Beställning av bokslutsmaterial

Med den här blanketten kan du beställa material för upprättande av bokslut från alla företag i OP Gruppen på en gång. Observera att materialet som beställs med den här blanketten är avgiftsbelagt.

Du kan också själv avgiftsfritt skriva ut material som gäller vissa av Andelsbankens och OP Företagsbankens tjänster då du loggat in i nättjänsten för företag.  Närmare anvisningar

Vi sänder det beställda materialet till den adress som företaget har i bankens uppgifter. Om du beställer material från flera företag i OP Gruppen sänder vi materialet i separata försändelser. Om du vill att vi postar materialet till en annan adress än till den postadress som företaget har i bankens uppgifter, ska du beställa materialet via din bank.  Närmare anvisningar på op.fi

Beställningen innehåller alla avtalsuppgifter (t.ex. åtaganden, säkerheter och konton) som gäller på rapportdagen och som behövs för revisionen och upprättandet av bokslutet.
Jag vill ha uppgifter om följande företag i OP Gruppen:

Funktionerna i Baltikum


Kontrollera FO-numret.
Skriv FO-numret.
Kontrollera kontonumret.
Kontrollera kontonumret.
Kontrollera kontonumret.
Kontrollera kontonumret.
Faktureringsadress för serviceavgiften, Företagsbanken
Kontrollera postnumret.