byte av nyckeltalslistan samt till andra tjänster för hantering av dina koder och uppgifter. Här får du mer information.

Ytterligare information om företagsanvändarnas koder får du här.

Företagets administratör av digitala tjänster kan uppdatera företagets telefonnummer och e-postadress genom att logga in i tjänsten op.fi.

Kontrollera och uppdatera telefonnumret och e-postadressen

Under kundrelationen ber vi regelbundet olika upplysningar om ditt företag så att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade krav. Se till att kunduppgifterna har uppdaterats under de senaste 12 månaderna. Företagets företrädare kan kontrollera och uppdatera företagets kunduppgifter i tjänsten op.fi.

Kontrollera och uppdatera ditt företags kunduppgifter

Vi har också en skyldighet att ta reda på om våra företagskunder är skattskyldiga i utlandet. Vi ber dig fylla i blanketten för anmälan om beskattningsland.

Läs mer om anmälan om beskattningsland

Ett företag kan inte beställa e-fakturor via nättjänsten såsom privatkunder. Företaget kan ta emot e-fakturor till nätbanken genom att uppge sin nätfakturaadress och förmedlarkod direkt till alla fakturerare. 

Du ser din e-fakturaadress inloggad i tjänsten op.fi via Betalning och fakturering – Nätfakturaadress och förvaring av fakturor. I OP:s mobilapp ser du e-fakturaadressen via Kundrelation – E-fakturaadress. Förmedlarkoden för OP:s kunder är OKOYFIHH.

Se nätfakturaadress 

Hur beställer jag nätfakturor på företagets försäkringar?

Då du är inloggad i tjänsten op.fi ser du företagets kontoutdrag, det vill säga verifikatkontoutdraget via Betalning och fakturering – Verifikatkontoutdrag. I OP:s mobilapp finns verifikatkontoutdragen under Bokföringsmaterial – Verifikatkontoutdrag. 

Gå till kontoutdrag

Verifikatkontoutdragen bildas enligt en tidsperiod som fastställts på förhand antingen dagligen, 2 gånger per månad, 4 gånger per månad eller månadens sista bankdag.

Du kan beställa nya kontoutdrag, ändra nuvarande kontoutdragsbeställningar och göra engångsbeställningar av kontoutdrag i tjänsten op.fi för företag.

Du ser den elektroniska underskriftstjänsten här.

Du kan öppna det första kontot för ditt företag på nätet

Om ditt företag vill öppna ytterligare ett transaktionskonto, kan en person som har rätt att teckna ditt företags firma öppna kontot genom att ringa vår kundtjänst 0100 05151 eller sända ett nätmeddelande.

Administratören av digitala tjänster kan avsluta kontot med en blankett på nätet genom att logga in i tjänsten op.fi och i menyn välja Betalning och fakturering – Avsluta företagskonto.

Avsluta företagskonto

 

Anvisningar per ärende för användning av tjänsten op.fi