Mies ja puhelin

Koder för nättjänsterna för företag

Alla bank- och försäkringstjänster för ditt företag med samma koder.

Nättjänstkoderna är nyckeln till ditt företags ärenden

I tjänsten op.fi kan du sköta ditt företags bank- och försäkringsärenden med personliga företagstjänstkoder eller med dina nättjänstkoder för privatkunder.

 • Med nättjänstkoderna för privatkunder kan du sköta både dina privata och företagets bank- och försäkringsärenden. Genom att byta profil kan du alltså med samma inloggning sköta både dina egna och ditt företags ärenden enligt dina åtkomsträttigheter.
 • Med dina personliga företagstjänstkoder kan du sköta företagets bank- och försäkringsärenden enligt dina åtkomsträttigheter.
 • Om du har två slags koder, ser du endast dina privata tjänster med dina nättjänstkoder för privatkunder. Företagstjänsterna öppnas med de privata företagstjänstkoderna.
   
Beställ företagstjänstkoder

Hur får jag företagstjänstkoder?

Du kan beställa Företagstjänstkoder på nätet eller hämta dem på andelsbankens kontor. 

Du kan hämta Andelsbankens nättjänstkoder för privatkunder från närmaste OP kontor.

Så här fungerar ansökan på nätet:

 • Du får koderna inom ungefär en vecka. Om du behöver koderna snabbare kan du hämta dem på närmaste andelsbankskontor.
 • I början av nätansökan ska du identifiera dig med dina personliga nättjänstkoder (OP, Nordea, Danske Bank, Aktia, Handelsbanken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken, POP Banken, Oma Sparbank).
 • Vi postar Företagstjänstkoderna till din hemadress i två försändelser.
 • Du får ett textmeddelande när koderna är klara och de har postats.
 • Då du första gången loggar in i tjänsten op.fi med de nya koderna, måste du byta lösenord. 

Nyckeltalslistan duger också i fortsättningen

För att logga in med företagstjänstkoder behöver du också i fortsättningen en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista. Om du använder konton och betalningstjänster, kompletteras din identifiering vid behov med ett textmeddelande. Textmeddelandet blir också vid behov en del av att godkänna betalningar.

Textmeddelandena sänds till ditt nummer för tilläggsbekräftelse, dvs. ditt telefonnummer som du anslutit till din kod.

Lägger du till tilläggsbekräftelsenumret

För att logga in med företagstjänstkoder behöver du en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista, som du får antingen i banken eller på nätet. Lägg till ditt telefonnummer som nummer för tilläggsbekräftelse första gången du loggar in. Det gör du via Inställningar > Bekräftelse och apparater > Administration av numret för tilläggsbekräftelse. Vi sänder tilläggsbekräftelserna som textmeddelande till det mobiltelefonnummer som du har gett.

Förvara företagstjänstkoderna omsorgsfullt och låt dem inte komma till någon utomståendes kännedom. Koderna är personliga och de får inte överlåtas till någon annan person i företaget.

Du kan använd Mobilnyckeln i op.fi

 • Du kan du välja också Mobilnyckeln som identifieringssätt i tjänsten op.fi.
 • Med Mobilnyckeln, som är en identifieringsmetod, och en apparat i ditt personliga bruk kan du logga in och bekräfta transaktioner med en PIN-kod som du själv har valt.
 • För att använda Mobilnyckeln i våra tjänster behöver du en smarttelefon eller en datorplatta till vilken du gratis kan ladda ner OP-företagsmobilen. 
 • Om du använder OP-företagsmobilen och Mobilnyckeln, ska du ändå hålla kvar användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan. Du behöver dem för att administrera Mobilnyckeln.

Koder för nättjänsterna för företag 

Då ditt företag har ett nättjänstavtal kan du sköta ärenden med företagstjänstkoderna:

 • i tjänsten op.fi
 • OP-företagsmobilen 
 • i Finansieringstjänsten för säljaraffärer (finansieringsnättjänsten

Du kan också använda företagstjänstkoderna bl.a. för betalningar via nätbetalningsknapp och för identifiering i telefontjänsten.

Spärrning av nättjänstkoder

Spärra genast dina nättjänstkoder, om du misstänker att de har kommit i fel händer.

 • Om du vill spärra företagets nättjänstkoder, ringer du telefontjänsten för företagskunder 0100 05151 (mån.–fre. kl. 8–16). Vid andra tidpunkter ska du ringa spärrtjänsten 0100 0555 (24/7).
 • Om du vill spärra dina nättjänstkoder för privatkunder, ringer du OP Spärrtjänsten 0100 0555 (24/7).
Beställ företagstjänstkoder