Yrittäjät kahvitauolla

Initiative-riskdelningsgaranti för sme-företag

Vi kan skaffa en riskdelningsgaranti på 50 procent från Europeiska investeringsfonden för ett ny projekt som ditt företag tar. Riskdelningsgaranti leder till mindre behov av säkerheter och minskar ditt företags finansieringskostnader.

Mindre behov av säkerheter för finansiering

Riskdelningsgarantin från Europeiska investeringsfonden täcker 50 procent av säkerheterna för ett ny projekt. 

 

Vi ansöker om riskdelningsgaranti för dig

Vi bedömer förutsättningarna för finansiering och riskdelningsgarantin tillsammans med ditt företag och fattar ett kreditbeslut.

Initiative-riskdelningsgaranti underlätta tillgången på finansiering för sme-företag

OP har ett avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) om Initiative-riskdelningsgarantin. Vi skaffar en riskdelningsgaranti på 50 procent från EIF för nya krediter för att underlätta tillgången på finansiering för sme-företag. 

Initiative-riskdelningsgarantin är avsedd för att finansiera sme-företags ekonomiskt lönsamma investeringar och driftskapital. Garantin leder till mindre behov av säkerheter och minskar ditt företags finansieringskostnader.

Passar Initiative-riskdelningsgarantin ditt företag?

  • Ditt företag sysselsätter mindre än 250 personer.
  • Ditt företags finansieringsbehov för en enskild investering är mindre än 10 miljoner euro.
  • Investeringens återbetalningstid är 2–12 år.
  • Ditt företag har inte under de senaste tre skatteåren i Finland beviljats de minimis-stöd för mer än 200 000 euro (De minimis-bestämmelserna).

Vi bedömer förutsättningarna för finansiering och riskdelningsgarantin tillsammans med ditt företag och fattar ett kreditbeslut.

Finansiering får stöd från Europeiska unionen i enlighet med initiativet om stöd för sme-företag (SME Initiative) genom finansiering från: Europeiska unionen via Europeiska regionala utvecklingsfonden och programmet Horisont 2020, republiken Finland samt Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.