Lähikuva läppäriä avaavista käsistä.

Factoring

Förbättra driftskapitalet och hanteringen av kreditrisker

Behöver ditt företag en finansieringstjänst som både förbättrar hanteringen av driftskapital och likviditeten samt lägger ut reskontra?

Våra factoringalternativ effektiviserar ditt företags kreditbevakning och gör det möjligt att skydda köparrisken med kreditförsäkringar i både Finland och utlandet. Dessutom sparar ditt företag pengar då det inte behöver ordna tjänsterna självt. Factoring frigör resurser för kärnområdena i ditt företags affärsrörelse.

Ta kontakt, så berättar vi mer om vilka alternativ för factoring som passar ditt företag!

Factoring passar såväl tillväxtföretag som företag som funderar på en lösning för de allt längre betalningsvillkoren. Den passar också företag som exporterar.
Juha-Pekka Laitinen‚ finansieringsdirektör, OP

Factoring är en mångsidig helhet för hanteringen av driftskapital och kreditrisker.  Den erbjuder ditt företag både finansiering och tjänster. Alternativet lämpar sig bäst för företag som bedriver tillverkning och partihandel samt som har en omsättning som överstiger en miljon euro.

Föremålet för finansieringen är ditt företags fakturafordringar som baseras på etablerade handelsrelationer efter leverans. De fakturor som överförts till OP utgör samtidigt säkerhet för krediten.

I factoringhelheten ingår bland annat kreditbevakning, reskontra, rapportering och indrivning. Tjänsterna förbättrar ditt företags likviditet och gör det möjligt att fakturera inrikes och/eller utrikes inom samma limit. Du kan också försäkra ditt företags fodringsstock både i Finland och i utlandet. Dessutom kan du skräddarsy individuella betalningstider för dina köpare och följa upp deras ekonomiska läge.

Vi bygger upp tjänstekonceptet så att det passar ditt företags behov. På så sätt kan även exportfordringar finansieras inom samma limit. Du kan enkelt och i realtid följa upp finansierings- och reskontrauppgifterna i vår nättjänst.

Om ditt företag har ett stort och stabilt fordringsbestånd, kan försäljningen av fakturafordringar vara ett bättre alternativ för företaget än factoring.  Försäljningen av fakturafordringar är ett alternativ som bäst passar större företag med internationell verksamhet och en omsättning som överstiger 5 miljoner euro.

Ditt företag kan på många sätt dra nytta av att sälja fakturafordringar. Utöver att likviditeten förbättras har arrangemanget en positiv inverkan på ditt företags solvens och avkastningen på sysselsatt kapital.

Förutsättningar för försäljning av fakturafordringar:

Ett villkor för att kunna sälja fakturafordringar är att säljaren och köparen har en fast affärsrelation och att båda parternas kreditvärdighet är god. Övriga krav är bland annat att fordringarna är ostridiga och leveransvillkoren klara.