Yleiskuva

Factoring, dvs. finansiering av fordringar

Effektivisera omsättningen av ditt företags driftskapital och skötseln av reskontra och hantera kreditrisker med hjälp av OP:s olika factoringlösningar.

Förbättra ditt företags likviditet

Med våra factoringlösningar bidrar du till förutsägbarheten i ditt företags ekonomi och påskyndar omsättningen av pengar.

Du kan erbjuda längre betalningstider till dina kunder

Du får pengarna för fakturan på företagets konto genast när varorna har levererats och fakturerats.

Ett mångsidigt koncept för hanteringen av driftskapital och kreditrisker

Behöver ditt företag en finansieringstjänst som både effektiviserar hanteringen av driftskapital och likviditeten samt lägger ut reskontraskötseln?

Finansiering av försäljningsfordringar, dvs. Fakturabelåning är en mångsidig helhet för hanteringen av driftskapital och kreditrisker. Fakturabelåning lämpar sig bäst för företag som bedriver tillverkning och partihandel.

Fakturabelåning erbjuder ditt företag både finansiering och tjänster. Föremål för finansieringen är ditt företags fakturafordringar som baserar sig på etablerade handelsrelationer efter leverans. De fakturor som överförts till OP utgör samtidigt säkerhet för krediten.
 
Fakturabelåning effektiviserar ditt företags kreditbevakning och gör det möjligt att skydda köparrisken med kreditförsäkringar i både Finland och utlandet. Dessutom sparar ditt företag pengar då det inte självt behöver ordna tjänsterna. Fakturabelåning frigör resurser för kärnområdena i ditt företags affärsrörelse.

Vad täcker OP:s Fakturabelåning?

Tjänstekonceptet med fakturabelåning omfattar bland annat:

  • kreditbevakning,
  • reskontraskötsel,
  • rapportering,
  • indrivning och
  • kreditförsäkringstjänst för att skydda köparrisken.

Tjänsterna förbättrar ditt företags likviditet och gör det möjligt att fakturera inrikes och utrikes inom samma limit. Du kan också försäkra ditt företags fordringsstock både i Finland och i utlandet. Dessutom kan du skräddarsy individuella betalningstider för dina köpare och följa upp deras ekonomiska läge.

Vi bygger upp tjänstekonceptet för fakturabelåning så att det passar ditt företags behov. På så sätt kan även exportfordringar vid behov finansieras inom samma limit. Du kan enkelt och i realtid följa upp finansierings- och reskontrauppgifterna i vår nättjänst.

Försäljning av fakturafordringar

Finansiering av fakturafordringar eller försäljning av fakturafordringar är båda snabba sätt att få finansiering i utbyte mot företagets försäljningsfordringar. Den största skillnaden mellan finansieringsformerna är att i Finansiering av fakturafordringar förblir risken för köparna hos företagaren medan risken i Försäljning av fakturafordringar överförs till OP.

Om ditt företag har ett stort och stabilt fordringsbestånd, kan försäljningen av fakturor vara ett bättre alternativ för företaget.  Försäljning av fakturafordringar är en lösning som bäst passar större företag med internationell verksamhet och en omsättning som överstiger 5 miljoner euro.

Ditt företag kan på många sätt dra nytta av att sälja fakturor. Utöver att likviditeten förbättras har arrangemanget en positiv inverkan på ditt företags solvens och avkastningen på uppbundet kapital.

Ett villkor för att kunna sälja fordringar är att säljaren och köparen har etablerade affärsrelationer och att båda parternas kreditvärdighet är god. Övriga krav är bland annat att fordringarna är ostridiga och leveransvillkoren klara.

Ta kontakt med din andelsbank, så berättar vi mer om vilka alternativ för fakturabelåning som passar ditt företag!