Så här kan ditt företag använda konton via en utomstående tjänsteleverantör

Om den tjänsteleverantör som ditt företag anlitar har tagit i bruk bankers gränssnitt, ska du göra ändringar i åtkomsträtterna till ditt företagskonto via banken. Därefter kan du befullmäktiga tjänsteleverantören att använda ditt företags kontoinformation.

I september 2019 trädde PSD2-direktivet i kraft i EU. I och med direktivet öppnades bankernas konto- och betalningsgränssnitt för tredje parter, det vill säga för utomstående tjänsteleverantörer. 

Utomstående tjänsteleverantörer kan erbjuda nya tjänster och kanaler t.ex. för hantering av ditt företags konton och för betalning vid sidan av traditionella banker. 
 

Gör så här om du vill använda en utomstående tjänsteleverantörs tjänster


Om du i en utomstående tjänsteleverantörs nätbutik får ett meddelande om att du inte har den åtkomsträtt som krävs för användningen av konton, har du inte rätt att ge fullmakt.

För att ditt företag ska kunna använda en utomstående tjänsteleverantörs tjänster för hantering av konton och för betalning, ska du först kontakta banken för att göra ändringar i åtkomsträtterna till ditt företags konto. 

Du kan göra de ändringar som behövs genom att kontakta vår kundtjänst antingen med ett nätmeddelande eller genom att ringa telefontjänsten 0100 05151. 

På banken kan vi göra följande utvidgningar i utomstående tjänsteleverantörers åtkomsträtter:

  • Kontoinformationstjänster: Tjänsteleverantören kan hämta kontoinformation.
  • Betalningsinitieringstjänst: Du kan befullmäktiga en betalningsinitieringstjänst som använder PSD2-gränssnitt att initiera en betalning direkt från företagets betalkonto.

När banken har utvidgat de åtkomsträtter som gäller företagets konto, kan du ge tjänsteleverantören fullmakt att exempelvis använda ditt företags kontoinformation eller initiera betalningsuppdrag.

Om du vill avsluta en tjänst ska du kontakta den tredje partens tjänsteleverantör.
 

Vill du ge fullmakt för Web Services-kanalen?


Med en bankförbindelsefullmakt kan ett företag eller en organisation ge en materialhanterare fullmakt att sköta företagets elektroniska betalningar för företagets räkning. Materialhanteraren kan vara till exempel en bokföringsbyrå eller programleverantör.

Närmare information och blankett för bankförbindelsefullmakt >
 

Skapa en realtidsförbindelse till din bank med OP:s API-lösningar för betalningar


Du kan effektivisera ditt företags affärsverksamhet genom att enkelt skapa en realtidsförbindelse till din bank med OP:s API-lösningar, dvs. programgränssnitt, för betalningar. Att skicka betalningar och göra kontoförfrågningar kan automatiseras helt med hjälp av gränssnitt, vilket påskyndar ditt företags processer för att göra betalningar och följa upp fordringar. 

API-lösningarna för betalningar kan också integreras exempelvis utanför ekonomiförvaltningen.

Läs mer om API-lösningar för betalningar och ta dem i bruk i ditt företag >
 

Är du utvecklare?


Du kan prova våra gränssnitt i en testmiljö.

Registrera dig i portalen OP Developer (på engelska) >

Information om OP:s tjänster för systemleverantörer och utvecklare inom ekonomiförvaltning >