Yrittäjä osallistuu webinaariin.

Företagsfinansiering och corona – vanliga frågor

För att hjälpa dig har vi sammanställt svar på vanliga frågor om hur corona påverkar finansieringen av företag.

I början av april ordnade vi ett webbinarium kring temat finansieringslösningar för företag i coronasituationen, där vi berättade hur bankens och Finnveras experter kan hjälpa ditt företag i finansieringsfrågor och med att klara sig ur den svåra coronasituationen.

Som hjälp för ditt företag har vi sammanställt svar på vanliga frågor om hur corona påverkar finansieringen av företag.

Amorteringsfrihet

Du kan lätt via nätet ansöka om amorteringsfrihet för ditt existerande företagslån. Amorteringsfriheten lindrar den akuta situationen för företaget, då det finns en utgiftspost mindre att tänka på. Amorteringsfriheten är ett slags bro över den svåra tiden.

Så här ansöker du om amorteringsfrihet för företagslån 

  • Logga in i tjänsten op.fi och fyll i en ansökan på nätet. Om du inte har OP:s nättjänstkoder, ska du kontakta din andelsbank.
  • Du kan ansöka om amorteringsfrihet för lån i tjänsten op.fi om du har rätt att sköta företagets finanser.
  • Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntan och lånebetalningskostnaderna.
  • Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt. Vi kontaktar ditt företag när vi fått din ansökan.

Logga in i op.fi och ansök om amorteringsfrihet för företagslån >

Vi gör vårt bästa för att verkställa ändringarna så fort som möjligt.

Du kan få amorteringsfrihet för avbetalningsfinansiering. Vid leasingfinansiering kan den månatliga avgiften sänkas.
Det lönar sig att ansöka om amorteringsfrihet för ditt företag i god tid. Amorteringsfriheten kan planeras så att den börjar då företaget behöver det.

 

Ansökan om finansiering

Du kan sända finansieringsansökan bekvämt på nätet. Ansökan binder dig inte till att ta emot finansieringen.
Våra experter kontaktar dig när vi fått din ansökan. 

Vi ger ditt företag en finansieringsoffert. Vi räknar alltid ut den bästa finansieringsofferten från fall till fall.

Ta färdigt fram bokslutsuppgifterna och kassaflödeskalkylerna, så kan din ansökan behandlas snabbare.

Vi strävar efter att tillsammans med våra kunder finna de lämpligaste sätten för företaget att klara sig ur coronasituationen. Vi går igenom företagets möjligheter att ta sig igenom situationen, vilket slags behov av driftskapital som behöver finansieras, vilka lösningar som kan utnyttjas samt hur man eventuellt kan utnyttja Finnveras borgen.

Med finansiering av driftskapital avses finansiering av företagets normala löpande utgifter.

I normalfall är en finansieringslimit en bra lösning för att jämna ut kassafluktuationerna, men i den här situationen kan du också utnyttja lån för att råda bot på den akuta kassakrisen. 

Lånetiden för ett företagslån är vanligen 3–5 år. Fördelen med ett lån är att du genast har pengarna till ditt förfogande, att betalningsplanen är längre och att du vid behov i början kan utnyttja 6 månaders amorteringsfrihet.

Företaget bör ha en helhetsbedömning av hur det ska klara sig ur situationen. Av den borde framgå alla tillgängliga betalningslättnader såsom hyror, pensioner och skatter. 

Viktigt är också hur företaget anpassar sin verksamhet. Tilläggsfinansiering och amorteringsfrihet är en del av hela konceptet.

I god tid. När planerna och prognoserna är klara, lönar det sig att kontakta banken. 
Vårt mål är att ett livsdugligt företag inte ska gå omkull på grund av coronasituationen. Lånevillkoren fastställs kundvis.
Trots coronasituationen beviljar vi finansiering också för investeringar och andra behov.

 

Säkerheter

I den exceptionella situation som orsakats av coronaviruset försäkrar Finnvera sme-företags ökade behov av driftskapital i första hand med begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnvera-borgen. 

Kriterierna för begynnelse- och SMF-borgen har utvidgats till att omfatta behov av driftskapital till följd av coronakrisen. Man har strävat efter att effektivisera behandlingen också av övriga borgen genom att avtala om gemensamma processer med bankerna och intensifiera banksamarbetet. Standardvillkor försnabbar behandlingen. 

Villkoren för produkterna justeras fortlöpande för att fler företag ska omfattas av finansieringen.

Kontakta först din bank. Banken ansöker om borgen för ditt företag eller ger dig anvisningar om hur du ska ansöka.

Finnveras borgen lämpar sig för alla bolagsformer och kan beviljas inom de flesta branscherna, med undantag för egentligt lantbruk, skogsbruk, grynderentreprenader inom byggnadsbranschen samt finansiell verksamhet. 
Finnvera kräver inte säkerhet för alla borgen, men banken kan göra det. Om säkerheterna förhandlas med banken från fall till fall.

Banken värderar alltid den egendom som utgör säkerhet då ett nytt kreditbeslut fattas. 

Om företaget har andra tillgängliga säkerheter, kan också sådana utnyttjas. Vid behov kan de kombineras med Finnveras borgen. 

Att affärsrörelsen har varit sund före coronakrisen, och förutsättningarna för återbetalning uppfylls efter krisen. 

 

Direkt stöd