Riskfinansieringsmodell som kompletterar banklån för sme-företag!

Tillgången på finansiering blir bättre för ditt företag då bank- och riskfinansieringen förhandlas på ett och samma ställe.

Finland uppåt-finansieringsmodellen innehåller banklån och riskfinansiering i samma paket

Övergripande finansiering från en enda partner

OP erbjuder små och medelstora företag som en enda helhet normal bankfinansiering kombinerat med underställt juniorlån. Seniorlånet beviljas antingen av andelsbanken eller OP Företagsbanken medan juniorlånet beviljas av placeringsfunktionen vid OP Gruppens försäkrings- och pensionsföretag.

Den centrala tanken är att ditt företag får ett helt finansieringspaket från en och samma finansieringspartner.  

Vem kan ansöka om finansiering?

Finansieringspaketet är avsett för lönsamma företag som har en omsättning på 5–50 miljoner euro och som behöver finansiering för investeringar, företagsförvärv, övrig tillväxt eller omfinansiering. Finansieringspaketet passar ditt företag, om du inte vill finansiera tillväxten med en aktieemission och finansieringsbehovet inte möjliggör normal bankfinansiering till fulla beloppet till exempel på grund av att säkerheterna inte räcker till. Vid finansieringen fäster vi uppmärksamheten främst vid ditt företags kassaflöde, inte till exempel på de säkerheter som står till buds. Det finns inga begränsningar för ditt företags bransch och syftet med finansieringen. Kravet är att andelsbanken är den enda bank som finansierar ditt företag.

Lånet i huvuddrag

Ett juniorlån har i regel formen av ett stående lån (bullet) och lånetiden är 6–12 månader längre än vid ett banklån. Marginalen är högre än vid traditionell bankfinansiering och prissättningen sker från fall till fall.

Fördelarna för företaget

  • Tillgången på finansiering förbättras
  • Ägarna behöver inte avstå från sitt innehav
  • Ett alternativ med allt från samma lucka – en kreditprocess och en partner
  • Helheten är effektivare och lättare att finansiera för ditt företag

 

Boka tid till närmaste andelsbank för att diskutera ditt företags finansieringobjekt. Vi bygger tillsammans upp en lämplig helhet.