Ingå ett OP-nättjänstavtal för företag

Som företagskund hos OP kan du nu ingå ett OP-nättjänstavtal för företag behändigt på nätet. För de företagskunder som ingått ett avtal på nätet erbjuder vi tjänsten gratis till slutet av 2020 (nättjänstavtal norm. 6 €/mån. + verifikatkontoutdrag norm. 0,80 €/mån.). För andra tjänster debiteras avgifter enligt den tariff som gäller. 

När du har ingått ett nättjänstavtal kan du sköta ditt företags bankärenden i tjänsten op.fi och OP-företagsmobilen.

Så här kan ditt företag börja använda OP:s nättjänster   

 • Fyll i företagets ansökan i tjänsten op.fi
  Ansökan kan fyllas i endast av en representant för ditt företag som har firmateckningsrätt. Om ditt företag enligt bolagsordningen behöver också en annan undertecknare, ska du lägga till hen i ansökan.
 • Den som gör ansökan blir avtalets systemadministratör
  Som systemadministratör får du dispositionsrätt till konton och rätt att göra betalningar från det debiteringskonto hos OP som anges i ansökan samt rätt att se på företagets lån.
 • Vi behandlar ditt företags ansökan så fort som möjligt
  När vi har fått ansökan kontaktar vi dig om vi behöver tilläggsupplysningar. Som en del av behandlingen av ansökan kontrollerar vi också den blivande systemadministratörens kreditupplysningar.
 • Underteckna avtalet elektroniskt på nätet
  När ansökan har godkänts kan företagets representanter underteckna avtalet i den elektroniska underskriftstjänsten. Du kan identifiera dig i underskriftstjänsten med OP:s eller andra bankers koder.
 • Du behöver OP:s nättjänstkoder för företagets dagliga ärenden
  Du kan sköta ditt företags bankärenden i tjänsten op.fi med personliga Företagstjänstkoder eller med dina nättjänstkoder för privatkunder.