Mies ja kulmahiomakone

Hur trygga ditt företags tillväxt och investeringar?

Kapitalstrukturen, kassans tillräcklighet eller resultatkapaciteten är ofta smärtpunkter i tillväxtföretag.

Användningen av objektssäkerhet vid investeringar frigör företagets säkerheter t.ex. för finansiering av driftskapital.

Företaget har olika finansieringsbehov under sin livscykel. Man måste fästa uppmärksamhet bl.a. vid kapitalstrukturen, kassans tillräcklighet och resultatkapaciteten.

Det är viktigt att planera finansieringen så att affärsrörelsen är tryggad. Till exempel vid investeringar i maskiner eller anordningar lönar det sig att använda finansieringsobjektet som säkerhet genom att anlita våra finansbolagstjänster. Då sparas företagets säkerheter för kommande finansieringsbehov.

För tillväxtorienterade sme-företags finansieringsbehov erbjuder vi två olika lösningar där riskfinansiering och banklån förhandlas i samma paket. De lösningar som vi erbjuder i samarbete med Europeiska investeringsfonden (EIF) är goda alternativ i synnerhet då ditt företag behöver en vältäckande lösning till exempel för att finansiera en betydande investering eller ett företagsförvärv.

Läs mer om de nya EIF-finansieringsmodellerna: