Så här kan ditt företag använda konton via en utomstående tjänsteleverantör

Om den tjänsteleverantör som ditt företag anlitar har tagit i bruk bankers gränssnitt (PSD2 API-gränssnitt), ska du göra ändringar i åtkomsträtterna till ditt företagskonto via banken. Därefter kan du befullmäktiga tjänsteleverantören att använda ditt företags kontoinformation.

I september 2019 trädde EU:s betaltjänstdirektiv (PSD2) i kraft. Det förutsätter att banker tillhandahåller öppna gränssnitt till betalningar och kontoinformation till tredje part, alltså utomstående tjänsteleverantörer.

Utomstående tjänsteleverantörer kan erbjuda nya tjänster och kanaler t.ex. för hantering av ditt företags konton och för betalning vid sidan av traditionella banker. 
 

Gör så här om du vill använda en utomstående tjänsteleverantörs tjänster

 

Om du i en utomstående tjänsteleverantörs nätbutik får ett meddelande om att du inte har den åtkomsträtt som krävs för användningen av konton, har du inte rätt att ge fullmakt.

För att ditt företag ska kunna använda en utomstående tjänsteleverantörs tjänster för hantering av konton och för betalning, ska du först kontakta banken för att göra ändringar i åtkomsträtterna till ditt företags konto. 

Du kan göra de ändringar som behövs genom att kontakta vår kundtjänst antingen med ett nätmeddelande eller genom att ringa telefontjänsten 0100 05151. 

På banken kan vi göra följande utvidgningar i utomstående tjänsteleverantörers åtkomsträtter:

  • Kontoinformationstjänster: Tjänsteleverantören kan hämta kontoinformation.
  • Betalningsinitieringstjänst: Du kan befullmäktiga en betalningsinitieringstjänst som använder PSD2-gränssnitt att initiera en betalning direkt från företagets betalkonto.

När banken har utvidgat de åtkomsträtter som gäller företagets konto, kan du ge tjänsteleverantören fullmakt att exempelvis använda ditt företags kontoinformation eller initiera betalningsuppdrag.

Om du vill avsluta en tjänst ska du kontakta den tredje partens tjänsteleverantör.

 

Skapa en realtidsförbindelse till din bank med OP API-lösningar för betalningar

 

Du kan höja effektiviteten i ditt företags affärsverksamhet genom att enkelt skapa en realtidsförbindelse till din bank med OP:s API-lösningar för betalningar. Att skicka betalningar och göra kontoförfrågningar kan automatiseras helt med hjälp av gränssnitt. Det här påskyndar ditt företags processer för att göra betalningar och följa upp fordringar. OP API-lösningarna för betalningar kan även enkelt integreras till exempel utanför ekonomiförvaltningen.

Du kan också ge din tjänsteleverantör fullmakt att sköta företagets eller samfundets elektroniska betalningar via OP API-lösningar för betalningar på sidan OP API Admin. Tjänsteleverantör kan vara till exempel en bokföringsbyrå eller programleverantör. Befullmäktigande av tjänsteleverantör görs i samband med bildande av nytt API-avtal och fullmakt kan ges till tjänsteleverantör som finns registrerad på sidan OP API Admin.

Läs mer om befullmäktigande av tjänsteleverantör och OP API-lösningar för betalningar >

 

Vill du ge fullmakt för Web Services-kanalen?

 

Med en bankförbindelsefullmakt kan ett företag eller ett samfund ge materialhanterare fullmakt att sköta företagets elektroniska betalningar i Web Services-kanalen för företagets räkning. Materialhanterare kan vara till exempel en bokföringsbyrå eller programleverantör.

Observera att PSD2-befullmäktigande inte kan göras med bankförbindelsefullmakt, innehavare av firmateckningsrätt ska kontakta kundtjänsten. Bankförbindelsefullmakt ger inte heller behörighet att använda OP API-lösningar för betalningar.

Närmare information och blankett för bankförbindelsefullmakt >

 

Är du utvecklare?

 

Du kan prova våra gränssnitt i en testmiljö.

Registrera dig i portalen OP Developer (på engelska) >

Information om OP:s tjänster för systemleverantörer och utvecklare inom ekonomiförvaltning >