Mies käyttää digitaalisia pankkipalveluita.

Ta i bruk nättjänsterna för företag

I nättjänsten op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla bank- och försäkringsärenden.

Alla företagets bank- och försäkringsärenden i tjänsten op.fi

I tjänsten op.fi kan du sköta ärenden som gäller betalningar, finansiering, placeringar och försäkringar.

I samma tjänst sköter du också dina privata bank- och försäkringsärenden

Om du är både privat- och företagskund hos OP eller om du har rätt att sköta flera företags ärenden, kan du efter inloggningen välja profil eller vilket företags ärenden du vill sköta.

Ta i bruk bank- och försäkringstjänster på nätet

För att får tillgång till bank- och försäkringstjänsterna på nätet måste du ingå ett nättjänstavtal för både banktjänster och försäkringstjänster. Du kan använda op.fi med dator, datorplatta eller smarttelefon.

Nättjänstavtal för banktjänster

Då du ingår ett nättjänstavtal för banktjänster, kan du välja mellan två tjänstehelheter där tjänsterna har byggts upp enligt ditt företags behov och storlek. 

I bägge helheterna kan du bland annat:

  • sköta ärenden som gäller betalningar och konton
  • skriva ut verifikatkontoutdrag, saldo- och ränteintyg över konton och krediter samt pantförteckningar över säkerheter
  • sammanställa bokslutsmaterial.

Läs mer om avtalet för banktjänster


Nättjänstavtal för försäkringstjänster

Genom att ingå ett nättjänstavtal för försäkringstjänster får du till exempel tillgång till följande tjänster på nätet:

  • Skadeanmälan
  • Utskrift av försäkringsintyg
  • Beställning av Green Card för ditt företags fordon
  • Utskrift av reseförsäkringsintyg för visum.
Läs mer om avtalet för försäkringstjänster 

 

Ansök om företagstjänstkod

Du kan sköta ärenden på nätet antingen med din nättjänstkod för privatkunder eller med din personliga företagstjänstkod. Med koderna kan du bekvämt sköta bank- och försäkringsärenden på nätet om du har åtkomsträtt till tjänsterna.

Ansök om företagstjänstkod